Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenNederlands rechtOndernemingsrecht
Header image Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Programma

 • 1 jaar

  Tijdens de master Ondernemingsrecht krijg je door de vakken Ondernemingsrecht 1 en 2 een breed en verdiept inzicht in het juridisch opereren en functioneren van BV's en (beurs-)NV's in de (inter)nationale praktijk.

  Door het volgen van de verplichte vakken Insolventierecht, Arbeidsovereenkomstenrecht en Mededingingsrecht krijg je bovendien voldoende inzicht in de belangrijke deelgebieden voor herstructureringen, reorganisaties en overnames. Je kunt ten minste één keuzevak en een seminaar Nederlands Recht zelf kiezen. Hierdoor kan je een bepaald accent leggen en kun je je nader profileren op een terrein dat jouw bijzondere interesse heeft, bijvoorbeeld het Insolventierecht of het Intellectueel Eigendomsrecht.

  Een uitgebreide omschrijving van het volledige programma vind je hier terug: http://www.rug.nl/rechten/education/images/ondernemingsrecht-programma-beschrijving.pdf

Programma-opties

 • Honours programma voor masterstudenten (honoursprogramma)

  De masterspecialisatie Ondernemingsrecht is zelf een specialisatie binnen de master Nederlands recht.

  Binnen het programma kan je via het keuzevak, het seminaar Nederlands Recht en de scriptie een bepaald accent leggen en kun je je nader profileren op een terrein dat jouw bijzondere interesse heeft.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Arbeidsovereenkomstenrecht (6 EC)
Ondernemingsrecht 1 (6 EC)
Seminaar Nederlands recht (6 EC)
Insolventierecht (6 EC)
Keuzeruimte (6 EC)
Mededingingsrecht (6 EC)
Scriptie (18 EC)
Ondernemingsrecht 2 (6 EC)

Tijdens blok 1 volg je het vak Ondernemingsrecht 1. Je verwerft een diepgaande kennis van de wijze waarop vennootschappen tot besluitvorming komen en hoe ze worden vertegenwoordigd in transacties met derden. Er is ruim aandacht voor ondernemingsrechtelijke geschillen, zoals bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures. Ten slotte krijg je inzicht in de betekenis van regelgeving en jurisprudentie op EU-niveau voor het nationale ondernemingsrecht en volg je het vak Arbeidsovereenkomstenrecht.

In blok 2 staat het vak Insolventierecht centraal. Je krijgt inzicht in de verschillende insolventieprocedures die in de Faillissementswet zijn geregeld: de schuldsanering voor natuurlijke personen, de faillissementsprocedure en de surseance van betaling. Je krijgt een gastcollege over een actueel thema van een docent die werkzaam is in de faillissementspraktijk. Je bent vrij in je keuze voor een seminaar Nederlands Recht je wilt volgen. Zo kun je o.a. kiezen voor het Seminaar Ondernemingsrecht, het Seminaar Corporate Litigation, het Seminaar Verzekeringsrecht of het Seminaar Onderneming en Arbeid.

In blok 3 ligt de focus op het vak Mededingingsrecht. Het mededingingsrecht bevat belangrijke (gedrags)regels voor ondernemingen en overheden. Het doel ervan is het verzekeren van eerlijke concurrentie. In blok 4 is Ondernemingsrecht 2 het belangrijkste vak. Je krijgt inzicht in de werking van een aantal regelingen op het terrein van het vennootschapsrecht, financieel recht en jaarrekeningenrecht die als doel hebben om een evenwicht te creëren tussen de belangen van o.a. aandeelhouders, bestuurders, werknemers en schuldeisers. De masterspecialisatie sluit af met een scriptie.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Waarom in Groningen?

De Groningse specialisatie Ondernemingsrecht biedt studenten een zeer brede basis doordat ook vakken als Insolventierecht, Arbeidsovereenkomstenrecht en Mededingingsrecht aan bod komen. Door een bepaalde combinatie van vakken kun je zelf een accent leggen en je nader profileren op bijvoorbeeld het Ondernemingsrecht, het Intellectueel Eigendomsrecht, het Arbeidsrecht, Fiscaal/Economisch of Internationaal/Europees recht.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

 • Testimonial van

  Student Jos: Het juridische spel op het scherpst van de snede

  Binnen het Privaatrecht is het Ondernemingsrecht een spannend rechtsgebied waarbinnen veel gebeurt. In de praktijk wordt het juridische spel er op het scherpst van de snede gespeeld. Dit was voor mij doorslaggevend om voor de masterspecialisatie Ondernemingsrecht te kiezen.

  Ook de wijze waarop de praktijk binnen de studie wordt geïntroduceerd maakt deze specialisatie bijzonder. De seminaars zijn praktijkgericht en worden gegeven door docenten die je met veel enthousiasme meenemen in het vakgebied waarin zij zijn gespecialiseerd. In een groep van ongeveer 12 studenten ga je aan de slag met een verdiepende (praktijk)opdracht. Het door mij gekozen seminaar werd verzorgd door een professor met meer dan tien jaar ervaring als voorzitter (rechter) van de Ondernemingskamer. Als afsluiting van dit seminar zijn wij naar Amsterdam afgereisd om daar een zitting bij te wonen.

  Aan het begin van mijn studie was ik me er nog niet zo van bewust wie er nu eigenlijk college staat te geven. Pas later won die achtergrond aan betekenis. De docenten bestaan uit vakgoeroes en pioniers met liefde voor het vak.

  Natuurlijk is Groningen een geweldige studiestad. Het biedt de allerbeste rechtenstudie van Nederland en een groot en gevarieerd aanbod aan studie- en studentenverenigingen. Ik raad zeker aan om tijdens je studie iets te doen bij een juridische studievereniging. Via tal van activiteiten – borrels, tripjes, congressen, verre studiereizen (denk aan Singapore, Hong Kong, New York en San Francisco) – ontmoet je mensen, werk je aan je professionele en sociale vaardigheden en kom je studenten tegen die jouw enthousiasme en ambitie delen.

  Er is geen studentenstad die Groningen evenaart en ik heb er een geweldige tijd gehad.

  Jos Kroep

  Sluiten
 • Testimonial van Hylda Boschma

  Docent Hylda Boschma: van belang voor economie en maatschappij

  Als hoogleraar Ondernemingsrecht ben ik nauw betrokken bij het onderwijs. Ik geef hoorcolleges, verzorg het praktische vak 'Seminaar Ondernemingsrecht', neem examens af en begeleid studenten bij het schrijven van hun scriptie.

  Ten tweede is het onderzoek van groot belang. Ik volg nationale en internationale ontwikkelingen op het terrein van het ondernemingsrecht op de voet. Samen met mijn Groningse collega's verricht ik hiernaar onderzoek en publiceer daarover.
  Het goed functioneren van ondernemingen is van groot belang voor het economische en maatschappelijke leven. Niet voor niets wil Nederland ondernemers faciliteren door hen aantrekkelijke en bruikbare ondernemingsvormen te bieden. Tussen dat faciliteren van ondernemers en waarborgen van verschillende deelbelangen (bijv. van aandeelhouders, werknemers, klanten) moet steeds een balans worden gevonden. De vraag hoe de wetgever en rechters hier mee omgaan is erg interessant.
  De Groningse specialisatie Ondernemingsrecht biedt studenten een zeer brede basis doordat ook vakken als Insolventierecht, Arbeidsovereenkomstenrecht en Mededingingsrecht aan bod komen. Ook kunnen studenten, door een bepaalde combinatie van vakken, zelf een bepaald accent leggen en zich nader profileren op bijvoorbeeld het Ondernemingsrecht, het Intellectueel Eigendomsrecht, het Arbeidsrecht, Fiscaal/Economisch of Internationaal/Europees recht.
  Veel van de betrokken docenten hebben praktijkervaring en beschikken over een ruim netwerk. Zelf heb ik ruim 6 jaar gewerkt bij een advocaten- en notarissenkantoor. Onze specialisatie staat zeer goed aangeschreven bij zowel het regionale bedrijfsleven en advocatenkantoren als kantoren in het Westen van het land.
  Als je een carrière ambieert in het bedrijfsleven of vanuit de advocatuur het bedrijfsleven wilt bijstaan met juridisch advies, dan is Ondernemingsrecht een hele goede keuze.

  Sluiten
  – Hylda Boschma
 • Testimonial van

  Alumnus Jordy Hurenkamp: inhoudelijke verdieping en strategisch meedenken met de ondernemer

  In mijn dagelijkse werk als advocaat en bij het volgen van de beroepsopleiding, merk ik dat ik een heel goede basis in het recht heb gelegd met het volgen van de bachelor Rechtsgeleerdheid en master Nederlands recht (Ondernemingsrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  Het niveau ligt bij de Rijksuniversiteit Groningen erg hoog en daar heb ik nu in de praktijk veel profijt van. Zo is het vakkenpakket breder dan bij andere universiteiten, waardoor je gemakkelijker een helikopterview hebt in dossiers. Ook werd ik tijdens de opleiding getraind in het oplossen van juridische vraagstukken waarin meerdere rechtsgebieden nauw met elkaar verweven zijn.

  Ik heb gekozen voor de specialisaties Ondernemingsrecht en Privaatrecht, omdat de zakelijke en commerciële kant van het recht mij aansprak. Door mijn deelname aan de Togamaster kon ik mijn kennis direct in de praktijk brengen tijdens diverse stages binnen de togaberoepen. Ik adviseer studenten dan ook om veel praktijkervaring op te doen en tijdig te beginnen met solliciteren.

  Mijn werk als advocaat in het ondernemingsrecht gaat verder dan alleen het juridische aspect. Ik denk strategisch mee met de ondernemer over juridische oplossingen. Dit is uitdagend en biedt veel afwisseling in mijn dagelijkse werk. Niet alleen is iedere zaak juridisch gezien anders, maar ook iedere ondernemer en zijn of haar business. Dit maakt het werk erg interessant.
  Het voordeel van het ondernemingsrecht vind ik dat je vaker de gelegenheid krijgt om je vast te bijten in juridische vraagstukken en de diepte in te gaan. De financiële belangen en de aanwezige middelen zijn vaak groter, waardoor er meer mogelijk is. Die inhoudelijke verdieping biedt veel uitdaging, in combinatie met het meedenken met de ondernemer.

  Jordy Hurenkamp is advocaat bij Wijn&Stael advocaten te Utrecht

  Sluiten