Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsMaster en PhD opleidingenGeschiedenisGeschiedenis Vandaag
Header image Geschiedenis Vandaag

Geschiedenis Vandaag

Geschiedenis Vandaag is een maatschappelijk georiënteerde mastertrack. Je leert het verleden in het heden bloot te leggen en vanuit een historisch perspectief inzicht te geven in actuele kwesties.

De nadruk op toepassing van geschiedenis op academisch niveau maakt deze eenjarige mastertrack in Groningen uniek. Leren hoe je een historisch verantwoorde tentoonstelling maakt, hoe je levensverhalen schrijft, hoe je kwantitatief of archiefonderzoek doet, hoe je beeldcultuur analyseert? Jij kiest! Verdiep je in de toepassing van digitale technieken in onderzoek en publiekspresentaties. Of leer hoe je gevolgen van veranderingsprocessen in organisaties en bedrijven in hun historische ontwikkeling kunt plaatsen.

De mastertrack biedt drie beroepsgerichte specialisatietrajecten: Geschiedenis voor Media, Cultuur en Erfgoedsector, Geschiedenis voor Beleid, Bestuur en Politiek en Geschiedenis voor Onderwijs en Educatie- elk inclusief een bij de sector passende stage. Binnen je traject stel je een profiel samen (thematisch, chronologisch of regionaal).

Extra inhoudelijke verdieping bieden onderzoekscolleges, verzorgd door gespecialiseerde docenten uit binnen- en buitenland.

Natuurlijk kun je afstuderen met een scriptie, maar ook door bijvoorbeeld een tentoonstelling(splan) te maken, een organisatieonderzoek te doen, een website te ontwikkelen of een script voor een documentaire te schrijven.Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Geschiedenis
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66034
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
Februari, September
Faculteit
Letteren
Waarom dit programma in Groningen?
 • Uniek: nadruk op toepassing historische kennis en methoden op academisch niveau
 • Specialisatietrajecten ter voorbereiding op werkveld, onder meer door stage.
 • Veelzijdige werkvormen (onderzoekscollege, Atelier History Online, stage, bijzondere eindprojecten)
 • Studeren op maat: eigen richting geven aan je studie
Programma
Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Colloquium geschiedenis: The Past in the Present (5 EC, facultatief)
Ma-stage Geschiedenis (10 EC, facultatief)
Twee Historische methodencolleges (o.a. Archieven en internetbronnen, Beeldcultuur en materiële cultuur, Documentaire, Museum en tentoonstelling, Levensverhalen (10 EC, facultatief)
Twee onderzoekscolleges geschiedenis (20 EC)
Leergeschiedenis en organisaties (10 EC, facultatief)
Ma-scriptie Geschiedenis (20 EC)
Programma-opties
Geschiedenis voor de Media, Cultuur- en Erfgoedsector, met bijpassende stage (specialisatie)

Beroepsgericht specialisatietraject ter voorbereiding op een loopbaan of vervolgopleiding/traineeship in een museum of archief, een culturele instelling of in de media.

Je kiest, ter voorbereiding op de stage, 1 of meer passende methodencolleges uit het aanbod, bijvoorbeeld Oral History, Archieven en internet, Beeldcultuur of Documentaire, museum en tentoonstelling. Voor informatie over stages: zie de webpagina van het Mobility Office Letteren. Diverse studenten zijn na een stage bij een museum of cultuurorganisatie afgestudeerd op een tentoonstelling. Verder kun je kiezen voor het Atelier History Online, dat onder meer ingaat op de rijkdom aan nieuwe digitale bronnen voor historisch onderzoek. Met onderzoekscolleges profileer je je inhoudelijk. De keuze aan onderwerpen en tijdvakken bij geschiedenis is heel ruim. Daarnaast kun je kiezen uit het aanbod van regiostudies, zoals Midden- en Oost-Europastudies (MOES: www.rug.nl/let/moes) Aziëstudies of American Studies.

Geschiedenis voor Beleid, Bestuur en Politiek, met bijpassende stage (specialisatie)

Beroepsgericht specialisatietraject ter voorbereiding op een loopbaan of vervolgopleiding/traineeship binnen maatschappelijke organisaties, bedrijven, de politiek of de overheid.

Je kiest 1 of meer passende methodencollege's uit het aanbod, ter voorbereiding op de stage, bijvoorbeeld Oral History. Een interessant vak is 'Leergeschiedenis en organisatie'. Daarvoor ga je in een organisatie of bedrijf aan de slag met een methode voor collectief leren van de geschiedenis van organisaties of samenwerkingsverbanden. Het is aan te raden dat te combineren met de methodencollege's Oral History en Kwantitatieve Analyse. Binnen het specialisatietraject Geschiedenis voor Beleid, Bestuur en Politiek profileer je je inhoudelijk eveneens met onderzoekscolleges van geschiedenis of door te kiezen uit het aanbod van regiostudies, zoals Midden- en Oost-Europastudies.

Geschiedenis voor Onderwijs en Educatie (specialisatie)

Beroepsgericht specialisatietraject ter voorbereiding op een educatieve functie of een baan als docent in het onderwijs.

Als je interesse hebt in dit specialisatietraject, dan heb je de keuze uit meerdere opties. Je kunt kiezen voor een 'light version': het eenjarige masterprogramma Geschiedenis Vandaag met bijvoorbeeld een stage in de educatieve sector. Het is, voor een uitgebreider, op het onderwijs gericht traject, mogelijk om na het reguliere programma van Geschiedenis Vandaag een éénjarige educatieve master te volgen. Je kunt ook direct kiezen voor een tweejarige educatieve master geschiedenis (www.rug.nl/masters/history-teacher-training/). Het eerste jaar volg je dan het programma van Geschiedenis Vandaag, echter zonder de stage.

Master Honours College (honoursprogramma)

Dit eenjarige programma is ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Je volgt 15 ECTS extra naast je reguliere masterprogramma. In het interdisciplinaire honoursprogramma maak je kennis met diverse aspecten van leiderschap.

Masterstage (specialisatie)

Tijdens deze master kun je een stage lopen voor studiepunten.

Je bepaalt zelf bij welke organisatie je stage loopt. Het Mobility Office kan je daarbij helpen. Via de link hierboven vind je voorbeelden van gelopen masterstages.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief

Een periode in het buitenland kan gecombineerd worden met de stage en/of het MA-eindproject. Ook zou een onderzoekscollege aan een universiteit in het buitenland gevolgd kunnen worden.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Extra taaleis Engels: een vwo-diploma of een certificaat vwo Engels (cijfer 6 of hoger), minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Talencentrum Engels test (LCET) niveau C1 (B2 voor niet meer dan 2 onderdelen). Als je een VWO diploma hebt, hoef je geen taaltoets te overleggen.

vooropleiding
 • Bachelordiploma Geschiedenis
 • Bachelordiploma van een aan geschiedenis gerelateerde WO-opleiding plus pre-master (max. 30 ects)
 • Bachelordiploma van een aan geschiedenis gerelateerde HBO-opleiding plus pre-master

Aanmeldingsprocedure

Gebruik de step-by-step guide https://www.formdesk.com/rug/let-ma-history voor meer informatie over jouw persoonlijke aanmeldingsprocedure en toelatingsvoorwaarden.

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in GeschiedenisAlle HBO instellingenDeficiëntieprogramma van maximaal 60 EC
VooropleidingOrganisatieInstroom
GeschiedenisAlle WO instellingenDrempelloze toelating
VooropleidingOrganisatieInstroom
Internationale Betrekkingen en Internationale OrganisatieRijksuniversiteit GroningenSchakelprogramma in keuzeruimte van de vooropleiding van maximaal 30 EC
American StudiesRijksuniversiteit GroningenSchakelprogramma in keuzeruimte van de vooropleiding van maximaal 30 EC
Europese talen en culturenRijksuniversiteit GroningenSchakelprogramma in keuzeruimte van de vooropleiding van maximaal 30 EC
Kunsten, Cultuur en MediaRijksuniversiteit GroningenSchakelprogramma in keuzeruimte van de vooropleiding van maximaal 30 EC
ArcheologieRijksuniversiteit GroningenSchakelprogramma in keuzeruimte van de vooropleiding van maximaal 30 EC
KunstgeschiedenisRijksuniversiteit GroningenSchakelprogramma in keuzeruimte van de vooropleiding van maximaal 30 EC
Midden-OostenstudiesRijksuniversiteit GroningenSchakelprogramma in keuzeruimte van de vooropleiding van maximaal 30 EC
TheologieRijksuniversiteit GroningenSchakelprogramma in keuzeruimte van de vooropleiding van maximaal 30 EC
FilosofieRijksuniversiteit GroningenSchakelprogramma in keuzeruimte van de vooropleiding van maximaal 30 EC
Human Geography & Urban and Regional PlanningRijksuniversiteit GroningenSchakelprogramma in keuzeruimte van de vooropleiding van maximaal 30 EC
ReligiewetenschappenRijksuniversiteit GroningenSchakelprogramma in keuzeruimte van de vooropleiding van maximaal 30 EC

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Additional requirements English: A VWO diploma or a subject certificate for VWO English (mark 6 or higher), minimum requirement of TOEFL iBT 90 (with a minimum of 21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items). Language Centre English Test (LCET) level C1 (B2 for no more than two components).

Aanmeldingsprocedure

Please use this step-by-step guide https://www.formdesk.com/rug/let-ma-history for more information regarding your eligibility and your specific application procedure

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 augustus 201901 september 2019
15 januari 202001 februari 2020
15 augustus 202001 september 2020
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
15 oktober 201901 februari 2020
01 mei 202001 september 2020
15 oktober 202001 februari 2021
non-EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
15 oktober 201901 februari 2020
01 mei 202001 september 2020
15 oktober 202001 februari 2021
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 11500voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
niet EU/EER2019-2020€ 12500voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Na de mastertrack Geschiedenis Vandaag kun je kritisch en probleemgericht denken. Je bent in staat grote hoeveelheden informatie te verwerken en kunt de uitkomsten goed presenteren. Historici vinden vaak werk in de journalistiek, bij musea, culturele instellingen of uitgeverijen. Ook gaan ze regelmatig aan de slag in de politiek, bij de overheid of in het bedrijfsleven.

Potentiële beroepen

 • (Eind-)redacteur en journalist bij verschillende media
 • (Project)manager in het bedrijfsleven
 • (Zelfstandig) adviseur binnen het bedrijfsleven of bij de overheid
 • Afdelingsdirecteur bij een onderwijs- of culturele instelling
 • Beleidsmedewerker
 • Bestuursadviseur bij de overheid
 • Communicatie-adviseur
 • Conservator bij een culturele instelling
 • Coördinator van o.a. onderwijs en evenementen
 • Docent
 • Fractiemedewerker Europees Parlement of politieke partij
 • Hoofd educatieve dienst bij een culturele instelling
 • Journalist
 • Onderzoeksmedewerker
Onderzoek

Research in the Centre for Historical Studies

The Centre is devoted to research on a wide range of aspects of historical investigation spanning from Classical Antiquity to our own time. Research interests are mainly focused on the cultural, social, political and economic diversity of Western societies, but also expand to the non-western world (notably South East Asia, Africa) and cover issues such as post-colonialism and transnationalism.

Three research groups facilitate interdisciplinary research on themes which are at the heart of current debates in historical disciplines and the wider society. Researchers operate interdisciplinary and international.

 1. Sustainable societies: past and present’ studies forms and practices, arrangements, cultures and institutions which explain and contribute to the social coherence and sustainability of societies from antiquity to the present. It is unique in its endeavour to lay bare the historical and cultural roots of the present-day relationship between politics, state and society. It addresses explicitly the role of literary, artistic and religious culture in these processes alongside that of the more familiar political institutions.
 2. ‘Regions, Networks, Mobility’: research in this theme group is based on the idea that money, goods, news, knowledge and beliefs function and become meaningful in networks of exchange within or crossing borders. The complexity of the historical processes involved is addressed interdisciplinary, thereby challenging economic, social, cultural and political historians as well as other researchers in the arts and humanities and beyond to cooperate and develop new and exciting insights and interpretations. The theme is embedded in Groningen’s research strength in the history of regions and in the evolving new research area of the circulation of knowledge.
 3. Thinking about History and Historical Culture’. The University of Groningen has a long and internationally recognized expertise in the metahistorical reflection of history and culture. The aim of this research group is twofold: to surpass the limits of one single historiographical perspective and to analyze human memory as it manifests itself in (auto-)biographical writing, historical products of individuals or groups that collect, record or write ‘their own’ history such as game designers, historical novelists and film producers.
Nu aanmeldenDownload brochureOpen dagen en evenementenContact
MasterdagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Geschiedenis Vandaag, neem dan contact op:

 • 
								Testimonial van	Master Ambassador Lieke Wouda

  Wat kan ik nu met al die historische kennis en vaardigheden?

  – Master Ambassador Lieke Wouda
  Lees verder

  Na mijn bachelor Geschiedenis aan de RUG was de keuze voor mijn vervolgopleiding snel gemaakt. Het masterprogramma History Today bevat datgene dat ik miste tijdens mijn bachelor, namelijk een antwoord op de vraag: wat kan ik nu met al die historische kennis en vaardigheden?

  Methoden-colleges

  Dit praktische aspect zie je vooral terug in de methoden-colleges. Momenteel volg ik twee methoden-colleges die betrekking hebben op publieke geschiedenis waarbij het omzetten van academische kennis naar begrijpelijke en behapbare informatie voor het grotere publiek centraal staat. Bij het college History Online houden we ons bezig met hoe nieuwe ontwikkelingen in het digitale tijdperk nieuwe platforms kunnen bieden voor het presenteren van historische kennis. Hierbij kun je denken aan digitale projecten in musea, maar ook aan lesmateriaal voor scholen en websites die historische kennis op innovatieve wijze toegankelijk maakt.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Alumnus Wouter Schelfhorst

  Junior Research Consultant - Meines Holla & Partners

  – Alumnus Wouter Schelfhorst
  Lees verder

  In augustus 2013 ben ik begonnen met een stage bij Meines Holla & Partners in Den Haag. Dit lobby- en public affairskantoor biedt advies en ondersteuning bij agenda setting en belangenbehartiging voor diverse, zowel private als publieke partijen. Deze stage beviel van beide kanten goed en daarom kon ik er, na een traineeship van een jaar, blijven werken als Junior Research Consultant.

  Vanuit deze functie ondersteun ik consultants bij diverse lobby- en public affairs-trajecten, draai ik zelf als junior adviseur mee op een aantal accounts en richt ik mij verder op het doen van onderzoek (bv. politieke haalbaarheidsstudies en stakeholderanalyses) ten behoeve van bestaande en potentiële opdrachtgevers.

  Tijdens mijn bachelor Geschiedenis was ik al bewust bezig met het kiezen van een bepaalde richting. Ik wilde iets doen met politiek en koos daarom binnen de mastertrack History Today voor de specialisatie Beleid, Bestuur en Politiek. Ik besloot om hiervoor in Groningen te blijven vanwege het brede vakkenpakket en de mogelijkheid om door middel van een stage praktijkervaring op te doen.

  De onderzoeks- en schrijfvaardigheden die ik tijdens mijn master heb ontwikkeld, vormen de basis voor mijn huidige functie. Daarnaast hebben de methodecolleges kwantitatieve beleidsanalyse en interviewen mij veel nuttige vaardigen opgeleverd die ik tijdens mijn werk in politiek-Den Haag dagelijks toepas.

  Ik werk op het snijvlak van politiek en bedrijfsleven en zit hier voorlopig uitstekend op mijn plek. Ik heb mijn werkterrein gevonden en heb grote ambities in het lobby- en public affairs-vak, die ik de komende jaren binnen dit bedrijf verder hoop te verwezenlijken.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Alumna Keshia Hederman

  Consultant at ECP Platform for the Information Society

  – Alumna Keshia Hederman
  Lees verder

  Geschiedenis studeren was voor mij een heel bewuste keuze. Ik was erg geïnteresseerd in media en cultuur en wilde graag ruimte om me ook in kleinere onderwerpen en verhalen te kunnen verdiepen. Binnen het programma koos ik daarom voor de specialisatie Media, Cultuur en Erfgoed.

  Met name de vakken Beeldcultuur en Documentatie Technieken spraken mij in deze richting aan. Hierbij werd ingegaan op de kracht van beeld en hoe je visueel een verhaal vertelt. Verderop in het programma, tijdens mijn onderzoek naar de opkomende filmcultuur in Noord-Korea, kwam deze kennis goed van pas.

  Op dit moment werk ik als adviseur bij ECP Platform voor de InformatieSamenleving. Hier houd ik mij bezig met communicatie werkzaamheden en project management. Direct na mijn Master heb ik als onderzoeker bij de VPRO gewerkt. Hier was ik achter de schermen betrokken bij de voorbereiding van diverse programma's en documentaires.

  Tijdens de mastertrack leer je met grote hoeveelheden informatie omgaan. Ook ontwikkel je enorm je analytisch denkvermogen en schrijfvaardigheid. Je leert kritisch denken want daar wordt bij Geschiedenis goed op gehamerd. Kenmerkend aan Groningen zijn de gezelligheid en kleinschaligheid van de stad. En dat is bij Geschiedenis eigenlijk nog meer. Ik heb erg van mijn studententijd genoten en een hele goede tijd gehad!

  Sluiten

Lees hier meer informatie over toelating tot de mastertrack Geschiedenis Vandaag.

Research Master

Ben je geïnteresseerd in een onderzoeksgerichte carrière? Kijk dan ook een bij ons Research Master's programma Geschiedenis

Lees meer

Studieverenigingen

Ubbo Emmius

GHD Ubbo Emmius is de studievereniging van de studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en biedt zowel verbreding van je studie als gezelligheid aan.
Ubbo Emmius telt bijna 800 leden en typeert zichzelf als een zeer actieve vereniging waar gezelligheids- en vakinhoudelijke evenementen op een unieke wijze worden gecombineerd. Er worden zeer uiteenlopende activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, feesten, (carrière-)congressen, borrels en filmavonden.
https://www.ubbo-emmius.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Elke opleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over alle zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, zoals bij functiebeperking of langdurige ziekte, kun je terecht bij een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten ServiceCentrum.