Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsMaster en PhD opleidingenRecht en bestuurGovernance and Law in Digital Society
Header image Governance and Law in Digital Society

Governance and Law in Digital Society

Welke rol heeft de overheid bij digitale ontwikkelingen? Wat is de impact op de publieke sector? Hoe moeten cybercrime vraagstukken vanuit juridisch en bestuurskundig perspectief worden benaderd?

Door de digitalisering raken steeds meer partijen betrokken bij veiligheidsvraagstukken. 'Veiligheid en digitalisering' betreft immers niet alleen cybercrime en daarmee politie en justitie. Het betreft ook vraagstukken van toezicht en rechtshandhaving, zoals de handhaving van de offline én online openbare orde. De overheid staat voor de vraag welke positie zij in dat netwerk inneemt. In de markt bestaat een duidelijke vraag naar afgestudeerden met een interdisciplinair profiel die in staat zijn digitale ontwikkelingen te duiden en daarop vanuit de publieke sector in samenwerking met de 'civil society' en de markt te sturen. Deze (Engelstalige) masterspecialisatie speelt in op deze behoefte en bereidt jou als student voor op deze arbeidsmarkt.

Door intensieve samenwerking met partners uit private en publieke sector kom je in aanraking met vraagstukken op de werkvloer van organisaties in de publieke sector. Je doet praktische ervaring op met werken in een publieke context binnen het speelveld van digitaliseringsvraagstukken. Na deze studie ben jij de aangewezen persoon om op goed beargumenteerde wijze met genoemde vraagstukken om te gaan.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Recht en Bestuur
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66461
Voertaal
Engels
Start
September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De Engelstalige mastertrack Governance and Law in Digital Society van de Rijksuniversiteit Groningen is een verbinding tussen drie disciplines: het recht, de bestuurskunde en de veiligheidsvraagstukken. Deze combinatie maakt de mastertrack uniek in Nederland.

Programma

Deze Engelstalige masterspecialisatie duurt één jaar. Het eerste semester bestaat uit geïntegreerd onderwijs langs de leerlijnen governance, law en safety.

Veiligheid in een digitale samenleving is het cross-sectorale thema. In het eerste semester ligt de nadruk op het je eigen maken van theoretische concepten en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Dit gebeurt voor een deel aan de hand van casuïstiek uit de praktijk van bijvoorbeeld een veiligheidsregio, verzekeringsmaatschappijen, banken, CJIB en overheidsorganisaties. Het tweede semester verdiept die kennis richting het afstudeerproject waarbij je een keuze maakt tussen een accent op governance-vragen en een accent op cybercriminaliteit en rechtshandhaving.

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Policy science in digital society (6 EC)
Supervision & Enforcement (6 EC)
Seminar Policy Analysis (6 EC)
Modern Public Management (6 EC)
Safety & Security in Digital Society (6 EC)
Cyber Crime (5 EC)
Governance of Safety (5 EC)
Thesis Project (20 EC)
Programma-opties
honours programma (honoursprogramma)

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
minimum kennis

Deze opleiding vraagt zowel een juridische als een sociaalwetenschappelijke achtergrond. Om aan de vereiste sociaalwetenschappelijke kennis te voldoen, is er voor studenten met een juridische achtergrond een (Engelstalig) Summer Pre-LLM Programma beschikbaar. Tijdens dit programma volg je vier intensieve vakken in de 2e en 3e week van augustus waarin je wordt bijgeschoold in sociaalwetenschappelijke onderwerpen. Vanaf 1 mei begin je met de voorbereiding. Meer informatie is te vinden op: www.rug.nl/rechten/education/images/flyer-pre-llm-governance-law-digital-society.pdf

taaltoets cijfer

De mastertrack Governance and Law in Digital Society is volledig Engelstalig. Een taaltoets maakt onderdeel uit van de toelatingseisen. Via een van de volgende toetsen kan worden vastgesteld of je het Engels op het voor deze opleiding vereiste niveau beheerst.

TOEFL: 92 (minimumscore op alle onderdelen moet 21 zijn, schrijfonderdeel moet 23 zijn) IELTS: 6.5 (minimumscore op alle onderdelen moet 6.0 zijn, schrijfonderdeel moet 6,5 zijn) CAE of CPE

Heb je een Engelstalig bachelorprogramma afgerond aan een universiteit in Nederland? Dan ben je vrijgesteld van bovenstaande taaltoetsvereisten.

Let op! Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je de benodigde Engelse taaltoets vóór aanvang van de master behaald. Tests mogen niet ouder zijn dan twee jaar.

overige toelatingseisen

Let op! Voor studenten met een juridische of een sociaalwetenschappelijke achtergrond, die niet direct toelaatbaar zijn tot deze masteropleiding, is een pre-master ontwikkeld. Dit (Nederlandstalige) pre-master programma wordt aangeboden in Groningen. Daarnaast is er een Engelstalig Summer Pre-LLM programma beschikbaar voor studenten met een juridische achtergrond. De deadline voor aanmelding voor deze mastertrack, de pre-master én de Summer Pre-LLM course is 1 mei 2019.

RUG studenten die de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Internationaal en Europees recht en Nederlands recht, hebben afgerond zijn direct toelaatbaar tot de pre-master. Andere studenten die toegelaten worden tot de pre-master zijn studenten met een (juridische of sociaalwetenschappelijke) bacheloropleiding waarmee zij óf kennis van het staats-, bestuurs-, privaat- en Europees of internationaal recht hebben verkregen óf kennis van sociaalwetenschappelijk onderzoek, sociaalwetenschappelijke theorie, beleidswetenschap, bestuurswetenschap en organisatietheorie. Neem voor de precieze mogelijkheden contact op met onze Studieadviseurs (studieadvies-rechten@rug.nl).

Tijdens het Engelstalige Summer Pre-LLM programma volg je vier intensieve vakken in de 2e en 3e week van augustus waarin je wordt bijgeschoold in sociaalwetenschappelijke onderwerpen. Vanaf 1 mei begin je met de voorbereiding. Meer informatie: http://bit.ly/2Bp2xgy

Naast de Summer Pre-LLM voor studenten met een juridische achtergrond is er tijdens het academisch jaar ook een Engelstalig pre-master programma beschikbaar. Meer informatie: http://bit.ly/2Bmqlly en http://bit.ly/2DfyIPJ

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Integrale VeiligheidNoordelijke Hogeschool Leeuwarden

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

De bacheloropleidingen Bestuurskunde, Integrale veiligheid en HBO recht aan de NHL geven toegang mits hiervoor speciaal voorbereide minoren (aangeboden vanaf 2017) zijn opgenomen. Neem voor vragen contact op met studieadvies (studieadvies-rechten@rug.nl) of opleidingscoördinator (b.brink@rug.nl)

HBO - RechtenNoordelijke Hogeschool Leeuwarden

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

De bacheloropleidingen Bestuurskunde, Integrale veiligheid en HBO recht aan de NHL geven toegang mits hiervoor speciaal voorbereide minoren (aangeboden vanaf 2017) zijn opgenomen. Neem voor vragen contact op met studieadvies (studieadvies-rechten@rug.nl) of opleidingscoördinator (b.brink@rug.nl)

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Extra informatie: De afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid geeft een drempelloze toelating. Andere afstudeerrichtingen binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid dienen aangevuld te worden met essentiële instroomvakken. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur.

Juridische BestuurskundeRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
gemiddeld cijfer

On top of providing the Admissions Board with transcripts and diplomas, students should have an equivalent minimum GPA (Grade Point Average) of 7/10 (Dutch grading scale).

minimum kennis

Knowledge minimum law: basic knowledge of administrative law, constitutional law, property law, and contract law plus elementary knowledge of public international law and/or European law.

Knowledge minimum social science: basic knowledge of social science research methodology, theory of social science, policy studies, and organisation studies.

taaltoets cijfer

If you are not a native speaker of English, you will need to provide proof of English language proficiency:

 • TOEFL: 92 (all sections need to be at least 21; the writing section needs to

be at least 23)

 • IELTS: 6.5 (all sections need to be at least 6.0; the writing section needs to

be at least 6.5)

 • CAE or CPE

Applicants who are taking/have completed an English-taught bachelor programme at a Dutch research university are exempt from taking an English proficiency test.

For more details about language requirements please check: http://www.rug.nl/rechten/education/international-programmes/llm/application/admission-requirements. The test scores cannot be older than two years.

vooropleiding

LLB or equivalent with a minor in Social Sciences or a BSc in Social Sciences with a minor in Law.

reference letter

Candidates must provide one letter of reference from an academic referee who has detailed knowledge of their academic records. The reference can be emailed to the Admission Office from your referee's institutional e-mail address or uploaded in the Online Application System. The uploaded letter should be on a letterhead and signed by the referee and must contain contact details of your referee, including his or her institutional e-mail address. More information can be found at : http://www.rug.nl/rechten/education/international-programmes/llm/application/admission-requirements

schriftelijk verzoek

Applicants must send a motivation letter (max. 650 words). The letter should be written by the applicants themselves; it is not allowed to submit an (official) translation.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
non-EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 14350voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
niet EU/EER2019-2020€ 14600voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Na afloop van deze studie ben je de aangewezen persoon om op een goed beargumenteerde wijze met de genoemde vraagstukken om te gaan.

Dat geldt zowel in het wetenschappelijk onderzoek als op de werkvloer van politiek, overheid en bedrijfsleven. Afgestudeerden van deze specialisatie komen in uiteenlopende functies terecht binnen de publieke sector. Daarbij is er niet alleen werkgelegenheid bij de 'klassieke' overheden, ministeries, provincies en gemeenten, maar in sterke mate ook bij de 'schil' daaromheen: agentschappen, zelfstandige bestuursorganen, intergemeentelijke en regionale organen, Europese, internationale instellingen en het bedrijfsleven. Denk daarbij aan de Politie, onderdelen van ministeries zoals de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, bijzondere opsporingsdiensten, en aan private partijen die samenwerken met publieke organisaties.

Potentiële beroepen

 • Veiligheidsmanager/dataspecialist bij een overheidsuitvoeringsorganisatie
 • Toezichthouder bij een autoriteit als de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Onderzoeker/ adviseur bij de politie
Onderzoek
 • 
								Testimonial van	Jorn Travaille

  Jorn Travaille , Netherlands, LLM in Law and Governance in Digital Society

  – Jorn Travaille
  Lees verder

  Last year I graduated from the University of Groningen with a bachelors degree in Public Administration. I lived in Groningen for four years with great pleasure, but I thought it was time for something else.

  My interest in the UG Campus Fryslân (in Leeuwarden) was aroused, because the university was going to offer master programs that deal with contemporary problems there.

  I was looking for a study that would enable me to help solve social problems and involve my special interest in digitization. For that reason the choice for the master program Law and Governance in Digital Society was made quickly.

  I have lived in Leeuwarden since September 2018 and it is a vibrant and cozy city. In addition, it was also pretty easy to get a nice and affordable apartment. I like studying at Campus Fryslân; there is a positive atmosphere and they organize interesting lectures with notable experts, for example former Secretary General of NATO Jaap de Hoop Scheffer. Another interesting thing is that students in the LLM have different backgrounds, such as sociologists, lawyers, and safety experts. This multidisciplinarity presence in the classroom provides useful discussions which help me to develop a broader view on certain issues.

  The programme provides insight into privacy issues, enforcement, and the policy process. I personally like the cyber security courses the most, because it is a subject that is currently developing very quickly within contemporary society. I get the feeling that I am studying something that matters, something that is in the center of political interest. For these reasons I would definitely recommend this LLM.


  Sluiten
 • 
								Testimonial van

  Voorzien in een specialisatie waaraan de markt behoefte heeft!

  Lees verder

  Als hoogleraar ben ik verantwoordelijk voor de opleiding Juridische Bestuurskunde, de bachelor en de master. Als onderdeel daarvan geef ik onderwijs en doe ik onderzoek. Mijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar de werking van het (bestuurs)recht in de praktijk en het functioneren van (onderdelen van) de publieke sector.

  Wat het vakgebied voor mij zo interessant maakt, is dat het mij de mogelijkheid geeft om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen naar de werking van juridische arrangementen in de praktijk. Daarbij vind ik het functioneren van de publieke sector het meest interessant, omdat die ons allemaal aangaat.

  We zijn gestart met deze nieuwe mastertrack omdat deze voorziet in een specialisatie waaraan in de markt veel behoefte bestaat. Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo en dat roept vragen op over de manier waarop de publieke sector daarop kan en moet reageren. Met name digitale veiligheidsvraagstukken trekken daarbij de aandacht, van veiligheid van financiële transacties, tot veiligheid van verkiezingsprocedures en de openbare orde en veiligheid in het fysieke domein die ook wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de digitale mogelijkheden.

  Als je belangstelling hebt voor vraagstukken die zich bevinden op het kruispunt van overheid, markt en gemeenschap en met name voor de gevolgen van digitalisering voor de manier waarop onze samenleving functioneert en moet worden bestuurd, dan moet je zeker kiezen voor deze specialisatie! Omdat de voertaal Engels is, ben je na afronding van deze specialisatie ook klaar voor de internationale arbeidsmarkt.

  Naast mijn deeltijd hoogleraarschap ben ik oprichter/directeur van Pro Facto, een onderzoeks- en adviesbureau op juridisch en bestuurskundig terrein. Pro Facto is gevestigd in Groningen en bestaat uit bijna twintig onderzoekers en adviseurs, veelal juristen en bestuurskundigen die aan de RUG zijn opgeleid. Onze opdrachtgevers zijn overheden, met name gemeenten en ministeries.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
Studentprofiel

De masterspecialisatie Governance and Law in Digital Society is een interdisciplinaire studie die geschikt is voor studenten met een juridisch én sociaalwetenschappelijk profiel.

Voor andere instromers geldt een premaster. Ook kan het Summer Pre-LLM Programma worden gevolgd.

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.