Skip to ContentSkip to Navigation
EducationMaster's and PhD degree programmesOndernemingsrecht-duaal (duaal)
Header image Ondernemingsrecht-duaal

Ondernemingsrecht-duaal

Wil jij Nederlandse en buitenlandse cliënten adviseren over ondernemingsrechtelijke vraagstukken? Wil jij tijdens je studie praktijkervaring opdoen? Kies dan voor deze duale master.

Hoe stel je een aandelenkoopovereenkomst op (in het Engels)? Welke juridische valkuilen zijn er bij de financiering van een overname? Met welke mededingingsrechtelijke regels moet je rekening houden bij een grote overname? Hoe gaat een beursgang in zijn werk? Hoe kan een beursvennootschap zich beschermen tegen een vijandig overnamebod? Hoe kan een beknelde aandeelhouder via de rechter bereiken dat de andere aandeelhouder(s) zijn aandelen overnemen voor een redelijke prijs? Welke bijzondere aansprakelijkheidsrisico's lopen bestuurders van een onderneming in financiële moeilijkheden en hoe kun je die risico's managen? Op deze vragen - en nog veel meer - zul je tijdens deze master het antwoord vinden.

Daartoe volg je de vakken Ondernemingsrecht 1 en 2, Insolventierecht en Competition Law en het seminaar Corporate Litigation. Je verbetert je Engelse taalvaardigheid met de training Legal English. Daarnaast leer je in drie masterclasses de kneepjes van het vak van praktijkdocenten van onze partnerkantoren én loop je bij twee verschillende kantoren een stage van twee maanden. Hiermee bereidt deze master je optimaal voor op een carrière als advocaat bij een topkantoor met een internationale ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
18 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid

Partnerkantoren

De partnerkantoren die stageplekken aanbieden en meewerken aan de masterclasses zijn: Allen&Overy, Clifford Chance, De Brauw Blackstone, Westbroek, Freshfields, Houthoff, Linklaters, NautaDutilh en Stibbe.

Sollicitatieprocedure
Let op! Voor deze selectieve master geldt een sollicitatieprocedure. Voor het studiejaar 2019/2020 dient jouw sollicitatie uiterlijk 20 april binnen te zijn. Kijk voor meer informatie onder Toelatingseisen.

Lees meer
Waarom dit programma in Groningen?

De duale master Ondernemingsrecht onderscheidt zich door een sterke band met de (internationale) ondernemingsrechtpraktijk. Je loopt maar liefst twee stages bij verschillende partnerkantoren. Daarnaast volg je verschillende masterclasses, waarin je - onder meer - van praktijkdocenten leert hoe je een contract, memo of opinie opstelt. Tijdens het seminaar Corporate Litigation oefen je onder begeleiding van praktijkdocenten je schriftelijke en mondelinge procedeervaardigheden.

Programma

Het eerste jaar van deze anderhalfjarige master start met het vak Ondernemingsrecht 1. Dit vak geeft je inzicht in de oprichting en inrichting van bv's en nv's en de manier waarop zij aan het rechtsverkeer deelnemen. Ook krijg je inzicht in concernverhoudingen, (internationale) herstructurering van ondernemingen, aansprakelijkheid van bestuurders en de beslechting van ondernemingsrechtelijke geschillen door de gewone rechter en de Ondernemingskamer.

Je volgt ook de eerste masterclass (op locatie bij partnerkantoren), waarin je aan de slag gaat met belangrijke ondernemingsrechtelijke contracten zoals de aandelenkoopovereenkomst en de aandeelhoudersovereenkomst.

In blok 2 volg je het vak Insolventierecht waar onder meer aandacht wordt besteed aan de herstructurering van een onderneming door middel van een akkoord, de doorstart van de onderneming vanuit faillissement en de voor de transactiepraktijk belangrijke problematiek van schuldeisersbenadeling in de aanloop naar een faillissement. Je volgt ook het Engelstalige vak Competition Law, waarin je je weg leert vinden in het Europese mededingingsrecht, waaronder de door de Europese Commissie uitgeoefende controle op fusies.

In blok 3 loop je de eerste stage. In blok 3 (en 4) heb je bovendien bijeenkomsten bij de partnerkantoren in het kader van de masterclass Corporate Finance, waarin je leert wat er komt kijken bij de financiering van (overnames van) ondernemingen. Tenslotte vindt ook het seminaar Corporate Litigation plaats, eveneens op locatie.

In blok 4 volg je in Groningen het vak Ondernemingsrecht 2, dat grotendeels is gewijd aan onderwerpen die voornamelijk spelen bij beursvennootschappen, zoals de beursgang, het openbaar bod en beschermingsconstructies.

Periodes
Vakken1234
Competition Law (6 EC)
Legal English
Ondernemingsrecht 1 (6 EC)
Insolventierecht (6 EC)
Masterclass Ondernemingsrechtelijke contracten (2 EC)
Stage partnerkantoor (6 EC)
Masterclass Corporate Finance (2 EC)
Seminaar Corporate Litigation (6 EC)
Ondernemingsrecht 2 (6 EC)

In het tweede jaar loop je in blok 1 je tweede stage en volg je op locatie bij de partnerkantoren de masterclass Mergers & Acquisitions, waarin je de in het eerste jaar verworven kennis op dit gebied verder kunt uitbouwen aan de hand van een meer complexe casus. Blok 2 is gereserveerd voor het schrijven van de afstudeerscriptie.

Periodes
Vakken12
Masterclass Mergers & Acquisitions (2 EC)
Stage partnerkantoor (6 EC)
Scriptie (12 EC)

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
intake gesprekGeen verdere informatie
erkende verworven competenties (EVC's)

Je kunt aantonen dat je beschikt over goede mondelinge, schriftelijke en sociale vaardigheden. Daarnaast beschik je over een geschikte attitude, motivatie en talent voor het volgen van deze opleiding.

gemiddeld cijfer

Een goed studieresultaat is een van de toelatingseisen van de duale master Ondernemingsrecht. Als indicatie hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: Het cijfer van de Studentenrechtbank of de bachelor scriptie is 7,5 of hoger en het gemiddelde cijfer van de verplichte vakken Europees Recht, Handelsrecht, Burgerlijk Recht (2 en 3) en Burgerlijk Procesrecht 1, uit de bachelor Rechtsgeleerdheid is minimaal 7 na maximaal twee tentamenkansen per onderdeel. Indien het cijfer voor de Studentenrechtbank of de bachelor scriptie een 7 bedraagt, moet voor de hierboven genoemde verplichte vakken uit de bachelor Rechtsgeleerdheid het cijfer gemiddeld 7,5 of hoger bedragen. (Let op: de bovenstaande toelatingseisen zijn nog onder voorbehoud).

werkervaring

Je hebt deelgenomen aan sociale en maatschappelijke activiteiten.

schriftelijk verzoekGeen verdere informatie
overige toelatingseisen

Het geselecteerd zijn voor twee stageplaatsen bij de aan deze opleiding verbonden advocatenkantoren.

Aanmeldingsprocedure

Voor deze master zijn voor het studiejaar 2019/2020 ongeveer 8 plekken beschikbaar. Er is dan ook een selectieprocedure van toepassing. In de selectieprocedure beoordeelt een toelatingscommissie of een student aan de gestelde eisen voldoet. De toelatingscommissie selecteert kandidaten voor een sollicitatiegesprek. In de periode t/m 20 april kun je solliciteren naar een plek in de duale master Ondernemingsrecht die op 1 september 2019 begint.

Stuur in een e-mail jouw sollicitatiebrief, CV, ongeschoonde cijferlijst, pasfoto en studieplanning naar jose.van.der.veen@rug.nl (vermeld als onderwerp: 'Duale master Ondernemingsrecht').
Let op! De sollicitatie deadline is 20 april 2019.

Heb jij je bacheloropleiding nog niet afgerond voor 20 april? Maar verwacht je wel om uiterlijk 1 september al je bachelorvakken te hebben behaald? Dan wordt je aanmelding gewoon in behandeling genomen. Als je bent geselecteerd maar op 1 september toch onverhoopt niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, word je alsnog uitgesloten van deelname aan de master.

In deze handleiding vind je alle belangrijke informatie over de selectieprocedure en sollicitatie.

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenHanzehogeschool Groningen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

Premaster Rechtsgeleerdheid, richting Nederlands Recht, aangevuld met het vak Burgerlijk Recht 2.

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

De afstudeerrichtingen Fiscaal recht, Notarieel recht en Juridische bestuurskunde moeten aangevuld zijn met alle vakken voor civiel effect.

Collegegeld

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • Advocaat
Onderzoek
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Een dag student PsychologieGrote Kruisstraat 2Meer informatie
Een dag student PsychologieGrote Kruisstraat 2Meer informatie
Master weekBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Ondernemingsrecht-duaal, neem dan contact op:

Studentprofiel

Je bent bereid om hard aan je kennis en vaardigheden te werken, zodat je na voltooiing van de opleiding een plek als advocaat-stagiaire bij een topkantoor in de wacht kunt slepen. Je bent intrinsiek gemotiveerd door je passie voor het ondernemingsrecht en het is je ambitie om cliënten optimaal bij te staan met ondernemingsrechtelijk advies. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en contactuele eigenschappen. Het bestuderen van Engelse teksten is voor jou geen probleem.

Jouw bovengemiddelde studieresultaten onderschrijven bovenstaande ambitie.

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.