Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Duitse Taal en Cultuur
Header image Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Duitse Taal en Cultuur

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Duitse Taal en Cultuur

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Onderdelen van het reguliere programma van de master Taalwetenschappen en Letterkunde
Basiscursus Master Lerarenopleiding en Masterstage 1 jaar
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Werken-lerentraject
Onderdelen van het reguliere programma van de master Taalwetenschappen en Letterkunde

Read the extensive course unit descriptions here: https://www.rug.nl/let/vakken-edu-ma-duits

 • Course units in the fields of German literature, culture and linguistics
 • Supervised teaching placement
 • Expansion and intensification of theoretical knowledge

In addition to the range of course units provided by this teacher-training programme itself, students can also follow Masterlanguage courses. Masterlanguage is a national programme that offers courses in a variety of languages, including German.

The courses are taught in the target language and are jointly organized by lecturers from Radboud University, the University of Groningen, Leiden University, Utrecht University, the University of Amsterdam and VU University Amsterdam. More information about the courses, entry requirements and registration can be found on the Masterlanguage website: www.masterlanguage.nl. You may follow Masterlanguage courses in consultation with the Board of Examiners of your Master's degree programme.

Bekijk hier de uitgebreide vakomschrijvingen: https://www.rug.nl/let/vakken-edu-ma-duits

 • Literatuur-, cultuur- en taalwetenschappelijke vakken op het gebied van Duitse Taal en Cultuur
 • Begeleide LiO stage
 • Theoretische verbreding en verdieping

Als aanvulling op het eigen vakkenaanbod van deze educatieve master is er het landelijke Master Language-programma. Masterlanguage is een landelijk cursusaanbod o.a. gericht op de taal Duits.

De cursussen worden gegeven in de doeltaal en worden gezamenlijk verzorgd door docenten van de RU, RUG, UL, UU, UVA, VU. Informatie over de cursussen, ingangseisen en inschrijving staat op de website van Masterlanguage: www.masterlanguage.nl. In overleg met de examencommissie van je masteropleiding kun je cursussen volgen bij Masterlanguage.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is ontraden

Studeren in het buitenland behoort tot de mogelijkheden, maar leidt zeer waarschijnlijk tot studievertraging.

Waarom in Groningen?
 • Close supervision by experienced teacher educators and education researchers
 • The combination of a Master's degree and grade-one teaching qualification ensures an excellent position in the job market
 • Intensieve begeleiding door ervaren lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers
 • Na afronding uitstekende positie op de arbeidsmarkt door de combinatie van master én eerstegraadsbevoegdheid

If you have any questions or doubts about your studies, you can always contact the study advisor. He or she knows all the ins and outs of the program and personal planning. Study advisors are impartial and everything that is discussed is treated confidentially. They can also help you find the right institutions and student desks for your problems.

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan.

Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, zoals studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC).

printOok beschikbaar in het: English