Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMasteropleidingenRecht en ICT
Header image Recht en ICT

Recht en ICT

Programma-opties

  • Informaticarecht (specialisatie)

    Aspecten van het informaticarecht zijn terug te vinden in alle kerngebieden van het recht.

    Privaatrechtelijke aspecten betreffen bijvoorbeeld elektronische overeenkomsten, automatiseringscontracten en digitale bewijsvoering. Binnen het bedrijfsrecht zijn de auteursrechtelijke bescherming van informatie, telewerken en virtueel ondernemen belangrijke onderwerpen. Op het gebied van het bestuursrecht spelen er vragen rond privacybescherming, vrijheid van meningsuiting, en openbaarmakings- en informatieverplichtingen van de overheid. Computercriminaliteit en opsporingsvraagstukken komen aan de orde bij de behandeling van de strafrechtelijke aspecten van computergebruik. Tenslotte worden de fiscaalrechtelijke aspecten van (grensoverschrijdende) internetdiensten behandeld. Binnen al deze rechtsgebieden speelt het internationaal-rechtelijke karakter van het informaticarecht een grote rol.

Opbouw programma

Vak
Bedrijfsrecht & ICT (6 EC)
Informatiegrondrechten (6 EC)
Intellectuele Eigendom (6 EC)
Internationaal Privaatrecht (6 EC)
IT-recht C.S. (6 EC)
Keuzeruimte (6 EC)
Multidisciplinair Seminaar (6 EC)
Scriptie (18 EC)

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - http://www.rug.nl/ocasys

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is aanbevolen
  • Voor gemiddeld 20 weken
  • Maximaal 30 EC

De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Waarom in Groningen?

De opleiding recht en ict is een multidisciplinaire opleiding op het snijvlak van het recht en technologie en is uniek in Nederland. De master is kleinschalig van aard met veel aandacht voor de individuele student. Omdat je vakken volgt in alle rechtsgebieden, word je opgeleid tot allround jurist en staan togaberoepen voor je open. Recht en ICT-juristen zijn gewild bij zowel de overheid, in de advocatuur als in het bedrijfsleven.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

printOok beschikbaar in het: English