Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenGeschiedenisGeschiedenis Vandaag
Header image Geschiedenis Vandaag

Geschiedenis Vandaag

Arbeidsmarkt

On completing the Master's track in History Today, you will be able to think critically and with a problem-resolution approach. You will be able to process large amounts of information and present the results clearly. Historians often find work in journalism and in museums, cultural institutions or publishing houses. They also regularly go into politics, the government or business.

Na de mastertrack Geschiedenis Vandaag kun je kritisch en probleemgericht denken. Je bent in staat grote hoeveelheden informatie te verwerken en kunt de uitkomsten goed presenteren. Historici vinden vaak werk in de journalistiek, bij musea, culturele instellingen of uitgeverijen. Ook gaan ze regelmatig aan de slag in de politiek, bij de overheid of in het bedrijfsleven.

Potentiële beroepen

 • Journalist
 • Bestuursadviseur bij de overheid
 • Fractiemedewerker Europees Parlement of politieke partij
 • Beleidsmedewerker
 • Hoofd educatieve dienst bij een culturele instelling
 • Docent
 • Communicatie-adviseur
 • (Eind-)redacteur en journalist bij verschillende media
 • Afdelingsdirecteur bij een onderwijs- of culturele instelling
 • Onderzoeksmedewerker
 • (Project)manager in het bedrijfsleven
 • Conservator bij een culturele instelling
 • (Zelfstandig) adviseur binnen het bedrijfsleven of bij de overheid
 • Coördinator van o.a. onderwijs en evenementen
 • Testimonial van Alumna Florine Weekenstroo

  International Programmes Officer

  Het praktische programma van de mastertrack History Today geeft een concreet beeld van wat je later met de studie kunt, en dat vond ik erg belangrijk. Ik was tevreden over de RUG en besloot daarom na mijn Bachelor Geschiedenis, in Groningen te blijven voor mijn master.

  Eén van de keuzevakken binnen dit programma is het methoden college Levensverhalen. Je leert hier onder meer hoe je de diepte in gaat tijdens een interview en hoe je een goede biografie schrijven moet. Deze colleges zijn erg leerzaam want je oefent in de praktijk en er is veel ruimte en aandacht voor feedback. Voor mijn persoonlijke ontwikkeling heb ik hier erg veel aan gehad. Naast dit vak heb ik het onderzoekscollege 'Nederlandse Reizigers in Europa' gevolgd. Hoe Nederlanders andere landen en volken zagen en hoe zij daar over schreven, vind ik heel interessant. Het vak sloot goed aan bij mijn scriptieonderwerp 'Nederlandse reizigers in Schotland in de negentiende eeuw.'  

  Direct na mijn master heb ik als onderzoeksmedewerker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis gewerkt. Vervolgens kreeg ik een baan als docent waarbij ik training gaf aan eindexamenleerlingen geschiedenis. Op dit moment heb ik een baan als International Programmes Officer bij de Universiteit van Leiden. Ik werk op de afdeling Admissions en ga onder meer over de toelating van internationale studenten.

  Sluiten
  – Alumna Florine Weekenstroo
 • Testimonial van Alumnus Wouter Schelfhorst

  Junior Research Consultant - Meines Holla & Partners

  In augustus 2013 ben ik begonnen met een stage bij Meines Holla & Partners in Den Haag. Dit lobby- en public affairskantoor biedt advies en ondersteuning bij agenda setting en belangenbehartiging voor diverse, zowel private als publieke partijen. Deze stage beviel van beide kanten goed en daarom kon ik er, na een traineeship van een jaar, blijven werken als Junior Research Consultant.

  Vanuit deze functie ondersteun ik consultants bij diverse lobby- en public affairs-trajecten, draai ik zelf als junior adviseur mee op een aantal accounts en richt ik mij verder op het doen van onderzoek (bv. politieke haalbaarheidsstudies en stakeholderanalyses) ten behoeve van bestaande en potentiële opdrachtgevers.

  Tijdens mijn bachelor Geschiedenis was ik al bewust bezig met het kiezen van een bepaalde richting. Ik wilde iets doen met politiek en koos daarom binnen de mastertrack History Today voor de specialisatie Beleid, Bestuur en Politiek. Ik besloot om hiervoor in Groningen te blijven vanwege het brede vakkenpakket en de mogelijkheid om door middel van een stage praktijkervaring op te doen.

  De onderzoeks- en schrijfvaardigheden die ik tijdens mijn master heb ontwikkeld, vormen de basis voor mijn huidige functie. Daarnaast hebben de methodecolleges kwantitatieve beleidsanalyse en interviewen mij veel nuttige vaardigen opgeleverd die ik tijdens mijn werk in politiek-Den Haag dagelijks toepas. 

  Ik werk op het snijvlak van politiek en bedrijfsleven en zit hier voorlopig uitstekend op mijn plek. Ik heb mijn werkterrein gevonden en heb grote ambities in het lobby- en public affairs-vak, die ik de komende jaren binnen dit bedrijf verder hoop te verwezenlijken.

  Sluiten
  – Alumnus Wouter Schelfhorst
 • Testimonial van Alumna Keshia Hederman

  Consultant at ECP Platform for the Information Society

  Geschiedenis studeren was voor mij een heel bewuste keuze. Ik was erg geïnteresseerd in media en cultuur en wilde graag ruimte om me ook in kleinere onderwerpen en verhalen te kunnen verdiepen. Binnen het programma koos ik daarom voor de specialisatie Media, Cultuur en Erfgoed.

  Met name de vakken Beeldcultuur en Documentatie Technieken spraken mij in deze richting aan. Hierbij werd ingegaan op de kracht van beeld en hoe je visueel een verhaal vertelt. Verderop in het programma, tijdens mijn onderzoek naar de opkomende filmcultuur in Noord-Korea, kwam deze kennis goed van pas.

  Op dit moment werk ik als adviseur bij ECP Platform voor de InformatieSamenleving. Hier houd ik mij bezig met communicatie werkzaamheden en project management. Direct na mijn Master heb ik als researcher bij de VPRO gewerkt. Hier was ik achter de schermen betrokken bij de voorbereiding van diverse programma's en documentaires.

  Tijdens de mastertrack leer je met grote hoeveelheden informatie omgaan. Ook ontwikkel je enorm je analytisch denkvermogen en schrijfvaardigheid. Je leert kritisch denken want daar wordt bij Geschiedenis goed op gehamerd. Kenmerkend aan Groningen zijn de gezelligheid en kleinschaligheid van de stad. En dat is bij Geschiedenis eigenlijk nog meer. Ik heb erg van mijn studententijd genoten en een hele goede tijd gehad!

  Sluiten
  – Alumna Keshia Hederman
printOok beschikbaar in het: English