Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenRechtswetenschappelijk Onderzoek - Research
Header image Rechtswetenschappelijk Onderzoek

Rechtswetenschappelijk Onderzoek

Programma

 • 1e jaar

  Niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm is de onderzoeksmaster een bijzondere opleiding die zich onderscheidt van andere masteropleidingen.Om het kleinschalige karakter te waarborgen, staat het grootste deel van de vakken alleen open voor studenten van de onderzoeksmaster. Individuele aandacht en actieve participatie gaan zo hand in hand.

  Het intensieve karakter van de opleiding komt ook tot uiting in het student-assistentschap, waarin je samen met een begeleidende hoogleraar meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek. De opleiding is bedoeld voor gemotiveerde studenten met goede studieresultaten. Studenten uit alle juridische bacheloropleidingen zijn welkom.Het curriculum binnen de onderzoeksmaster kan verdeeld worden in methodologische vakken, onderzoeksvakken, vaardigheden en domeinvakken. De methodologische vakken bieden een kennismaking met de belangrijkste methoden in het juridisch onderzoek en bestaan uit de volgende vakken: Juridische Oordeelsvorming, Rechtsvergelijking en Rechtsculturen, Wetenschapsleer, Introduction to Empirical Legal Research en Empirical Legal Research Lab.

 • 2e jaar

  Kenmerkend aan de onderzoeksvakken is een multidisciplinaire en internationale benadering van het recht. Hieronder vallen de vier onderzoeksseminaars, waarvan de student de twee onderzoeksseminaars mag kiezen die het beste aansluiten bij zijn of haar interesses. Daarnaast nog Normering en het seminaar Recht en Literatuur, en het geheel wordt afgesloten met de scriptie, of 1 of 2 artikelen.

  Onder de vaardigheden vallen Engelse Taal en Argumentatie en Interpretatie. Al deze vakken worden aangevuld met de domeinvakken, die bestaan uit zes vakken en deze geven de verdieping op een specifiek onderdeel van het recht welke jij interessant vindt. Uit alle reguliere masters kies je de vakken op het rechtsgebied waarin je je wilt specialiseren. Je kunt vakken kiezen uit de masters: European Law School, Fiscaal recht, Internationaal en Europees recht, Nederlands recht, Notarieel recht, Recht en Bestuur en Recht en ICT. Je kunt er echter ook voor kiezen om vakken uit verschillende masters te volgen of bij een andere juridische faculteit in Nederland of in het buitenland. Voorwaarde is dat je domeinstroom een coherent pakket vormt. Over de samenhang van het gekozen pakket dient een reflectieverslag (domeindossier) te worden geschreven.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Juridische Oordeelsvorming (6 EC)
Engelse Taal (Research Master) (4 EC)
Seminaar recht en literatuur (6 EC)
Domeinvakken (totaal 36 EC over 2 jaar) (18 EC)
Introduction to Empirical Legal Research (6 EC)
Argumentatie en interpretatie (6 EC)
Wetenschapsleer (6 EC)
Empirical Legal Research Lab (6 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Onderzoeksseminaar publiekrecht (verplicht 2 van 5 seminars) (6 EC, facultatief)
Onderzoeksseminaar Schrijven van een recensie (verplicht 2 van 5 seminars) (6 EC, facultatief)
Onderzoeksseminar privaatrecht (verplicht 2 van 5 seminars) (6 EC, facultatief)
Publiekrechtelijke rechtsvergelijking (6 EC, facultatief)
Domeinvakken (totaal 36 EC over 2 jaar) (18 EC)
Rechtsvergelijking en rechtsculturen (6 EC)
Normering (6 EC)
Onderzoeksseminaar EU Regulatory Pr. Law (verplicht 2 van 5 seminars) (6 EC, facultatief)
Scriptie (20 EC)
Onderzoeksseminaar Int. Criminal Law ic (verplicht 2 van 5 seminars) (6 EC, facultatief)

Niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm is de onderzoeksmaster een bijzondere opleiding die zich onderscheidt van andere masteropleidingen. Om het kleinschalige karakter te waarborgen, staat het grootste deel van de vakken alleen open voor studenten van de onderzoeksmaster. Individuele aandacht en actieve participatie gaan zo hand in hand.

Het brede karakter van de opleiding heeft in de praktijk tot gevolg dat je het fascinerend moet vinden om over uiteenlopende onderwerpen papers te schrijven, referaten te houden en te discussiëren. Dit maakt de onderzoeksmaster tot een uitdagende opleiding. Deze uitdagende omgeving wordt mede vormgegeven door jouw medestudenten. Omdat dit gelijkgestemden zijn, wordt een klimaat gecreëerd waarin studenten elkaar over en weer motiveren en steunen. Het intensieve karakter van deze specifieke masteropleiding komt uiteraard ook tot uiting in het student-assistentschap, waarin je samen met een begeleidende hoogleraar meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek. Naast de vakken die je volgt binnen de onderzoeksmaster, volgt iedere student domeinvakken naar zijn of haar keuze. Het betreft, binnen twee jaar, zes vakken van één of meer van de reguliere masters.

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - http://www.rug.nl/ocasys

Studielast: 14 uur per week

30 uren zelfstudie per week

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

Een deel van de domeinvakken kan ook in het buitenland gevolgd. Daarvoor dient van te voren goedkeuring te worden gevraagd bij de examencommissie.De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Waarom in Groningen?

De master is uniek in haar rechtsgebied overstijgende karakter en biedt veel ruimte om je te specialiseren. Daarnaast geeft de opleiding, afhankelijk van je bachelor, civiel effect waardoor je ook toelaatbaar bent tot de togaberoepen. Met een bul van de onderzoeksmaster heb je bovendien een goede basis om verder te gaan voor een doctorsgraad (PhD).

In 2017 heeft de masteropleiding Rechtswetenschappelijk onderzoek voor de tweede keer op een rij het speciale kwaliteitszegel 'Topopleiding' toegekend gekregen door de Keuzegids Masters.Een waardevolle toevoeging aan de onderzoeksmaster wordt uitgemaakt door het betaalde onderzoeksassistentschap, waarbij de studenten onder begeleiding van een hoogleraar uit de onderzoekschool aan de slag gaan met een project van deze hoogleraar dan wel een eigen project opzetten en uitvoeren. Bij dit laatste valt bijvoorbeeld te denken aan het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Vaak vormen deze activiteiten de opmaat tot het formuleren van een onderzoeksvoorstel. Met de onderzoeksassistentschappen kan de student zich een beeld vormen van hoe een eventueel promotietraject eruit zou zien. Tenslotte werkt onze master samen met de Radboud Universiteit, Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit. Van deze universiteiten kunnen studenten meedoen aan de selectieprocedure van onze onderzoeksmaster. Als ze worden toegelaten zullen zij het grootste deel van het eerste jaar van de master bij hun thuisuniversiteit volgen en het tweede jaar in Groningen.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

 • Testimonial van

  Je moet nieuwsgierig zijn, niet alles voor lief nemen en kritisch zijn!

  Docenten en studenten aan het woord over de masteropleiding Rechtswetenschappelijk Onderzoek.

  Sluiten
 • Testimonial van

  Student Anouk: In een kleine groep werken aan onderwijs op hoog niveau

  Bij de master Rechtswetenschappelijk onderzoek wordt onderwijs in kleine groepen gegeven. Je krijgt zowel onderzoeksvakken op een heel breed terrein als domeinvakken die je met andere masterstudenten volgt. Deze combinatie spreekt mij erg aan.

  Om kennis te maken met de praktijk schrijven we ter afsluiting van de onderzoeksvakken meestal een paper. Je bent (binnen bepaalde restricties) vrij om je onderzoek in te vullen zoals je dat zelf wilt: het kan bijvoorbeeld interessant zijn voor je onderzoek om interviews af te nemen. Op die manier kom je in aanraking met de onderzoekspraktijk.

  Als je geïnteresseerd bent in het doen van onderzoek, dan is de specialisatie Rechtswetenschappelijk onderzoek echt een aanrader. De master geeft je de kans om in een kleine groep te werken, biedt onderwijs op hoog niveau en zorgt voor voldoende onderzoeksbegeleiding. Bovendien heb je veel keuzevrijheid. Dit geldt zowel bij het kiezen van vakken, als binnen het vak zelf. Zo volg ik zelf de specialisatie strafrecht en ben ik binnen de onderzoeksvakken (meestal) vrij om aan het paper een strafrechtelijke tintje te geven. Je hebt veel eigen inbreng.

  De docenten zijn aardig, staan open voor inbreng vanuit de groep en bieden goede onderzoeksbegeleiding. Je mag altijd mailen of langskomen met een vraag.

  Ik woon al mijn hele leven in Groningen, maar als je in de binnenstad woont en studeert, leer je de stad toch weer op een andere manier kennen. Groningen is een overzichtelijke, maar levendige stad.

  Sluiten
 • Testimonial van

  Alumnus Gohar Karapetian: interdisciplinaire benadering van vraagstukken

  Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd geweest in systemen. Hoe werken ze en hoe houden ze zichzelf in stand? Het recht is ook een systeem. De regels kunnen alleen functioneren in verhouding tot elkaar.

  Bij de tweejarige master Rechtswetenschappelijk onderzoek wordt veel aandacht besteed aan rechtstheoretische, rechtsfilosofische en methodologische vakken. Omdat ik tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid al een groeiende belangstelling kreeg voor het analyseren van ontwikkelingen in het recht was mijn keuze voor een geschikte master snel gemaakt.
  Na mijn afstuderen ben ik in 2015 bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Faculteit Rechtsgeleerdheid begonnen met het schrijven van mijn proefschrift. Dit gaat over de toepassing van het Europees burgerschap in de overzeese gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden. Het schrijven van een dissertatie zie ik in zekere zin als een vervolgtraject op de master Rechtswetenschappelijk onderzoek. Waar je als student enkele weken de tijd krijgt om een onderwerp uit te werken in een paper van ongeveer tien pagina’s, krijgt de promovendus doorgaans vier jaar de tijd om iets tot op de bodem uit te zoeken en te vatten in een boek.
  De interdisciplinaire benadering van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken, waarop de nadruk ligt bij de master Rechtswetenschappelijk onderzoek, heb ik bij het maken van mijn keuze aantrekkelijk gevonden. Daarnaast vond ik het plezierig dat je betrekkelijk veel vrijheid en ruimte krijgt bij het invullen van de vakken.
  Als je het interessant vindt om vanuit verschillende perspectieven bepaalde aspecten van het recht te bestuderen en daarnaast de mogelijkheid wilt hebben je te specialiseren in één of meer rechtsgebieden, beveel ik deze master zeer aan.

  Gohar Karapetian is alumnus Rechtswetenschappelijk onderzoek

  Sluiten
printView this page in: English