Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenEducatie in Taal en cultuurwetenschappen - Duitse taal en cultuur
Header image Educatie in Taal en cultuurwetenschappen - Duitse taal en cultuur

Educatie in Taal en cultuurwetenschappen - Duitse taal en cultuur

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Onderdelen van het reguliere programma van de master Taalwetenschappen en Letterkunde (50 EC)
Basiscursus Master Lerarenopleiding (5 EC)
Masterstage 1 (5 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Vakdidactiek 1 (5 EC)
Pedagogiek (5 EC)
Vakdidactiek 2 (5 EC)
Masterstage 2 (15 EC)
Masterstage 3 (10 EC)
Onderdelen van het reguliere programma van de master Taalwetenschappen en Letterkunde (10 EC)
Vakdidactiek 3 (10 EC)
  • Literatuur-, cultuur- en taalwetenschappelijke vakken op het gebied van Duitse Taal en Cultuur
  • Begeleide LiO stage
  • Theoretische verbreding en verdieping

Als aanvulling op het eigen vakkenaanbod van deze educatieve master is er het landelijke Master Language-programma. Masterlanguage is een landelijk cursusaanbod o.a. gericht op de taal Duits.

De cursussen worden gegeven in de doeltaal en worden gezamenlijk verzorgd door docenten van de RU, RUG, UL, UU, UVA, VU. Informatie over de cursussen, ingangseisen en inschrijving staat op de website van Masterlanguage: www.masterlanguage.nl. In overleg met de examencommissie van je masteropleiding kun je cursussen volgen bij Masterlanguage.

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is ontraden

Studeren in het buitenland behoort tot de mogelijkheden, maar leidt zeer waarschijnlijk tot studievertraging.

Waarom in Groningen?
  • Intensieve begeleiding door ervaren lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers
  • Na afronding uitstekende positie op de arbeidsmarkt door de combinatie van master én eerstegraadsbevoegdheid

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan.

Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, zoals studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC).

printOok beschikbaar in het: English