Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Ondernemingsrecht-duaal (duaal)
Header image Ondernemingsrecht-duaal

Ondernemingsrecht-duaal

Wil jij Nederlandse en buitenlandse cliënten adviseren over ondernemingsrechtelijke vraagstukken? Wil jij tijdens je studie praktijkervaring opdoen? Kies dan voor deze duale master.

Hoe stel je een aandelenkoopovereenkomst op (in het Engels)? Welke juridische valkuilen zijn er bij de financiering van een overname? Met welke mededingingsrechtelijke regels moet je rekening houden bij een grote overname? Hoe gaat een beursgang in zijn werk? Hoe kan een beursvennootschap zich beschermen tegen een vijandig overnamebod? Hoe kan een beknelde aandeelhouder via de rechter bereiken dat de andere aandeelhouder(s) zijn aandelen overnemen voor een redelijke prijs? Welke bijzondere aansprakelijkheidsrisico's lopen bestuurders van een onderneming in financiële moeilijkheden en hoe kun je die risico's managen? Op deze vragen - en nog veel meer - zul je tijdens deze master het antwoord vinden.

Daartoe volg je de vakken Ondernemingsrecht 1 en 2, Insolventierecht en Commerciele Contracten c.s. en het seminaar Corporate Litigation. Je verbetert je Engelse taalvaardigheid met de training Legal English. Daarnaast leer je in de masterclass de kneepjes van het vak van praktijkdocenten van onze partnerkantoren én loop je bij twee verschillende kantoren een stage van twee maanden. Hiermee bereidt deze master je optimaal voor op een carrière als advocaat bij een topkantoor met een internationale ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
18 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid

Partnerkantoren

De partnerkantoren die stageplekken aanbieden en meewerken aan de masterclass en het seminaar Corporate Litigation zijn: Allen&Overy, Clifford Chance, De Brauw Blackstone Westbroek, Houthoff, Linklaters, NautaDutilh en Stibbe.

Sollicitatieprocedure
Let op! Voor deze selectieve master geldt een sollicitatieprocedure. Voor het studiejaar 2022/2023 dient jouw sollicitatie uiterlijk 19 april binnen te zijn. Kijk voor meer informatie onder Toelatingseisen.

Lees meer
Waarom dit programma in Groningen?

De duale master Ondernemingsrecht onderscheidt zich door een sterke band met de (internationale) ondernemingsrechtpraktijk. Je loopt maar liefst twee stages bij verschillende partnerkantoren. Daarnaast volg je een masterclass, waarin je - onder meer - van praktijkdocenten leert hoe je een contract, memo of opinie opstelt. Tijdens het seminaar Corporate Litigation oefen je onder begeleiding van praktijkdocenten je schriftelijke en mondelinge procedeervaardigheden.

Programma

Het eerste jaar van deze anderhalfjarige master start met het vak Ondernemingsrecht 1. Dit vak geeft je inzicht in de oprichting en inrichting van bv's en nv's en de manier waarop zij aan het rechtsverkeer deelnemen. Ook krijg je inzicht in concernverhoudingen, (internationale) herstructurering van ondernemingen, aansprakelijkheid van bestuurders en de beslechting van ondernemingsrechtelijke geschillen door de gewone rechter en de Ondernemingskamer.

Je volgt ook de eerste bijeenkomsten van de masterclass (op locatie bij partnerkantoren), waarin je aan de slag gaat met belangrijke ondernemingsrechtelijke contracten zoals de aandelenkoopovereenkomst en de aandeelhoudersovereenkomst.

In blok 2 volg je het vak Insolventierecht waar onder meer aandacht wordt besteed aan de herstructurering van een onderneming door middel van een akkoord, de doorstart van de onderneming vanuit faillissement en de voor de transactiepraktijk belangrijke problematiek van schuldeisersbenadeling in de aanloop naar een faillissement. Je volgt ook het Engelstalige vak Competition Law, waarin je je weg leert vinden in het Europese mededingingsrecht, waaronder de door de Europese Commissie uitgeoefende controle op fusies.

In blok 3 loop je de eerste stage. In blok 3 (en 4) heb je bovendien de volgende bijeenkomsten bij de partnerkantoren in het kader van de masterclass, waarin je bijvoorbeeld leert wat er komt kijken bij de financiering van (overnames van) ondernemingen. Tenslotte vindt ook het seminaar Corporate Litigation plaats, eveneens op locatie.

In blok 4 volg je in Groningen het vak Ondernemingsrecht 2, dat grotendeels is gewijd aan onderwerpen die voornamelijk spelen bij beursvennootschappen, zoals de beursgang, het openbaar bod en beschermingsconstructies.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Competition Law (for repeaters) (6 EC)

Dit vak komt per studiejaar 2022-2023 te vervallen en wordt vervangen door het vak Commerciële Contracten c.s.

Legal English
Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV Recht) (6 EC)
Masterclasses duale master (6 EC)
Commerciële Contracten c.s. (6 EC)
Insolventierecht (6 EC)
Stage 1 Duale Master Ondernemingrecht (6 EC)
Seminaar Corporate Litigation (6 EC)
Ondernemingsrecht 2 (6 EC)

In het tweede jaar loop je in blok 1 je tweede stage en volg je op locatie bij de partnerkantoren het laatste deel van de masterclass, waarin aandacht zal worden besteed aan aspecten van fusies en overnames. Blok 2 is gereserveerd voor het schrijven van de afstudeerscriptie.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b
Stage 2 Duale Master Ondernemingsrecht (6 EC)
Masterscriptie (12 EC)

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenAlle HBO instellingen

Via een pre-master

Extra informatie:

Studenten die in het bezit zijn van een HBO-rechtendiploma zijn toelaatbaar tot de duale master Ondernemingsrecht indien zij de pre-master Rechtsgeleerdheid richting Nederlands Recht, aangevuld met het vak burgerlijk recht 2, succesvol hebben afgerond.

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenHanzehogeschool Groningen

Via een pre-master

Extra informatie:

Premaster Rechtsgeleerdheid, richting Nederlands Recht, aangevuld met het vak Burgerlijk Recht 2.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Juridische bacheloropleidingen op WO niveau (LLB), zoals Rechtsgeleerdheid, geven drempelloze toelating. Voor deze master geldt een selectieprocedure.

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

De afstudeerrichtingen Fiscaal recht, Notarieel recht en Juridische bestuurskunde moeten aangevuld zijn met alle vakken voor civiel effect.

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
werkervaring

Je hebt deelgenomen aan sociale en maatschappelijke activiteiten.

gemiddeld cijfer

Een goed studieresultaat is een van de selectie-eisen van de duale master Ondernemingsrecht. Als indicatie hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: Het cijfer van de Studentenrechtbank of de bachelor scriptie is 7,5 of hoger en het gemiddelde cijfer van de verplichte vakken Europees Recht, Handelsrecht, Burgerlijk Recht (2 en 3) en Burgerlijk Procesrecht 1, uit de bachelor Rechtsgeleerdheid is minimaal 7 na maximaal twee tentamenkansen per onderdeel. Indien het cijfer voor de Studentenrechtbank of de bachelor scriptie een 7 bedraagt, moet voor de hierboven genoemde verplichte vakken uit de bachelor Rechtsgeleerdheid het cijfer gemiddeld 7,5 of hoger bedragen.

cijferlijst

Zie toelichting bij 'gemiddeld cijfer'.

intake gesprek

Er is een selectieprocedure van toepassing op deze master. Een sollicitatiegesprek maakt hier onderdeel van uit. Zie de informatie onder het kopje 'Aanmeldingsprocedure'.

(motivatie-)brief

In de periode van 6 t/m 19 april kun je solliciteren naar een plek in de duale master Ondernemingsrecht die in het volgende studiejaar begint. Stuur in een e-mail jouw sollicitatiebrief, CV, ongeschoonde cijferlijst en studieplanning naar jose.van.der.veen rug.nl (vermeld als onderwerp: 'Duale master Ondernemingsrecht'). Raadpleeg voorafgaand aan je sollicitatie de handleiding: 'Aanmeldingsprocedure voor de Praktijkmaster Nederlands recht (duale master Ondernemingsrecht)'. Deze vind je onder het kopje 'Aanmeldingsprocedure'.

overige toelatingseisen

Je kunt aantonen dat je beschikt over goede mondelinge, schriftelijke en sociale vaardigheden. Daarnaast beschik je over een geschikte attitude, motivatie en talent voor het volgen van deze opleiding. Kijk voor diploma-eisen bij 'Doorstroommogelijkheden'.

Het geselecteerd zijn voor twee stageplaatsen bij de aan deze opleiding verbonden advocatenkantoren (nadat je door de Toelatings- en selectiecommissie van de duale master Ondernemingsrecht bent geselecteerd voor de opleiding).

In dit document vind je een totaaloverzicht van alle toelatings- en selectie-eisen.

Aanmeldingsprocedure

Voor deze master zijn per studiejaar ongeveer 8 plekken beschikbaar. Er is dan ook een selectieprocedure van toepassing. In de selectieprocedure beoordeelt een Toelatings- en selectiecommissie of een student aan de gestelde eisen voldoet en wordt geselecteerd voor een sollicitatiegesprek. De geselecteerde studenten worden doorgestuurd naar de deelnemende kantoren (zonder contactgegevens). De kantoren geven vervolgens aan welke studenten zij op gesprek willen en of een assessment nodig is.

In de periode van 6 april t/m 19 april 2022 kun je solliciteren naar een plek in de duale master Ondernemingsrecht die op 1 september 2022 begint. Stuur in een e-mail jouw sollicitatiebrief, CV, ongeschoonde cijferlijst en studieplanning naar jose.van.der.veen@rug.nl (vermeld als onderwerp: 'Duale master Ondernemingsrecht'). Raadpleeg voorafgaand aan je sollicitatie de handleiding: 'Aanmeldingsprocedure voor de Praktijkmaster Nederlands recht (duale master Ondernemingsrecht)' en neem ook het overzicht van de toelatings- en selectie-eisen goed door.

Let op! De sollicitatie deadline is 19 april 2022.

Heb jij je bacheloropleiding nog niet afgerond voor 19 april? Maar verwacht je wel om uiterlijk 1 september al je bachelorvakken te hebben behaald? Dan wordt je aanmelding gewoon in behandeling genomen. Als je bent geselecteerd maar op 1 september toch onverhoopt niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, word je alsnog uitgesloten van deelname aan de master.

Selectieprocedure

De binnengekomen aanmeldingen worden eerst beoordeeld door een toelatings- en selectiecommissie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. De aanmeldingen die volgens deze commissie van boven gemiddeld niveau zijn, worden doorgestuurd naar de deelnemende kantoren (zonder de contactgegevens van de student). Studenten van wie de aanmelding niet wordt doorgestuurd, worden niet geselecteerd voor de master. De kantoren geven vervolgens aan welke studenten zij op gesprek wi

Als de toelatings- en selectiecommissie alle reacties van de kantoren ontvangen heeft, maakt zij een indeling voor stagegesprekken. Het is ook mogelijk dat je niet wordt geselecteerd voor de gespreksronde. Na de gespreksronde geven de kantoren aan welke studenten zij een stageplaats willen aanbieden. De toelatings- en selectiecommissie maakt uiteindelijk de match tussen kantoor en student, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de voorkeur van zowel kantoor als student. Studenten die voldoen aan de formele toelatingseisen en die een stageplaats aangeboden hebben gekregen, kunnen worden geselecteerd tot de opleiding.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2023-2024€ 1703duaal

Praktische informatie voor:

Na je studie

Deze opleiding stoomt jou hoofdzakelijk klaar voor een carrière bij een advocatenkantoor met een internationale ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk.

Potentiële beroepen

  • Advocaat
Onderzoek
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

  • Prof. Mr. Loes Lennarts (Hoogleraar vergelijkend ondernemingsrecht)
    Email: m.l.lennarts rug.nl
  • Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid (Studieadviseurs)
    Email: studieadvies-rechten rug.nl

Studieverenigingen

SGOR Studentengenootschap voor Onderneming en Recht

Het SGOR is een juridische vereniging verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bij het S.G.O.R. wordt studenten de mogelijkheid geboden om buiten de universiteit om actief met hun studie aan de slag te gaan. Het S.G.O.R. begint waar de colleges eindigen. De activiteiten die het S.G.O.R. jaarlijks organiseert zijn er namelijk allemaal op gericht om de leden verdieping te bieden ten aanzien van de stof die op de colleges gedoceerd wordt. Deze verdieping wordt gecreëerd in een ontspannen en vrijblijvende sfeer, waar veel ruimte is voor gezelligheid en vriendschappen. Daarnaast heeft het S.G.O.R. als doel het tot stand brengen, bevorderen en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en de advocatuur.
https://www.sgor.nl/home
Lees meer
Studentprofiel

Je bent bereid om hard aan je kennis en vaardigheden te werken, zodat je na voltooiing van de opleiding een plek als advocaat-stagiaire bij een topkantoor in de wacht kunt slepen. Je bent intrinsiek gemotiveerd door je passie voor het ondernemingsrecht en het is je ambitie om cliënten optimaal bij te staan met ondernemingsrechtelijk advies. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en contactuele eigenschappen. Het bestuderen van Engelse teksten is voor jou geen probleem.

Jouw bovengemiddelde studieresultaten onderschrijven bovenstaande ambitie.

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.