Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenEconomic Geography
Header image Economic Geography

Economic Geography

Onderzoek in de master Economische Geografie

In het onderzoek op het terrein van de economische geografie ligt het accent in Groningen op regionale arbeidsmarktanalyse en demografie van bedrijven.

Bij het onderzoek op het gebied van de regionale arbeidsmarktanalyse komt een veelheid van thema's aan de orde, zoals arbeidsproductiviteit en loonvorming, de dynamiek van de regionale arbeidsmarkt, arbeidsmarkt en migratiegedrag, gender en arbeidsmarkt.

Bij demografie van bedrijven gaat de aandacht o.a. uit naar startende bedrijven (waaronder spin-offs) en bedrijfsverplaatsingen, en de vestigingsplaatsfactoren die daarbij van belang zijn. Ook de relatie van oprichtingen en bedrijfsverplaatsingen met regionale ontwikkeling is onderwerp van onderzoek.

Onderzoekers in beeld

printOok beschikbaar in het: English