Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenRecht en bestuurGovernance and Law in Digital Society
Header image Governance and Law in Digital Society

Governance and Law in Digital Society

What role does the government play in digital society? And what impact does this have on the public sector? How should we approach issues of cybercrime from a legal and organizational perspective?

Start: September 2018, Leeuwarden

Recent advances in digitization have resulted in an increasing number of parties becoming involved in security issues. 'Security and digitization' is, after all, not restricted to cybercrime and thus affects both the police and courts of law. It is also concerned with issues of surveillance and the maintenance of law and order, including online as well as offline public order. Government agencies have to decide which stratgies to adopt in order to deal with such obstacles and issues brought about by digitization.

In the job market, there is a clear demand for graduates with an interdisciplinary profile capable of interpreting developments in digital society and responding to them accordingly. This Master's programmes is designed to meet this demand and prepare students for a career within this field.

In this programme, you will work intensively with university partners in both the private and public sectors, to gain insight into the real life problems that organizations encounter. You will gain practical experience in working in a public context in the field of problems related to digitization. Graduates of the programme will be well equipped to discuss and tackle such problems, whether in academic research or in political or governmental organizations or the business world.

Please be advised, this programme is taught at our Faculty campus in Leeuwarden (not Groningen)

Welke rol heeft de overheid bij digitale ontwikkelingen? Wat is de impact op de publieke sector? Hoe moeten cybercrime vraagstukken vanuit juridisch en bestuurskundig perspectief worden benaderd?

Door de digitalisering raken steeds meer partijen betrokken bij veiligheidsvraagstukken. 'Veiligheid en digitalisering' betreft immers niet alleen cybercrime en daarmee politie en justitie. Het betreft ook vraagstukken van toezicht en rechtshandhaving, zoals de handhaving van de offline én online openbare orde. De overheid staat voor de vraag welke positie zij in dat netwerk inneemt. In de markt bestaat een duidelijke vraag naar afgestudeerden met een interdisciplinair profiel die in staat zijn digitale ontwikkelingen te duiden en daarop vanuit de publieke sector in samenwerking met de 'civil society' en de markt te sturen. Deze (Engelstalige) masterspecialisatie speelt in op deze behoefte en bereidt jou als student voor op deze arbeidsmarkt.

Door intensieve samenwerking met partners uit private en publieke sector kom je in aanraking met vraagstukken op de werkvloer van organisaties in de publieke sector. Je doet praktische ervaring op met werken in een publieke context binnen het speelveld van digitaliseringsvraagstukken. Na deze studie ben jij de aangewezen persoon om op goed beargumenteerde wijze met genoemde vraagstukken om te gaan.

The Master's track in Governance & Law in Digital Society is an interdisciplinary track for students with a legal or social sciences profile. Both groups of students will first have to complete a Pre-Master's programme to ensure adequate mastery of key competences and knowledge.

For Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) graduates in Public Administration, Applied Safety & Security Studies and Law this is achieved through a set of Minors in their own programme. Other students must follow a Pre-Master's programme. The admission requirements for international students are still being considered; these do not, of course, lie in the area of Dutch law, but in the areas of European and international law.

De masterspecialisatie Governance and Law in Digital Society is een interdisciplinaire studie die geschikt is voor studenten met een juridisch en sociaalwetenschappelijk profiel.

Voor andere instromers geldt een premaster. Voor buitenlandse studenten worden de instroomeisen nog nader bepaald.

 • Testimonial van

  Voorzien in een specialisatie waaraan de markt behoefte heeft!

  Als hoogleraar ben ik verantwoordelijk voor de opleiding Juridische Bestuurskunde, de bachelor en de master. Als onderdeel daarvan geef ik onderwijs en doe ik onderzoek. Mijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar de werking van het (bestuurs)recht in de praktijk en het functioneren van (onderdelen van) de publieke sector.

  Wat het vakgebied voor mij zo interessant maakt, is dat het mij de mogelijkheid geeft om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen naar de werking van juridische arrangementen in de praktijk. Daarbij vind ik het functioneren van de publieke sector het meest interessant, omdat die ons allemaal aangaat.

  We zijn gestart met deze nieuwe mastertrack omdat deze voorziet in een specialisatie waaraan in de markt veel behoefte bestaat. Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo en dat roept vragen op over de manier waarop de publieke sector daarop kan en moet reageren. Met name digitale veiligheidsvraagstukken trekken daarbij de aandacht, van veiligheid van financiële transacties, tot veiligheid van verkiezingsprocedures en de openbare orde en veiligheid in het fysieke domein die ook wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de digitale mogelijkheden.

  Als je belangstelling hebt voor vraagstukken die zich bevinden op het kruispunt van overheid, markt en gemeenschap en met name voor de gevolgen van digitalisering voor de manier waarop onze samenleving functioneert en moet worden bestuurd, dan moet je zeker kiezen voor deze specialisatie! Omdat de voertaal Engels is, ben je na afronding van deze specialisatie ook klaar voor de internationale arbeidsmarkt.

  Naast mijn deeltijd hoogleraarschap ben ik oprichter/directeur van Pro Facto, een onderzoeks- en adviesbureau op juridisch en bestuurskundig terrein. Pro Facto is gevestigd in Groningen en bestaat uit bijna twintig onderzoekers en adviseurs, veelal juristen en bestuurskundigen die aan de RUG zijn opgeleid. Onze opdrachtgevers zijn overheden, met name gemeenten en ministeries.

  Sluiten
 • Testimonial van
Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Recht en Bestuur
Croho code
66461
Type opleiding
Master
Voertaal
Engels (100%)
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Start
SeptemberSeptember
Vorm
voltijd
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
printView this page in: English