Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenRecht en bestuurGovernance and Law in Digital Society
Header image Governance and Law in Digital Society

Governance and Law in Digital Society

Arbeidsmarkt

In this programme, you will work intensively with partners in the private and public sectors. In this way you will encounter real problems that public sector organizations face. You will gain practical experience in working in a public context in the field of digitization problems. As a graduate of this programme, you will be well equipped to discuss and tackle such problems, whether in academic research or in political or governmental organizations or the business world.

Graduates of this programme go on to work in a variety of positions in the public sector. Career opportunities lie not only with traditional authorities such as ministries or provincial and local governments but particularly also in organizations surrounding them: agencies, independent governing bodies, intermunicipal and regional organizations, European and international organizations and in the business world. Take, for example, the National Police, departments of ministries such as the National Coordinator for Security and Counterterrorism, the Public Prosecution Service, the Special Investigative Services and private parties who work together with public organizations.

Na afloop van deze studie ben je de aangewezen persoon om op een goed beargumenteerde wijze met de genoemde vraagstukken om te gaan.

Dat geldt zowel in het wetenschappelijk onderzoek als op de werkvloer van politiek, overheid en bedrijfsleven. Afgestudeerden van deze specialisatie komen in uiteenlopende functies terecht binnen de publieke sector. Daarbij is er niet alleen werkgelegenheid bij de 'klassieke' overheden, ministeries, provincies en gemeenten, maar in sterke mate ook bij de 'schil' daaromheen: agentschappen, zelfstandige bestuursorganen, intergemeentelijke en regionale organen, Europese, internationale instellingen en het bedrijfsleven. Denk daarbij aan de Politie, onderdelen van ministeries zoals de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, bijzondere opsporingsdiensten, en aan private partijen die samenwerken met publieke organisaties.

Potentiële beroepen

 • Onderzoeker/ adviseur bij de politie
 • Veiligheidsmanager/dataspecialist bij een overheidsuitvoeringsorganisatie
 • Toezichthouder bij een autoriteit als de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Testimonial van

  Voorzien in een specialisatie waaraan de markt behoefte heeft!

  Als hoogleraar ben ik verantwoordelijk voor de opleiding Juridische Bestuurskunde, de bachelor en de master. Als onderdeel daarvan geef ik onderwijs en doe ik onderzoek. Mijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar de werking van het (bestuurs)recht in de praktijk en het functioneren van (onderdelen van) de publieke sector.

  Wat het vakgebied voor mij zo interessant maakt, is dat het mij de mogelijkheid geeft om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen naar de werking van juridische arrangementen in de praktijk. Daarbij vind ik het functioneren van de publieke sector het meest interessant, omdat die ons allemaal aangaat.

  We zijn gestart met deze nieuwe mastertrack omdat deze voorziet in een specialisatie waaraan in de markt veel behoefte bestaat. Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo en dat roept vragen op over de manier waarop de publieke sector daarop kan en moet reageren. Met name digitale veiligheidsvraagstukken trekken daarbij de aandacht, van veiligheid van financiële transacties, tot veiligheid van verkiezingsprocedures en de openbare orde en veiligheid in het fysieke domein die ook wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de digitale mogelijkheden.

  Als je belangstelling hebt voor vraagstukken die zich bevinden op het kruispunt van overheid, markt en gemeenschap en met name voor de gevolgen van digitalisering voor de manier waarop onze samenleving functioneert en moet worden bestuurd, dan moet je zeker kiezen voor deze specialisatie! Omdat de voertaal Engels is, ben je na afronding van deze specialisatie ook klaar voor de internationale arbeidsmarkt.

  Naast mijn deeltijd hoogleraarschap ben ik oprichter/directeur van Pro Facto, een onderzoeks- en adviesbureau op juridisch en bestuurskundig terrein. Pro Facto is gevestigd in Groningen en bestaat uit bijna twintig onderzoekers en adviseurs, veelal juristen en bestuurskundigen die aan de RUG zijn opgeleid. Onze opdrachtgevers zijn overheden, met name gemeenten en ministeries.

  Sluiten
 • Testimonial van
printView this page in: English