Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenIT-recht
Header image IT-recht

IT-recht

Programma-opties

  • Informaticarecht (specialisatie)

    Aspecten van het informaticarecht zijn terug te vinden in alle kerngebieden van het recht.

    Privaatrechtelijke aspecten betreffen bijvoorbeeld elektronische overeenkomsten, automatiseringscontracten en digitale bewijsvoering. Binnen het bedrijfsrecht zijn de auteursrechtelijke bescherming van informatie, telewerken en virtueel ondernemen belangrijke onderwerpen. Op het gebied van het bestuursrecht spelen er vragen rond privacybescherming, vrijheid van meningsuiting, en openbaarmakings- en informatieverplichtingen van de overheid. Computercriminaliteit en opsporingsvraagstukken komen aan de orde bij de behandeling van de strafrechtelijke aspecten van computergebruik. Tenslotte worden de fiscaalrechtelijke aspecten van (grensoverschrijdende) internetdiensten behandeld. Binnen al deze rechtsgebieden speelt het internationaal-rechtelijke karakter van het informaticarecht een grote rol.

Opbouw programma

Vak
Computercriminaliteit (6 EC)
Digitaal procederen (6 EC)
Digitale inhoud in het vermogensrecht (6 EC)
Intellectuele Eigendom (6 EC)
Privacy en Gegevensbescherming (6 EC)
Recht, ICT en de circulaire economie (6 EC)
Scriptie (18 EC)
Seminaar Auteursrecht (6 EC, facultatief)
Seminaar Privacy (6 EC, facultatief)

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - http://www.rug.nl/ocasys

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is aanbevolen
  • Voor gemiddeld 20 weken
  • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Waarom in Groningen?

De opleiding Recht en ICT is een multidisciplinaire opleiding op het snijvlak van het recht en technologie en is uniek in Nederland. De master is kleinschalig van aard met veel aandacht voor de individuele student. Omdat je vakken volgt in alle rechtsgebieden, word je opgeleid tot allround jurist en staan togaberoepen voor je open. Recht en ICT-juristen zijn gewild bij zowel de overheid, in de advocatuur als in het bedrijfsleven.

Wanneer je deze masteropleiding volgt kun je je aanmelden voor een van de Master Learning Communities (MLC). Binnen een MLC werk je, onder begeleiding van een docent, met een kleine groep medestudenten aan een juridisch vraagstuk binnen een aansprekend thema. Je studeert samen, werkt samen, ontwikkelt vaardigheden én maakt kennis met het werkveld.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

printView this page in: English