Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMasteropleidingenRecht en bestuur (deeltijd)
Header image Recht en bestuur

Recht en bestuur

Arbeidsmarkt

Je komt terecht in functies in het openbaar bestuur of in organisaties met een publieke taak. Je legt je toe op beleidsuitvoering op verschillende niveaus. Dit kan inhouden dat je wetten voorbereidt en opzet, of reorganisaties doorvoert. Je kunt ook bestuurscoördinator worden. Daarbij moet je afwegingen maken voor bijvoorbeeld het milieu aan de ene kant en het verkeersbeleid aan de andere kant.

printOok beschikbaar in het: English