Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenGeschiedenisGeschiedenis Vandaag
Header image Geschiedenis Vandaag

Geschiedenis Vandaag

Programma-opties

 • Geschiedenis voor de Media, Cultuur- en Erfgoedsector, met bijpassende stage (specialisatie)

  Beroepsgericht specialisatietraject ter voorbereiding op een loopbaan of vervolgopleiding/traineeship in een museum of archief, een culturele instelling of in de media.

  Je kiest, ter voorbereiding op de stage, 1 of meer passende methodencolleges uit het aanbod, bijvoorbeeld Oral History, Archieven en internet, Beeldcultuur of Documentaire, museum en tentoonstelling. Voor informatie over stages: zie de webpagina van het Mobility Office Letteren. Diverse studenten zijn na een stage bij een museum of cultuurorganisatie afgestudeerd op een tentoonstelling. Verder kun je kiezen voor het Atelier History Online, dat onder meer ingaat op de rijkdom aan nieuwe digitale bronnen voor historisch onderzoek. Met onderzoekscolleges profileer je je inhoudelijk. De keuze aan onderwerpen en tijdvakken bij geschiedenis is heel ruim. Daarnaast kun je kiezen uit het aanbod van regiostudies, zoals Midden- en Oost-Europastudies (MOES: www.rug.nl/let/moes) Aziëstudies of American Studies.

 • Geschiedenis voor Beleid, Bestuur en Politiek, met bijpassende stage (specialisatie)

  Beroepsgericht specialisatietraject ter voorbereiding op een loopbaan of vervolgopleiding/traineeship binnen maatschappelijke organisaties, bedrijven, de politiek of de overheid.

  Je kiest 1 of meer passende methodencollege's uit het aanbod, ter voorbereiding op de stage, bijvoorbeeld Oral History. Een interessant vak is 'Leergeschiedenis en organisatie'. Daarvoor ga je in een organisatie of bedrijf aan de slag met een methode voor collectief leren van de geschiedenis van organisaties of samenwerkingsverbanden. Het is aan te raden dat te combineren met de methodencollege's Oral History en Kwantitatieve Analyse. Binnen het specialisatietraject Geschiedenis voor Beleid, Bestuur en Politiek profileer je je inhoudelijk eveneens met onderzoekscolleges van geschiedenis of door te kiezen uit het aanbod van regiostudies, zoals Midden- en Oost-Europastudies.

 • Geschiedenis voor Onderwijs en Educatie (specialisatie)

  Beroepsgericht specialisatietraject ter voorbereiding op een educatieve functie of een baan als docent in het onderwijs.

  Als je interesse hebt in dit specialisatietraject, dan heb je de keuze uit meerdere opties. Je kunt kiezen voor een 'light version': het eenjarige masterprogramma Geschiedenis Vandaag met bijvoorbeeld een stage in de educatieve sector. Het is, voor een uitgebreider, op het onderwijs gericht traject, mogelijk om na het reguliere programma van Geschiedenis Vandaag een éénjarige educatieve master te volgen. Je kunt ook direct kiezen voor een tweejarige educatieve master geschiedenis (www.rug.nl/masters/history-teacher-training/). Het eerste jaar volg je dan het programma van Geschiedenis Vandaag, echter zonder de stage.

 • Master Honours College (honoursprogramma)

  Dit eenjarige programma is ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

  Je volgt 15 ECTS extra naast je reguliere masterprogramma. In het interdisciplinaire honoursprogramma maak je kennis met diverse aspecten van leiderschap.

 • Masterstage (specialisatie)

  Tijdens deze master kun je een stage lopen voor studiepunten.

  Je bepaalt zelf bij welke organisatie je stage loopt. Het Mobility Office kan je daarbij helpen. Via de link hierboven vind je voorbeelden van gelopen masterstages.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Colloquium geschiedenis: The Past in the Present (5 EC, facultatief)
Ma-stage Geschiedenis (10 EC, facultatief)
Twee Historische methodencolleges (o.a. Archieven en internetbronnen, Beeldcultuur en materiële cultuur, Documentaire, Museum en tentoonstelling, Levensverhalen (10 EC, facultatief)
Twee onderzoekscolleges geschiedenis (20 EC)
Leergeschiedenis en organisaties (10 EC, facultatief)
Ma-scriptie Geschiedenis (20 EC)

Check out the content of the courses on Ocasys: https://www.rug.nl/let/courses-ma-history

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief

A study period abroad can be combined with the placement and/or the Master's final assignment. You could also follow a seminar at a university abroad.

Een periode in het buitenland kan gecombineerd worden met de stage en/of het MA-eindproject. Ook zou een onderzoekscollege aan een universiteit in het buitenland gevolgd kunnen worden.

Waarom in Groningen?
 • Unique: emphasis on applying historical knowledge and methodology at an academic level
 • Specializations to prepare for the professional field, including placement.
 • Diverse teaching methods (research seminar, History Online workshop, placement, special graduation projects)
 • Tailor-made: design your own programme
 • Uniek: nadruk op toepassing historische kennis en methoden op academisch niveau
 • Specialisatietrajecten ter voorbereiding op werkveld, onder meer door stage.
 • Veelzijdige werkvormen (onderzoekscollege, Atelier History Online, stage, bijzondere eindprojecten)
 • Studeren op maat: eigen richting geven aan je studie

Each degree programme has a study advisor whom you can contact if you have questions or need advice about any study-related matters. Everything you discuss will be treated confidentially. If you have a more complex problem, for example a performance disability or if you are ill for a long time, you should contact a student counsellor. In addition, you can also follow various courses at the Study Support section of the Student Service Centre (SSC).

Elke opleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over alle zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, zoals bij functiebeperking of langdurige ziekte, kun je terecht bij een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten ServiceCentrum.

 • Testimonial van Lieke Wouda

  De opleiding is ambitieus en gaat mee met haar tijd en vraagt dit ook van haar studenten.

  De master History Today bevat datgene dat ik miste tijdens mijn bachelor, namelijk een antwoord op de vraag: wat kan ik nu met al die historische kennis en vaardigheden?

  Methodencolleges
  Dit praktische aspect zie je vooral terug in de methodencolleges. Momenteel volg ik twee methodencolleges die betrekking hebben op publieke geschiedenis waarbij het omzetten van academische kennis naar begrijpelijke en behapbare informatie voor het grotere publiek centraal staat. Bij het college History Online houden we ons bezig met hoe nieuwe ontwikkelingen in het digitale tijdperk nieuwe platforms kunnen bieden voor het presenteren van historische kennis. Hierbij kun je denken aan digitale projecten in musea, maar ook aan lesmateriaal voor scholen en websites die historische kennis op innovatieve wijze toegankelijk maakt.

  Hands-on-mentaliteit
  De opleiding is ambitieus en gaat mee met haar tijd en vraagt dit ook van haar studenten. Dit betekent dat er wordt verwacht dat je als student veel tijd steekt in het voorbereiden van de colleges, maar ook dat je al je creativiteit er in kwijt kunt. De hands-on-mentaliteit maakt de opleiding uniek en interessant voor studenten die zich niet alleen op het gebied van onderzoek willen ontwikkelen. Als jij je hierin herkent is deze master zeker aan te raden!

  Sluiten
  – Lieke Wouda
 • Testimonial van Alumnus Wouter Schelfhorst

  Junior Research Consultant - Meines Holla & Partners

  In augustus 2013 ben ik begonnen met een stage bij Meines Holla & Partners in Den Haag. Dit lobby- en public affairskantoor biedt advies en ondersteuning bij agenda setting en belangenbehartiging voor diverse, zowel private als publieke partijen. Deze stage beviel van beide kanten goed en daarom kon ik er, na een traineeship van een jaar, blijven werken als Junior Research Consultant.

  Vanuit deze functie ondersteun ik consultants bij diverse lobby- en public affairs-trajecten, draai ik zelf als junior adviseur mee op een aantal accounts en richt ik mij verder op het doen van onderzoek (bv. politieke haalbaarheidsstudies en stakeholderanalyses) ten behoeve van bestaande en potentiële opdrachtgevers.

  Tijdens mijn bachelor Geschiedenis was ik al bewust bezig met het kiezen van een bepaalde richting. Ik wilde iets doen met politiek en koos daarom binnen de mastertrack History Today voor de specialisatie Beleid, Bestuur en Politiek. Ik besloot om hiervoor in Groningen te blijven vanwege het brede vakkenpakket en de mogelijkheid om door middel van een stage praktijkervaring op te doen.

  De onderzoeks- en schrijfvaardigheden die ik tijdens mijn master heb ontwikkeld, vormen de basis voor mijn huidige functie. Daarnaast hebben de methodecolleges kwantitatieve beleidsanalyse en interviewen mij veel nuttige vaardigen opgeleverd die ik tijdens mijn werk in politiek-Den Haag dagelijks toepas. 

  Ik werk op het snijvlak van politiek en bedrijfsleven en zit hier voorlopig uitstekend op mijn plek. Ik heb mijn werkterrein gevonden en heb grote ambities in het lobby- en public affairs-vak, die ik de komende jaren binnen dit bedrijf verder hoop te verwezenlijken.

  Sluiten
  – Alumnus Wouter Schelfhorst
 • Testimonial van Alumna Keshia Hederman

  Consultant at ECP Platform for the Information Society

  Geschiedenis studeren was voor mij een heel bewuste keuze. Ik was erg geïnteresseerd in media en cultuur en wilde graag ruimte om me ook in kleinere onderwerpen en verhalen te kunnen verdiepen. Binnen het programma koos ik daarom voor de specialisatie Media, Cultuur en Erfgoed.

  Met name de vakken Beeldcultuur en Documentatie Technieken spraken mij in deze richting aan. Hierbij werd ingegaan op de kracht van beeld en hoe je visueel een verhaal vertelt. Verderop in het programma, tijdens mijn onderzoek naar de opkomende filmcultuur in Noord-Korea, kwam deze kennis goed van pas.

  Op dit moment werk ik als adviseur bij ECP Platform voor de InformatieSamenleving. Hier houd ik mij bezig met communicatie werkzaamheden en project management. Direct na mijn Master heb ik als researcher bij de VPRO gewerkt. Hier was ik achter de schermen betrokken bij de voorbereiding van diverse programma's en documentaires.

  Tijdens de mastertrack leer je met grote hoeveelheden informatie omgaan. Ook ontwikkel je enorm je analytisch denkvermogen en schrijfvaardigheid. Je leert kritisch denken want daar wordt bij Geschiedenis goed op gehamerd. Kenmerkend aan Groningen zijn de gezelligheid en kleinschaligheid van de stad. En dat is bij Geschiedenis eigenlijk nog meer. Ik heb erg van mijn studententijd genoten en een hele goede tijd gehad!

  Sluiten
  – Alumna Keshia Hederman
printView this page in: English