Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenNeerlandistiek
Header image Neerlandistiek

Neerlandistiek

Programma-opties

 • Master Honours College (honoursprogramma)

  Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

  Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

 • Masterstage (specialisatie)

  Tijdens deze master kun je een stage lopen voor studiepunten.

  Je bepaalt zelf bij welke organisatie je stage loopt. Het Mobility Office kan je daarbij helpen. Via de link hierboven vind je voorbeelden van gelopen masterstages.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Keuzegroep A: Ironie of Gespierde Taal (10 EC, facultatief)
Keuzegroep B: Onderzoek Communicatievaardigheden, Taal- en Tekstoptimalisatie, Language Development, What's the Subject, Nieuwe Klanken, Interdisciplinaire Onderzoekscolleges (10 EC, facultatief)
Neerlandistiek in de e-humanities (5 EC)
Werkterreinen Neerlandistiek (5 EC)
Keuzegroep B: Debates and Linguistics, Language Variation in Europe, Interdisciplinaire Onderzoekscolleges (10 EC, facultatief)
Ma-scriptie Nederlands (20 EC)
Ma-stage Nederlands (10 EC)
Metaforen in Taal en Literatuur (10 EC, facultatief)

Het aanbod van de landelijke MasterLanguage wordt verzorgd door, en gegeven op verschillende Nederlandse universiteiten. Het programma wisselt jaarlijks, evenals de plaats waar het uitgevoerd wordt. Actuele informatie over het programma vind je hier: http://masterlanguage.nl/

De onderdelen Loopbaanoriëntatie en Neerlandistiek in de e-Humanities worden in beide semesters aangeboden.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen

In deze master word je gestimuleerd om zelf contacten te leggen met de internationale neerlandistiek, niet alleen vanwege het belang dat buiten onze landsgrenzen aan het Nederlands toegekend wordt, maar ook omdat daar een toekomstig werkterrein kan liggen. Je krijgt dan ook de gelegenheid om een deel van je studie aan een buitenlandse universiteit met een afdeling Nederlands te volgen en/of er stage te lopen.

Waarom in Groningen?
 • De Groningse MA Neerlandistiek heeft een geïntegreerd karakter. In thematische colleges worden de vier subdisciplines van de neerlandistiek (taalkunde, taalbeheersing, oudere en moderne letterkunde) samen behandeld, waardoor ze elkaar versterken.
 • De Groningse MA Neerlandistiek is sterk internationaal georiënteerd. Enerzijds vanwege de contacten met buitenlandse studenten en onderzoekers/gastsprekers (in Groningen of aan buitenlandse instellingen). Anderzijds door de transnationale wijze waarop neerlandistiek wordt bestudeerd in theorie en methode.
 • Als je in Groningen de MA Neerlandistiek hebt gevolgd, ben je niet alleen in staat onderzoek te verrichten, maar kun je ook je opgedane kennis en vaardigheden toepassen in een maatschappelijke context.

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan.

Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren zoals studiestress en faalangsttrainingen, effectief studeren, presenteren of academische schrijfvaardigheid. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC). Met deze faciliteiten zorgen we er samen met jou voor dat je je gehele studie met veel plezier en goede resultaten kunt volbrengen.

 • Testimonial van Master Ambassador Janine Mooij

  In relatief kleine groepen bediscussiëren we de stof en ontwikkelen er een eigen kijk op

  De master Neerlandistiek biedt de mogelijkheid om vakken uit de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur te combineren. Zo is het vak 'Ironie' een combinatie van Pragmatiek en Moderne Letterkunde, terwijl bij 'Gespierde taal' Pragmatiek wordt gecombineerd met Fonologie. Rest jou alleen nog te kiezen welke twee van de vele vakken je wilt volgen naast de twee verplichte vakken. De keuze is reuze!

  Juist deze combinatie van disciplines spreekt mij aan bij de master Neerlandistiek. Daarnaast ben ik blij met de open benadering in onderzoekscolleges: in relatief kleine groepen bediscussiëren we de stof en ontwikkelen er een eigen kijk op. Je wordt uitgedaagd en gestimuleerd om vragen te blijven stellen en kritisch te denken.

  Lees meer over Janine Mooij en waarom ze heeft gekozen Neerlandistiek in Groningen!

  Vragen? Stuur Janine een e-mail!

  Sluiten
  – Master Ambassador Janine Mooij
 • Testimonial van

  Eigenaar Productiewerf en freelancer

  Sinds 2009 heb ik mijn eigen bedrijf genaamd 'Productiewerf'. Vanuit mijn bedrijf ben ik werkzaam als presentator, interviewer en programmamaker. Voor RTV Noord maak ik eens per week het satirische weekoverzicht 'De Week van Bram'. En eens per maand presenteer ik de talkshow 'Stand van Stad' in het Groninger Forum. Maar ik werk ook buiten Groningen: voor 'Zondag met Lubach' was ik het eerste seizoen werkzaam als researcher.

  Naast mijn studie, heb ik ontzettend veel 'erbij' gedaan: voorzitter van het bestuur van de studievereniging, diverse commissies bij Cultureel Studentencentrum Usva (waar ik nog steeds werk als theaterprogrammeur), verschillende overleggroepen met betrekking tot de opleiding, en het presenteren van een studententalkshow op een inmiddels ter ziele studentenzender.   

  De allerbelangrijkste competentie heb ik toch studerend opgedaan: het verkrijgen van een gezond kritisch en analytisch vermogen. Daar heb je pas echt je hele leven wat aan!

  Sluiten
printView this page in: English