Skip to ContentSkip to Navigation
EducationProgrammesMaster's and PhD degree programmesLaw and IT (part-time)
Header image Law and IT

Law and IT

Hoe komt een digitale overeenkomst tot stand en wat betekent informatietechnologie voor een bedrijfsorganisatie? Met deze master heb je de specifieke kennis om hier antwoorden op te vinden.

De opleiding Recht en ICT is de enige Nederlandstalige opleiding op dit terrein. De eenjarige master is multidisciplinair en richt zich op alle rechtsgebieden in combinatie met ICT. Er zijn twee specialisaties:

De specialisatie Informaticarecht heeft raakvlakken met vrijwel alle hoofdgebieden van het recht: van computervirussen tot verkoop via het internet, van briefgeheim op e-mail tot belasting op informatie. Bij informaticarecht gaat het om juridische vragen over ICT-gebruik. Het internationale karakter van het informaticarecht speelt een grote rol.
Bij de specialisatie Rechtsinformatica leren studenten hoe ICT kan worden ingezet in de rechtspraktijk. Vanuit een juridisch perspectief wordt bekeken welke vormen van automatisering kunnen bijdragen aan een verbetering van de uitvoering van juridische taken. Juridische informatie- en communicatiesystemen en beslissingsondersteunende systemen zijn hier belangrijke onderwerpen.

Naast gedegen juridische kennis heb je als afgestudeerde student Recht en ICT voldoende inzicht in de technische aspecten van de informatietechnologie.

Je kunt deze opleiding ook als voltijdstudent volgen.
Facts & Figures
Degree
LLM in Law and IT
Croho code
60620
Course type
Master
Language of instruction
Dutch (100%)
Duration
12 months (60 ECTS)
Start
Programme form
part-time
Faculty
Law
printView this page in: Nederlands