Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenRecht en bestuurGovernance and Law in Digital Society
Header image Governance and Law in Digital Society

Governance and Law in Digital Society

Programma

 • 1 jaar

  This Master's programme takes one year to complete. The first semester consists of an integrated set of course units on the key themes of governance, law and security, within the overarching theme of 'security in a digital society'. The first semester focuses on becoming familiar with theoretical concepts and developing research skills.

  This is in part achieved by working with practical case studies from, for instance, a safety control region, insurance companies, banks, the Dutch Traffic Violation Bureau CJIB and governmental organizations. The second semester is aimed at deepening this knowledge, leading to the Master's project, in which you can focus either on governance issues or on cybercrime and law enforcement.

  Deze masterspecialisatie duurt één jaar. Het eerste semester bestaat uit geïntegreerd onderwijs langs de leerlijnen governance, law en safety.

  Veiligheid in een digitale samenleving is het cross-sectorale thema. In het eerste semester ligt de nadruk op het je eigen maken van theoretische concepten en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Dit gebeurt voor een deel aan de hand van casuïstiek uit de praktijk van bijvoorbeeld een veiligheidsregio, verzekeringsmaatschappijen, banken, CJIB en overheidsorganisaties. Het tweede semester verdiept die kennis richting het afstudeerproject waarbij je een keuze maakt tussen een accent op governance-vragen en een accent op cybercriminaliteit en rechtshandhaving.  

Programma-opties

 • honours programma (honoursprogramma)

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Policy Science and Safety Issues (6 EC)
Safety and Security in Digital Society (6 EC)
Policy Analysis (6 EC)
Modern Public Management (6 EC)
Supervision and Enforcement (6 EC)
Cyber Crime (5 EC, facultatief)
Governance of Safety (5 EC, facultatief)
Law Enforcement in Digital Society (5 EC, facultatief)
Stage- en afstudeeronderzoek, geintegreerd (20 EC)

Deze masterspecialisatie duurt één jaar. Het eerste semester bestaat uit geïntegreerd onderwijs langs de leerlijnen governance, law en safety.

Veiligheid in een digitale samenleving is het cross-sectorale thema. In het eerste semester ligt de nadruk op het je eigen maken van theoretische concepten en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Dit gebeurt voor een deel aan de hand van casuïstiek uit de praktijk van bijvoorbeeld een veiligheidsregio, verzekeringsmaatschappijen, banken, CJIB en overheidsorganisaties. Het tweede semester verdiept die kennis richting het afstudeerproject waarbij je een keuze maakt tussen een accent op governance-vragen en een accent op cybercriminaliteit en rechtshandhaving. Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - http://www.rug.nl/ocasys

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC
Waarom in Groningen?

De mastertrack Governance and Law in Digital Society van de Rijksuniversiteit Groningen is een verbinding tussen drie disciplines: het recht, de bestuurskunde en de veiligheidsvraagstukken. Deze combinatie maakt de mastertrack uniek in Nederland.

If you come across questions with regard to your programme, study progress, your way of studying, personal circumstances, etc., you can go to the International Office for guidance. All discussed in these conversations is treated confidentially.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

 • Testimonial van
 • Testimonial van

  Voorzien in een specialisatie waaraan de markt behoefte heeft!

  Als hoogleraar ben ik verantwoordelijk voor de opleiding Juridische Bestuurskunde, de bachelor en de master. Als onderdeel daarvan geef ik onderwijs en doe ik onderzoek. Mijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar de werking van het (bestuurs)recht in de praktijk en het functioneren van (onderdelen van) de publieke sector.

  Wat het vakgebied voor mij zo interessant maakt, is dat het mij de mogelijkheid geeft om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen naar de werking van juridische arrangementen in de praktijk. Daarbij vind ik het functioneren van de publieke sector het meest interessant, omdat die ons allemaal aangaat.

  We zijn gestart met deze nieuwe mastertrack omdat deze voorziet in een specialisatie waaraan in de markt veel behoefte bestaat. Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo en dat roept vragen op over de manier waarop de publieke sector daarop kan en moet reageren. Met name digitale veiligheidsvraagstukken trekken daarbij de aandacht, van veiligheid van financiële transacties, tot veiligheid van verkiezingsprocedures en de openbare orde en veiligheid in het fysieke domein die ook wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de digitale mogelijkheden.

  Als je belangstelling hebt voor vraagstukken die zich bevinden op het kruispunt van overheid, markt en gemeenschap en met name voor de gevolgen van digitalisering voor de manier waarop onze samenleving functioneert en moet worden bestuurd, dan moet je zeker kiezen voor deze specialisatie! Omdat de voertaal Engels is, ben je na afronding van deze specialisatie ook klaar voor de internationale arbeidsmarkt.

  Naast mijn deeltijd hoogleraarschap ben ik oprichter/directeur van Pro Facto, een onderzoeks- en adviesbureau op juridisch en bestuurskundig terrein. Pro Facto is gevestigd in Groningen en bestaat uit bijna twintig onderzoekers en adviseurs, veelal juristen en bestuurskundigen die aan de RUG zijn opgeleid. Onze opdrachtgevers zijn overheden, met name gemeenten en ministeries.

  Sluiten
printView this page in: English