Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenMediastudies
Header image Mediastudies

Mediastudies

Programma-opties

 • Journalistiek (track)

  Wil je verslag doen van actuele gebeurtenissen en deze analyseren? Wil je nadenken over de rol van de journalistiek, nu dit veld zo snel verandert? Dan is deze track iets voor jou.

  In de mastertrack Journalistiek word je opgeleid tot verslaggever en leer je kritisch denken over wat journalistiek inhoudt. Je ontwikkelt zowel praktische vaardigheden als academische kennis.

  Kenmerkend aan dit programma in Groningen is de theoretische blik op de journalistiek. Je denkt na over de aard van de journalistiek, de toekomst van verslaggeving en je eigen positie als journalist. Op basis van deze en andere bespiegelingen schrijf je uiteindelijk een afstudeerscriptie.

  Het programma heeft ook duidelijk een praktische kant. Je krijgt intensieve begeleiding in een moderne redactiekamer, waarin je leert werken met verschillende media, zoals kranten, televisie en internet. Door het lopen van een stage en het doen van verschillende opdrachten leer je actuele gebeurtenissen om te zetten in toegankelijk en aantrekkelijk nieuws.

  Om toegelaten te worden tot de track moet je in je bachelor de minor Media en Journalistieke Cultuur hebben gedaan, of een vergelijkbaar vakkenpakket aan een andere universiteit.

 • Journalism (track)

  Do you want to report and analyse current affairs? Or reshape the rapidly changing field of journalism? This track puts you in the front line of contemporary journalism.

  The 18-month Master's track in Journalism trains you to become a professional reporter and teaches you to critically reflect on the nature of journalism. You will develop both practical skills and in-depth academic knowledge.

  The theoretical study of journalism makes this programme special. You will learn to reflect on the nature of journalism as a profession, the future of news reporting and your own position as a professional reporter. Eventually you will write a Master's thesis based on these theoretical reflections.

  The programme has a strong practical side as well. You will receive a hands-on multimedia training in a state-of-the-art newsroom. Through various assignments you will learn to turn current events into accessible news items. To further train your skills you will do an internship.

  For admission to this Master's track you are required to include the Minor Media and Journalist Culture in your Bachelor's programme. Instead of this Minor you can also take a similar set of courses at another university.

 • Master Honours College (honoursprogramma)

  The Master's Honours Programme was developed especially for students who want to get more from their studies.

  It is a programme worth 15 ECTS that is followed in addition to the standard Master's programme. It is a one-year interdisciplinary programme that is designed to introduce students to various aspects of leadership.

Opbouw programma

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Maximaal 15 EC

Het is in beide programma's mogelijk een stage in het buitenland te doen.

Waarom in Groningen?
 • Combinatie van studie van de journalistieke cultuur met praktische vaardigheden
 • Eigen redactieruimte, studio en apparatuur
 • Uitgebreid stagenetwerk

Each Master's degree programme has a study advisor whom you can contact if you have questions or need advice about your degree programme and other study-related matters. Everything you discuss will be treated confidentially. If you have a more complex problem, for example study delay, a performance disability or if you are ill for a long time, you should contact a student counsellor.

In addition, you can also follow various courses at the Study Support section of the Student Service Centre (SSC), for example on study stress and holding presentations.

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan.

Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren zoals studiestress en faalangsttrainingen, effectief studeren, presenteren of academische schrijfvaardigheid. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC). Met deze faciliteiten zorgen we er samen met jou voor dat je je gehele studie met veel plezier en goede resultaten kunt volbrengen.

 • Testimonial van

  ‎Video Journalist/Gallery Director

  The internship I completed as part of my MA led directly to a job in journalism. After an intense year of studying and three months of work experience, my internship supervisor offered me a job as a Video Journalist. Since then, I have been promoted to Gallery Director, with creative control over my channel's live content.

  Studying in Groningen prepared me for daily newsgathering – it taught me how to make news – and also to look critically at the media content others create. That’s important regardless of whether you want to work in Journalism Studies or journalism itself; you can’t get better at what you do without reflecting on the work of others.

  Groningen’s the sort of place where other people will want to visit you. You won’t be able to keep your parents, friends or significant others away. I’ve got very fond memories of my time there, which was academically tough enough to keep me on my toes but relaxed enough to have a lot of fun.

  I’m looking forward to getting more presenting experience, something that studying in Groningen gave me a real taste for. After a year looking at such varied topics, you learn what you want to do most.

  Sluiten
printView this page in: English