Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenNeerlandistiek
Header image Neerlandistiek

Neerlandistiek

Bij de afdeling Nederlandse taal en cultuur worden onderzoeksvraagstukken doorgaans interdisciplinair en vanuit een transnationaal perspectief benaderd. De algemene taal- en literatuurwetenschappen, de cultuurgeschiedenis, de sociale en de medische wetenschappen zijn voorbeelden van terreinen waar ook neerlandici zich met hun onderzoek op begeven om er vanuit hun expertise bijdragen aan te leveren.

Zo vraagt het functioneren van literatuur in de maatschappij – de problematiek die in letterkundig onderzoek van de afdeling centraal staat – om verbindingen met de cultuurgeschiedenis  en –sociologie. Je kunt hierbij denken aan onderzoek naar bijvoorbeeld de leescultuur in een bepaald historisch tijdvak of de sociale betekenis van moderne bestsellers. Concrete onderzoeksprojecten en -expertises van letterkundigen staan vermeld op de websites van bijvoorbeeld de docenten Mary Kemperink, Bart Ramakers, Erica van Boven, Marijke Meijer Drees, Sandra van Voorst, Janneke Weijermars en Ivo Nieuwenhuis.

Het taalkundige onderzoek van de afdeling bestrijkt de diverse aspecten van het Nederlands als taalsysteem. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om onderzoek naar bepaalde woordbetekenissen of zinsstructuren of naar relaties tussen taal en muziek. Maar ook een vraag als hoe de taalverwerving bij tweetalige kinderen in zijn werk gaat valt net zo goed onder het taalkundige onderzoek. Zie voor concrete onderzoeksprojecten en expertises van taalkundigen de websites van bijvoorbeeld Petra Hendriks, Jack Hoeksema, Dicky Gilbers en Bart Hollebrandse.

Het taalbeheersingsonderzoek van de afdeling ligt op het terrein van de communicatiewetenschappen. Dit onderzoek streeft ernaar inzicht te verwerven in de principes en de vaardigheden die ten grondslag liggen aan talig handelen, zowel in teksten als bij mondelinge interactie, en: niet alleen in het heden maar ook in het verleden. Taalbeheersers doen bovendien onderzoek naar het verbeteren van de vaardigheden die bij de diverse vormen van talig handelen gebruikt worden. Concrete voorbeelden van taalbeheersingsonderzoek vind je op de websites van Kees de Glopper, Tom Koole, Carel Jansen, Myrte Gosen, Veerle Baaijen, Femke Kramer en Ninke Stukker.  

 • Testimonial van

  Eigenaar Productiewerf en freelancer

  Sinds 2009 heb ik mijn eigen bedrijf genaamd 'Productiewerf'. Vanuit mijn bedrijf ben ik werkzaam als presentator, interviewer en programmamaker. Voor RTV Noord maak ik eens per week het satirische weekoverzicht 'De Week van Bram'. En eens per maand presenteer ik de talkshow 'Stand van Stad' in het Groninger Forum. Maar ik werk ook buiten Groningen: voor 'Zondag met Lubach' was ik het eerste seizoen werkzaam als researcher.

  Naast mijn studie, heb ik ontzettend veel 'erbij' gedaan: voorzitter van het bestuur van de studievereniging, diverse commissies bij Cultureel Studentencentrum Usva (waar ik nog steeds werk als theaterprogrammeur), verschillende overleggroepen met betrekking tot de opleiding, en het presenteren van een studententalkshow op een inmiddels ter ziele studentenzender.   

  De allerbelangrijkste competentie heb ik toch studerend opgedaan: het verkrijgen van een gezond kritisch en analytisch vermogen. Daar heb je pas echt je hele leven wat aan!

  Sluiten
 • Testimonial van Master Ambassador Janine Mooij

  In relatief kleine groepen bediscussiëren we de stof en ontwikkelen er een eigen kijk op

  De master Neerlandistiek biedt de mogelijkheid om vakken uit de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur te combineren. Zo is het vak 'Ironie' een combinatie van Pragmatiek en Moderne Letterkunde, terwijl bij 'Gespierde taal' Pragmatiek wordt gecombineerd met Fonologie. Rest jou alleen nog te kiezen welke twee van de vele vakken je wilt volgen naast de twee verplichte vakken. De keuze is reuze!

  Juist deze combinatie van disciplines spreekt mij aan bij de master Neerlandistiek. Daarnaast ben ik blij met de open benadering in onderzoekscolleges: in relatief kleine groepen bediscussiëren we de stof en ontwikkelen er een eigen kijk op. Je wordt uitgedaagd en gestimuleerd om vragen te blijven stellen en kritisch te denken.

  Lees meer over Janine Mooij en waarom ze heeft gekozen Neerlandistiek in Groningen!

  Vragen? Stuur Janine een e-mail!

  Sluiten
  – Master Ambassador Janine Mooij
printView this page in: English