Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenIT-recht (deeltijd)
Header image IT-recht

IT-recht

Arbeidsmarkt

Als jurist Informatiecarecht kan je werken in het bedrijfsleven, maar ook in de advocatuur, bij rechtbanken of het Openbaar Ministerie. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met automatiseringscontracten, of privaat- en handelsrechtelijke aspecten van electronic commerce.

Juristen Rechtsinformatica werken bij de overheid of in het bedrijfsleven aan beslissingsondersteunende systemen en informatie- en communicatiesystemen. Of ze houden zich bezig met automatiseringsmanagement.

printView this page in: English