Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenRecht en bestuur
Header image Recht en bestuur

Recht en bestuur

Programma

 • 1 jaar

  Om jou vertrouwd te maken met de vraagstukken binnen de collectieve sector en vaardigheden te laten ontwikkelen gericht op de aanpak daarvan, biedt deze master een mix van juridische en multidisciplinaire vakken.

  Je volgt de vakken: Beleidswetenschap 2, Beleidsanalyse, Modern publiek management, Toezicht en rechtshandhaving, Bestuur, aansprakelijkheid en privaatrecht. Daarnaast volg je twee specialisatievakken, zoals omgevingsrecht, politicologie of vreemdelingenrecht. Je sluit de master af met een scriptie.

Programma-opties

 • Openbaar Bestuur (specialisatie)

  De specialisatie Openbaar Bestuur wordt gebruikt om de kennis over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur te verdiepen.

 • Sociale Zekerheid (specialisatie)

  Bij de specialisatie Sociale Zekerheid staat het sociale zekerheidsstelsel centraal.

 • Omgevingsrecht (specialisatie)

  Bij de specialisatie Omgevingsrecht staat het Omgevingsrecht centraal.

 • Honours programma voor masterstudenten (honoursprogramma)

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Beleidswetenschap 2 (6 EC)
Omgevingsrecht (6 EC, facultatief)
Recht Decentrale Overheden (6 EC, facultatief)
Social security law (6 EC, facultatief)
Seminaar Beleidsanalyse (6 EC)
Bestuur, Aansprakelijkheid en Privaatrecht (6 EC)
Politicologie (6 EC, facultatief)
Sociale zekerheidsrecht (6 EC, facultatief)
Modern Publiek Management (6 EC)
Publiekrecht en duurzaamheid (6 EC, facultatief)
Scriptie (18 EC)
European Sustainability Law (6 EC, facultatief)
Staats- en Bestuursr. in Eur. Perspect. (6 EC, facultatief)
Toezicht en rechtshandhaving (6 EC)
Vreemdelingenrecht (6 EC, facultatief)

Zie punt 1. Curriculum Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - http://www.rug.nl/ocasys

Studielast: 8 uur per week

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Waarom in Groningen?

Juridische Bestuurskunde is de enige bestuurskundige studie in Nederland die studenten de titel 'meester in de rechten' oplevert. Dat illustreert de kwaliteiten van onze afgestudeerden: zij zijn jurist én bestuurskundige. Met een multidisciplinaire invalshoek waarin naast het recht ook organisatietheorie, economie en sociologie een belangrijke rol spelen zijn afgestudeerde juristen van de opleiding Juridische Bestuurskunde erg gewild bij werkgevers, zowel de overheid als het bedrijfsleven.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

 • Testimonial van Willemien Gerritsen

  Student Willemien: 'Vanwege de verschillende vakken is de studie heel afwisselend en ben je straks breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. '

  Ik ben in 2011 begonnen aan de bachelor Recht en Bestuur. Ik heb dus vanaf mijn eerste studiejaar deze richting gedaan. Hier had ik toen al bewust voor gekozen, aangezien het doel van het werken bij een overheid, namelijk iets bijdragen aan de maatschappij, mij altijd meer heeft aangesproken dan het werken voor een bedrijf. Het kiezen voor de master recht en bestuur was voor mij een logisch vervolg op de bachelor.

  Ik merkte in de bachelor dat ik het fijn vond de afwisseling van juridische - en bestuurskundige vakken te hebben. Daarnaast was nog steeds mijn grootste motivatie; het willen werken voor een overheid, sinds het eerste studiejaar onveranderd gebleven. Deze studierichting sluit daar goed op aan!

  In het derde jaar van de bachelor krijg je de mogelijkheid om een stage te lopen. Zelf heb ik een half jaar stage gelopen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. Een ervaring die ik absoluut niet had willen missen. Daarnaast heb je bij deze studierichting ook de mogelijkheid een praktijkonderzoek te doen. Zo krijg je de kans je te verdiepen in actuele bestuurskundige onderwerpen. Ik heb bijvoorbeeld meegedaan met een groepsonderzoek naar de schadeafhandeling van de NAM met betrekking tot de aardbevingsschade in Groningen.

  Recht en Bestuur is een kleine specialisatie met veel verschillende vakken waardoor je straks breed inzetbaar bent op de arbeidsmarkt. Je krijgt in kleine groepjes college en leert je medestudenten zo goed kennen. Ook zijn de docenten betrokken, kennen ze je bij naam en maken ze veel tijd voor je.

  Groningen is wat mij betreft de perfecte studentenstad. Het is klein, dus in de binnenstad zijn alle afstanden te belopen. Het is een gezellige stad waar vanwege de grote hoeveelheid jonge mensen ’s avonds altijd wel iets te beleven is!

  Sluiten
  – Willemien Gerritsen
printView this page in: English