Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenPsychologieKlinische Psychologie
Header image Klinische Psychologie

Klinische Psychologie

Programma

 • 1 jaar

  Om te voldoen aan de eisen voor deze mastertrack volg je 2 basisvakken, 1 vaardigheidsvak, 2 keuzevakken en 1 methodenvak en rond je een masterthese af. De keuzevakken kun je kiezen uit de keuzevakken Master

  De masterthese kent meerdere varianten maar omvat altijd de helft van het masterjaar (30 EC). Je kunt de masterthese geheel aan onderzoek naar een klinisch relevant probleem wijden. Het kan zijn dat je daarvoor patiënten gaat testen, maar het kan ook zijn dat je juist onderzoek bij gezonde proefpersonen gaat doen.

  Veel van de theorievorming in de klinische psychologie is gebaseerd op experimenteel onderzoek waarin klinisch relevante fenomenen in het psychologisch laboratorium worden nagebootst.

  Het is mogelijk om een deel praktijkstage in je masterthese op te nemen. Dat kan als een combinatie van onderzoek en praktijk in een instelling of als losse onderdelen. In het laatste geval doe je je onderzoek ergens anders (vaak aan de universiteit) dan op de plaats van je praktijkdeel (vaak in een instelling).

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Vakken uit andere Psychologie master tracks (keuze)
Evidence-based Interventions (basis)
Multivariate models (methode)
Repeated Measures (methode)
Capita Selecta Experimentele Psychopathologie (keuze) (facultatief)
Capita Selecta Therapy (keuze) (facultatief)
Captia Selecta Diagnostic Models and Strategies (keuze)
Masterthese
Cognitive Models in Psychopathology (basis)
Clinical interventions and e-health for adults and youth (vaardigheid)
Test Contruction (methode)

Information courses master Psychology: http://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=4561

Kijk voor volledig overzicht met uitgebreide informatie over alle vakken van de master Psychologie in onze Online Onderwijscatalogus via www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/showpos?opleiding=3276. Scroll naar beneden voor het overzicht van de tabel met vakken voor Klinische Psychologie, klik op de naam van het vak voor o.m. de leerdoelen, omschrijving, onderwijs- en toetsvorm en verplichte literatuur van het vak.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief

A self-arranged clinical internship outside of The Netherlands of approximately 13 weeks is optional.

In overleg mogelijk.

Waarom in Groningen?
 • Aandacht voor theorie, diagnostiek en behandeling;
 • Nadruk op bevindingen van (experimenteel) klinisch-empirisch onderzoek;
 • Klinische stage als onderdeel van de masterthese (optioneel).

Our academic advisors provide more detailed information about our programmes and give advice to prospective students, students who are enrolled in one of our programmes, and alumni.You can turn to them with questions about the programme itself, study planning, choosing courses/minors, enrollment, rules and regulations that apply to a programme, following courses at other faculties, studying abroad.

Do not hesitate to make an appointment with your academic advisor. You can arrange for a meeting by phone (+31 50 363 6301, student service desk) Please also check our online information system: www.rug.nl/gmw/questionandanswer. Often, you are not the first person to have a particular question, and the online information system may already have an answer for you.

Bij de opleiding Psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding Psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding. De studieadviseurs houden elke ochtend een open spreekuur en zijn daarnaast op afspraak te bereiken. Ook zijn de studieadviseurs bereikbaar via de veelgestelde vragen: kijk of de voor jou relevante vraag in de lijst staat. Zo niet, stel dan je aanvullende vraag: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord.

 • Testimonial van student Iris Peters

  Ik haal er zo veel energie uit als ik een patiënt ergens inzicht in kan geven en verder kan helpen!

  Mijn interesse in deze master ontstond toen ik tijdens de bachelor Psychologie de DSM-5 uit m'n hoofd moest leren. Ik vond het zó boeiend, al die stoornissen en hoe ze precies in elkaar zitten. Of ik mezelf dan ook echt zag werken als psycholoog, in een kantoortje met een divan waar de hele dag depressieve mensen tegenover je zitten, dat wist ik nog niet zo. Maar ik wilde gewoon graag een studie doen die ik leuk vond. Waar ik zou komen te werken was van later zorg.

  Als onderdeel van m’n master heb ik stage gelopen bij het Universitair Centrum voor Psychiatrie, op de afdeling Angst & Dwang. Daardoor ben ik erachter gekomen dat niet alleen de studie, maar ook het werk absoluut iets voor mij is. Ik haal er zo veel energie uit als ik een patiënt ergens inzicht in kan geven en verder kan helpen!

  Ik liep stage op de dagbehandeling, waar patiënten met een angst- of dwangstoornis komen voor wie tweedelijns zorg niet voldoende geholpen heeft. Het zijn mensen met complexe problemen, een hele interessante groep. Op de dagbehandeling krijgen ze cognitieve therapie en ze doen exposureoefeningen, waarbij ze met een verpleegkundige de stad in gaan om de dingen waar ze bang voor zijn – roltrappen of liften bijvoorbeeld – op te zoeken.

  Aan het begin van m’n stage was het vooral meelopen en meekijken, maar al snel mocht ik de cognitieve therapie doen met iemand erbij, en de exposure zelfs helemaal zelf. Ik heb heel veel geleerd en was ook echt onderdeel van het team – ze hebben me niet één keer laten kopiëren of koffie halen. Aan de andere kant is het ook prettig dat je als stagiair niet helemaal eindverantwoordelijk bent. Dat maakt het makkelijker om de heftige verhalen die je hoort ook weer te kunnen loslaten, aan het einde van de dag.

  Mijn afstudeeronderzoek heb ik ook bij het UCP gedaan. Ik voerde een onderdeel uit van een langlopend onderzoek, dat al sinds 2014 bezig is. Het gaat over emotioneel redeneren: conclusies trekken op basis van je emoties, in plaats van objectieve informatie. Dus iemand voelt bijvoorbeeld angst, en concludeert dat er dan wel gevaar zal zijn – in plaats van eerst iets gevaarlijks waar te nemen, en dan pas bang te worden. De verwachting is dat mensen met een dwangstoornis meer emotioneel redeneren dan een groep gezonde controles.

  Ik vond het heel leuk dat ik op dezelfde plek een stage én een onderzoek deed, omdat op die manier de praktijk en de theorie met elkaar verbonden zijn. Er wordt in de klinische psychologie heel veel onderzoek gedaan en daar komen dan allerlei nieuwe bevindingen uit, maar die moeten wel gekoppeld worden aan de praktijk. Met mijn stage kon ik dat in het klein doen.

  Stage lopen is in deze master niet verplicht. Dat kan ook niet, daarvoor zijn er te weinig stageplekken beschikbaar, maar eigenlijk vind ik het heel erg zonde dat zoveel studenten dit mislopen. In de bachelor heb ik nul praktijkervaring opgedaan, alleen maar uit boeken geleerd. Natuurlijk haal je belangrijke kennis uit de literatuur, maar pas in de praktijk kom je erachter hoe het is om als psycholoog te werken en of het bij je past.

  Dus ik kan het iedereen alleen maar aanraden. Solliciteer gewoon op zoveel mogelijk plekken, stel je enthousiast en open op, wees niet te kieskeurig. Alle ervaring is meegenomen en overal valt wel iets te leren!

  Sluiten
  – student Iris Peters
 • Testimonial van student Magdalena Hristova

  I chose this programme because I am really interested in psychotherapy.

  My name is Magdalena Hristova and I'm from Bulgaria. I came to Groningen five years ago to follow a Bachelor's programme in Psychology. Now I'm following a Master's programme in Clinical Psychology. When I left school in Bulgaria, I knew I wanted to study abroad, in English. I looked at universities in the Netherlands, because I knew I liked the country, and found the Bachelor's programme in Groningen. It was not only the only programme taught in English, but also the most appealing.

  During my Bachelor's programme I became really interested in psychotherapy. I chose the Master's programme in Clinical Psychology because I wanted to learn more about it. I had learned Dutch during my Bachelor's programme, so was able to follow the Dutch-taught Master's programme – at the time it was not taught in English. It's been hard at times, but my lecturers and fellow students have really helped me. I love the Dutch openness and the freedom to do what you want.

  In my work as a student assistant at the UMCG, I help train medical students, and this got me interested in working with groups. As I wanted to learn more about this, I started a second Master's programme in Utrecht: Social and Organizational Psychology. In future, I would like to combine both Master's degrees in my work.

  I like the city of Groningen. Everything is close by, so you can go everywhere by bike. In Bulgaria you always have to take the bus, but the bike is a lot better, for yourself and for the environment. There are a lot of student societies that you can join in Groningen. I joined a student swimming club in my second year, which really improved my Dutch.

  In my time here I have really challenged myself. Even if I thought something was impossible I still went for it. The Master's programme has been difficult but I haven't given up. This made me realize that I'm capable of more than I think I am. If you think you can't do something, I would say go for it anyway. You'll find help along the way.

  Sluiten
  – student Magdalena Hristova
 • Testimonial van Gerard van Rijsbergen

  Mijn promotie-onderzoek ging over de behandeling van depressie

  Toen ik klaar was met de Master Klinische Psychologie in 2010 was ik begin 20. Ik twijfelde of ik meteen de praktijk in wilde. Ik had stage gelopen bij GGZ Drenthe en ik merkte dat ik soms aansluiting miste bij bijvoorbeeld oudere cliënten. Ook had ik eigenlijk nog behoefte aan wat meer verdieping.

  Daarom ben ik eerst promotieonderzoek gaan doen. Dat was heel interessant, ik deed onderzoek naar de behandeling van patiënten met terugkomende depressie en ik hield daarvoor veel interviews met patiënten. Het onderzoek doen beviel me wel, maar ik wilde daarna toch de praktijk in.

  Ik heb vervolgens de opleiding tot gezondheidszorg(GZ)psycholoog gedaan. Wanneer je de master Klinische Psychologie hebt afgerond ben je basispsycholoog. Dan mag je niet zelfstandig diagnoses stellen en behandelingen uitvoeren. Ik werd aangenomen bij GGZ Drenthe om die opleiding te gaan doen. Tijdens de opleiding werkte ik gedurende twee jaar vier dagen per week en had ik één dag per week opleiding.

  Na de opleiding mocht ik blijven en nu werk ik voor het Vroeg Interventie Psychoseteam van GGZ Drenthe. We werken voornamelijk met jongeren met een eerste psychose of een risico op een psychose. Ik doe bijvoorbeeld intakes, psychologisch onderzoek en cognitieve gedragstherapie met hen. Het is heel leuk en gevarieerd werk. Het is soms zwaar maar ook mooi om de jongeren te kunnen helpen.

  Ik heb nog veel aan wat ik tijdens mijn studie geleerd heb. De gespreks- en onderzoeksvaardigheden komen nog iedere dag van pas. Er zit naar mijn mening niet zoveel verschil tussen onderzoek en praktijk. Je hebt een bepaalde hypothese, voor een onderzoek of over een patiënt, die je vervolgens gaat toetsen. Je verzamelt informatie, dat duurt een tijdje, en uiteindelijk kom je tot een bepaalde conclusie. De denkwijze is in beide gevallen hetzelfde.

  Mijn advies voor huidige studenten is om een leuke stage te zoeken en om de juiste vakken te kiezen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de GZ-opleiding (mocht dat je ambitie zijn). Het is vrij lastig om in de GZ-opleiding terecht te komen, het aantal plekken is beperkt. Het is dus handig om een plan B te hebben.

  Sluiten
  – Gerard van Rijsbergen
 • Testimonial van alumnus Marjolein van der Wal

  Basispsycholoog, GZ-opleiding

  Eigenlijk wilde ik na mijn bachelor een tussenjaar nemen, ik was best moe van het studeren na mijn bachelor, maar omdat de stufi voor de master een jaar later zou worden afgeschaft ben ik in een keer doorgegaan met de master Klinische Psychologie

  Toen ik op Nestor een bericht las dat er een student werd gezocht om zijn of haar scriptie in Canada te schrijven reageerde ik daar direct op. Zo kon ik toch nog naar het buitenland. Ik heb daar een half jaar onderzoek gedaan naar neuroticisme bij eeneiige tweelingen. Dat was een fantastische ervaring die ik iedereen kan aanraden.

  In eerste instantie moest ik even wennen aan de Master. Bij tentamens kregen we vooral open in plaats van meerkeuzevragen, zoals tijdens de bachelor. We gingen veel dieper in op de stof, wat fijn was. Toch bleef alles ook tijdens de master vrij theoretisch. Daarom ben ik blij dat ik stage heb gelopen, daar heb ik heel veel van geleerd.

  Ik liep stage bij Maarsingh & van Steijn, een psychologenpraktijk in Leeuwarden. In het begin keek ik veel mee bij collega’s maar uiteindelijk mocht ik zelf ook behandelen. Dat vond ik in het begin doodeng maar wel heel leuk en interessant. 

  Na mijn afstuderen mocht ik een aantal uur in de week bij mijn stageplek blijven werken. Uiteindelijk mocht ik steeds meer uren werken en nu mag ik volgende maand zelfs beginnen aan de GZ-opleiding. Dan heb ik één opleidingsdag en werk ik drie dagen.

  Nu ben ik basispsycholoog, ik mag al veel doen maar nog wel officieel onder supervisie van collega’s. Ik zie ongeveer vijf mensen per dag met wie ik allemaal een uur spreek. Ik doe coaching, assessments, psychologische behandelingen, diagnostiek. Verder ben ik bijvoorbeeld bezig met verslaglegging of contact met huisartsen en werkgevers. Als ik straks Gezondheidszorgpsycholoog ben mag ik mijn eigen naam schrijven in de verslaglegging en heb ik natuurlijk meer basiskennis waar ik op kan vertrouwen.

  Ik vind mijn werk heel erg leuk. Het is heel erg divers, ik spreek mensen met allerlei verschillende problemen. Ook geef ik trainingen aan groepen, bijvoorbeeld aan mensen met een negatief zelfbeeld. Op dit moment behandel ik mensen tot maximaal 35 jaar, omdat anders het leeftijdsverschil te groot wordt. Zo zie ik bijvoorbeeld veel studenten. Omdat ik nog vrij jong ben heb ik vaak sneller een klik met hen.

  Sluiten
  – alumnus Marjolein van der Wal
 • Testimonial van Docent Marieke Pijnenborg

  Marieke Pijnenborg - Docent “Evidence Based Interventions” en “Diagnostische modellen en strategieën”.

  Binnen de track klinische psychologie geef ik de vakken “Evidence based interventions”  en “Diagnostische modellen en strategieën”. Hoewel ik werk op de afdeling klinische psychologie en experimentele psychopathologie, ligt mijn onderzoek tussen dat van de afdelingen klinische neuropsychologie en klinische psychologie in. Ik voel me bij beide richtingen thuis.

  Mijn expertise is psychotische stoornissen. Psychoses zijn heel interessant. Het is een heel bijzonder ziektebeeld wat veel verschillende verschijningsvormen heeft en veel verschillende soorten mensen treft. Het is fascinerend om te zien hoe het brein zichzelf kan misleiden. Mensen geloven onvoorstelbare dingen die andere mensen niet begrijpen of niet zien, ongeacht tegenspraak of bewijzen van buitenaf. Vervolgens is het de vraag hoe je mensen zo goed mogelijk kan helpen weer mee te doen in de maatschappij. Maatschappelijke participatie en het tegengaan van stigmatisering zijn dan ook mijn belangrijkste drijfveren.

  Psychologie is een tak van de wetenschap die dicht bij het dagelijks leven ligt. Als psycholoog bestudeer je alledaagse sociale processen. Bij klinische psychologie is de voornaamste aantrekkingskracht het iets kunnen betekenen voor andere mensen. Daar zit een groot stuk nieuwsgierigheid bij; nieuwsgierigheid naar de oorzaken van problematisch gedrag en de motivatie om uit te zoeken hoe je deze problemen het beste kunt behandelen.

  De track klinische psychologie heeft veel te bieden aan toekomstige studenten. We kijken bijvoorbeeld vanuit de klinische praktijk naar wetenschappelijke thema’s en er is aandacht voor zorginnovatie. Maar we doen ook experimenteel onderzoek om te kijken welke processen aan bepaalde vormen van psychopathologie ten grondslag liggen. De expertise van  de docenten is gevarieerd;  er is veel kennis in huis van verschillende domeinen.

  Sluiten
  – Docent Marieke Pijnenborg
printOok beschikbaar in het: English