Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenRecht en ICT
Header image Recht en ICT

Recht en ICT

Onderzoek recht & ict

Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het Centre for Law and Governance, waarin alle vakgroepen participeren. Waar mogelijk zullen de docenten het onderzoek betrekken bij de inhoud van de afzonderlijke vakken, bij de onderzoeksvakken in het 1e tot 4e jaar en bij het master afsluitende onderdeel.

Onderzoekers in beeld:

Mr. dr. C.N.J. De Vey Mestdagh

printOok beschikbaar in het: English