Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenPedagogische wetenschappenEthics of Education: philosophy, history and law
Header image Ethics of Education: philosophy, history and law

Ethics of Education: philosophy, history and law

Programma

 • 1 jaar

  The programme consists of three lines:

  1) In the thematic line, you explore four domains in the courses:

  • Ethics - introduces you to theories on ethics and moral issues.
  • Children's rights - the best interests of the child must be paramount. But how do we determine what is in the best interest of the child?
  • Development of citizenship - There is much controversy over the nature of good citizenship and how education and training can contribute to its development.
  • Professionalization - scientification and professionalization influence working methods in education, in child and youth care, and impact how children and youth are perceived and treated.

  2) In the Professionalization line, you practice your professional skills and get acquainted with the practice:

  • Domain Specific Skills - prepares you to work successfully as an academic professional in a wide range of educational institutions, in youth care and organizations.
  • Internship - familiarises you with the demands placed on professionals, introduces you to the professional field to which they apply their knowledge and understanding.

  3) In the Research line you do research:

  • Master thesis - During your master thesis you learn to do research. Types of research besides empirical research are for instance: analysis of documents, case studies or video material, literature reviewing, theoretical research (ethical, legal, philosophical), discourse analysis, historical research.

  Find detailed descriptions of the courses mentioned above via: https://www.rug.nl/gmw/education/master/pedagogy-educational-sciences/eofe-programme-lines.pdf

  Het programma bestaat uit drie lijnen.

  1) In de thematische lijn verdiep je je in:

  • Ethiek - Je maakt kennis met theorieën over ethiek en morele vragen.
  • Kinderrechten - Het leidend beginsel bij besluitvorming is dat het belang van het kind voorop dient te staan. Maar hoe bepalen we wat het belang van het kind is?
  • Ontwikkeling van burgerschap - Er bestaat veel controverse over de aard van goed burgerschap en over hoe opvoeding en onderwijs kunnen bijdragen aan de ontwikkeling ervan.
  • Professionalisatie - Scientificatie en professionalisering hebben invloed op werkmethoden in het onderwijs, kinder- en jeugdzorg en hoe kinderen en jongeren worden waargenomen en behandeld.

  2) In de professionaliseringlijn oefen je beroepsvaardigheden en maak je kennis met de praktijk:

  • Domain Specific Skills - Je wordt voorbereid om als academische professioneel te kunnen werken in een brede scala van onderwijsinstituties, jeugdzorg en organisaties.
  • Stage - Door de stage raak je vertrouwd met de eisen die aan beroepsbeoefenaars worden gesteld, en maak je kennis met het beroepenveld waarin zij hun kennis en inzichten toepassen.

  3) In de onderzoekslijn doe je onderzoek:

  • Masterthese - Tijdens je masterthesis leer je onderzoek doen. Vormen van onderzoek naast empirisch onderzoek: analyse van documenten, casussen of video-materiaal, literatuurreview, theoretisch onderzoek (ethisch, juridisch, filosofisch), discourse analyse, historisch.

  Uitgebreidere informatie over de inhoud van bovengenoemde vakken vind je via: https://www.rug.nl/gmw/education/master/pedagogy-educational-sciences/eofe-programmalijnen.pdf

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Introduction into Ethics (5 EC)
In the best interest of the child (1&2) (10 EC)
Domain-specific professional skills (workshops) (5 EC)
Research Thesis (20 EC)
Traineeship (5 EC)
Professionalization (5 EC)
Citizenship development and education (1&2) (10 EC)

In the online catalog, scroll down for an overview of courses of this track, click a course name for course details and description.

Scroll in de vakkencatalogus naar beneden voor het overzicht van de vakken van deze master, klik op een vak voor meer informatie over de inhoud, het leerdoel, taal, docent.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
Waarom in Groningen?

According to our students: "Different disciplines are crossed in the lectures, internship and/or master's thesis: history, children's rights and philosophy." "You will learn to understand complex ethical issues in upbringing, education and youth care and to write concrete advice for professional practices."

 • Our master is provided by experts from Educational Sciences sections 'Philosophy and History' and 'Children's Rights';
 • Courses, subjects of the research projects and the internships are closely related to the research and expertise of our teaching staff.

Volgens onze studenten: "Verschillende disciplines worden in de colleges, stage en/of masterthesis gekruist: geschiedenis, kinderrechten en filosofie." "Je leert complexe ethische vraagstukken in opvoeding, onderwijs en jeugdzorg begrijpen en concrete adviezen schrijven voor de beroepspraktijk."

 • Onze master wordt verzorgd door deskundigen van de secties "Filosofie en geschiedenis" en "Rechten van het kind" van de afdeling Onderwijswetenschappen;
 • Cursussen, onderwerpen van de onderzoeksprojecten en stages hangen nauw samen met het onderzoek en de expertise van de docenten van de master.
 • Testimonial van student Eline van der Raad

  Tijdens mijn stages van de pabo kwam ik erachter dat de communicatie tussen ouders en leerkrachten vaak niet zo soepel verloopt.

  Na het afronden van de Academische Pabo vond ik mezelf eigenlijk nog een beetje te jong (22) om te beginnen met werken. Ik wilde me nog verder verbreden en verdiepen voordat ik zelf voor de klas zou staan.

  Ik heb voor de master Ethics of Education gekozen omdat ik geïnteresseerd ben in morele vraagstukken in het onderwijs. Ik vond Onderwijskunde iets te gefocust op algemeen beleid in het onderwijs. Bij deze master kijken we echt naar wat nou het beste is voor het kind. Dat is vaak lastig te zeggen, want wie bepaalt dat? De ouders, de school of het kind zelf. Het is heel interessant om daar echt diep op in te gaan en ik ben erg blij met mijn keuze.

  Een vak dat ik erg leuk vond was In the best interest of the child. We kregen bijvoorbeeld op een tentamen een casus voorgelegd: Een school heeft ervoor gekozen om gekleurde pieten in te zetten tijdens Sinterklaas. De ouders komen daartegen in protest en besluiten zelf als zwarte piet naar school te gaan. Wij moesten dan uitleggen hoe we dat zouden oplossen. Wat is nou in het belang van het kind?

  Mijn scriptie gaat over ouderbetrokkenheid. Dat heeft me altijd geïnteresseerd. Tijdens mijn stages van de pabo kwam ik erachter dat de communicatie tussen ouders en leerkrachten vaak niet zo soepel verloopt. Ik doe onderzoek naar een school waar ouders hun kinderen in de klas individueel begeleiden. Ik ga onderzoeken wat voor invloed dit heeft op de kansongelijkheid voor kinderen. Er is in Nederland veel kansongelijkheid door schaduwonderwijs: huiswerkinstituut, bijles, begeleiding. Vooral hoogopgeleide ouders maken hier gebruik van. Ik ga onderzoeken of dit project hier juist een positief of een negatief effect op heeft.

  Eline van der Raad, master student Ethics of Education

  Sluiten
  – student Eline van der Raad
 • Testimonial van student Jan Jaap Zijlstra

  "Then I heard about the Master's programme Ethics of Education. In this programme, my questions are answered."

  Before I started this Master's degree programme, I followed the Bachelor's degree programme in Pedagogical Sciences, as well as the primary school teacher training. In those programmes, I ran into a lot of 'why' questions, which were not addressed. Then I heard about the Master's programme in Ethics of Education. In this programme, my questions are answered.

  Before I started this Master’s degree programme, I followed the Bachelor’s degree programme in Pedagogical Sciences, as well as the primary school teacher training. In those programmes, I ran into a lot of ‘why’ questions, which were not addressed. Then I heard about the Master’s programme Ethics of Education. In this programme, my questions are answered.

  What is the programme about? I would say that the focus is on the position of the child and the parties involved in the child’s care. Course units include Citizenship and Professionalization, which includes an analysis of past trends.

  You follow these courses units in the first semester. In the second semester you complete a work placement and write your thesis. I am currently on an placement at SLO, the National Centre for Expertise on Curriculum Development. Now I’m contributing to a book on curriculum development in Europe. I am very proud of that.

  The atmosphere at the programme is very good. It’s a small programme and I like that. You get to know each other quickly because you have a lot of discussions. The contact with the lecturers is also very nice. They all know you by name, really soon. I think the lecturers appreciate the atmosphere too: teaching a class that actually responds. That’s a change form delivering standard lectures for 400 people.

  I follow this Master’s degree programme because I am interested in children. The child is at the heart of the programme. Every discussion is about the child. Within that framework you can pursue your own interests. You are surrounded by people who have the same interests. The academic supervision is good, with frequent consultations and a lot of direct feedback. I really like it!

  Jan Jaap Zijlstra, 24 years old.

  Sluiten
  – student Jan Jaap Zijlstra
 • Testimonial van student Rosa María Guttiérez

  I really like the course unit 'Citizenship of Education', which looks at how education influences our democratic societies and how or why education should be responsible or not.

  My name is Rosa María Guttiérez. I am Mexican and I am 20 years old. I am following the Master's track 'Ethics of Education: Philosophy, History and Law'. Before starting this programme, I gained a Bachelor's degree in Pedagogy in Mexico City. Before studying Pedagogy, I started a programme in International Relations and Political Science, but I didn't finish it. I was looking for a Master's programme that would enable me to combine my interest in politics with my background in education.

  I compared programmes offered in Amsterdam, Utrecht and Nijmegen with the programme in Groningen, and the latter appealed to me most. The name of the programme indicates that it involves philosophy, which interests me, and I also didn’t want to go to a very big city. Mexico City is huge, and I was looking for a different lifestyle.

  I really like Groningen. It’s very nice. Because it is not a big city, everything is within cycling distance. It is a real student city, with a young and interesting population. There is a lot of art and there are different festivals. It’s also very international.

  Ethics of Education has helped me to understand what happens behind the scenes before decisions are made in the education field. We still have to find a way of giving voice to all the children we are trying to help or provide for. In this programme, you follow course units in the first semester. In the second semester you complete a placement and write your thesis. I am currently doing a placement at SLO, the Netherlands Institute for Curriculum Development. Some course units focus on the legal background. I really like the course unit ‘Citizenship of Education’, which looks at how education influences our democratic societies and how or why education should be responsible or not.

  Sluiten
  – student Rosa María Guttiérez
 • Testimonial van Video

  Students about the master track Ethics of Education: philosophy, history and law

  Master students Zenash, Chantal, Alexandros and Arwin talk about what the track has to offer to the field of education, the topics of study, their internship and what they want to do after finishing the master's track.

  Sluiten
  – Video
 • Testimonial van Students About The Master's Track Ethics Of Education

  Master students Zenash, Chantal, Alexandros and Arwin talk about what the track has to offer to the field of education, the topics of study, their internship and what they want to do after finishing the master's track.

  Sluiten
  – Students About The Master's Track Ethics Of Education
 • Testimonial van Opleidingsvideo

  Master track Ethics of Education: philosophy, history and law

  The Ethics of Education Master's track trains you to analyse and discuss moral, legal, practical and policy-related issues in the education domain.

  Would you like some examples? Watch the video!

  Sluiten
  – Opleidingsvideo
 • Testimonial van alumnus Laura Hoogcarspel

  Laura manages and coaches pedigogical staff members at preschool and early childhood education day care centres

  Since September 2017, I have worked as preschool and early childhood education (VVE) coordinator for six child daycare centres in Haarlem, where I manage and coach about twenty pedagogical staff members. Between my graduation and my current job, I gained experience as manager in an institute for homework support.

  When studying Pedagogics in Groningen, I learnt a lot about child development and the factors influencing it. My graduation project focused on child daycare. It was my goal to become a pedagogue in child daycare, and my graduation project turned out to be instrumental in achieving this. I also apply the theoretical knowledge that I acquired in other course units to my job. At the same time, gaining practical experience really only begins once you start working.

  I noticed that the main benefit of the degree programme is its ‘meta’ approach; it teaches you to look critically and to do research; which questions should you ask to obtain the answers that you are looking for. Certain knowledge can sometimes also be used in unexpected ways. Statistical knowledge, for instance, helps provide more insight into turnover and staffing and enrolment figures.

  Sluiten
  – alumnus Laura Hoogcarspel
printView this page in: English