Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenRecht en ICT (deeltijd)
Header image Recht en ICT

Recht en ICT

Arbeidsmarkt

Als jurist Informatiecarecht kan je werken in het bedrijfsleven, maar ook in de advocatuur, bij rechtbanken of het Openbaar Ministerie. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met automatiseringscontracten, of privaat- en handelsrechtelijke aspecten van electronic commerce.

Juristen Rechtsinformatica werken bij de overheid of in het bedrijfsleven aan beslissingsondersteunende systemen en informatie- en communicatiesystemen. Of ze houden zich bezig met automatiseringsmanagement.

printOok beschikbaar in het: English