Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenNederlands recht
Header image Nederlands recht

Nederlands recht

Programma

 • 1 jaar

  Afhankelijk van de gekozen specialisatie verdiep je je in één van de hoofdgebieden van het recht. Dit is doorgaans een pakket van zes vakken. Daarnaast doe je praktische en wetenschappelijke vaardigheden op in een seminaar, waarin een juridisch betoog moet worden geschreven en gepresenteerd, en bij het schrijven van de afstudeerscriptie waarbij je zelfstandig een juridische onderzoek uitvoert in je gekozen specialisatie.

Programma-opties

 • Privaatrecht (specialisatie)

  Wat weegt er zwaarder wanneer pas gekochte goederen defect zijn: de onderzoeksplicht van de koper of de mededelingsplicht van de verkoper? Bij Privaatrecht zoek je naar de juiste balans.

  In de eenjarige specialisatie Privaatrecht leer je werken met regels en belangenafwegingen. Daarbij hou je maatschappelijke en economische ontwikkelingen scherp in de gaten.

  In de master bestudeer je het Personen- en Familierecht, Ondernemingsrecht en Internationaal Privaatrecht. Door middel van een keuze uit een van de volgende profielen kun je accenten leggen in je studie:

  • Aansprakelijkheid - Je houdt je o.a. bezig met letselschade en beroepsziekten;
  • Consument - Hierin komt het Gezondheidsrecht, Huurrecht en Ar beidsovereenkomstenrecht aan de orde;
  • Contracten - Je verdiept je in zaken als Huurrecht, ICT-contracten en de grondbeginselen van het Anglo-Amerikaans Vermogensrechtrecht;
  • Financiering en Zekerheden - Het Bankrecht en Insolventierecht komen onder andere aan de orde;
  • Internationaal - Je bestudeert Comparative Private Law, Cross-border Commercial Transactions en het Europees Privaatrecht;
  • Personen- en Familierecht - Je bestudeert het Echtscheidingsrecht, Jeugdrecht en Alternatieve Geschilbeslechting;
  • Vastgoed - Je houdt je bezig met vakken als Huurrecht en Bouwrecht.
 • Ondernemingsrecht (specialisatie)

  .

  Wil jij een carrière in het Nederlandse of internationale bedrijfsleven? Of vanuit de advocatuur het bedrijfsleven bijstaan met juridisch advies? Dan past de specialisatie Ondernemingsrecht goed bij jou.Of het nu gaat om geschillen tussen aandeelhouders onderling of met bestuurders, fusies, reorganisaties of het opstellen en/of naleven van contracten, met de specialisatie Ondernemingsrecht word jij de juridische specialist die bedrijven adviseert. Dat kan zowel vanuit de advocatuur als binnen het bedrijfsleven. De specialisatie Ondernemingsrecht geeft jou een zo volledig mogelijk inzicht in het juridisch opereren en functioneren van ondernemingen in de (inter)nationale praktijk.De in de specialisatie Ondernemingsrecht opgenomen onderdelen Ondernemingsrecht 1 en Ondernemingsrecht 2 bieden jou een breed en verdiept inzicht in het juridisch opereren en functioneren van BV's en (beurs)-NV's in de (inter)nationale praktijk. Door de verplichte vakken Insolventierecht, Arbeidsovereenkomstenrecht en Mededingingsrecht verwerf je kennis van en inzicht in deze voor herstructureringen, reorganisaties en overnames belangrijke deelgebieden. Je kunt verder ten minste één keuzevak en een seminaar Nederlands recht zelf kiezen. Hierdoor kun je een bepaald accent leggen en je nader profileren op een terrein dat jouw bijzondere interesse heeft.

  De master Ondernemingsrecht is een éénjarige master en is één van de zes specialisaties binnen de geaccrediteerde master Nederlands recht.

 • Arbeidsrecht (specialisatie)

  Het nieuwe ontslagrecht, (te?) goedkope Oost-Europese chauffeurs, werknemers die staken en de opkomst van de zzp'er. Als arbeidsrechtsspecialist krijg je hiermee te maken.

  De beroepsbevolking bestaat uit acht miljoen personen, waarvan de meesten werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Miljoenen Nederlanders hebben dus dagelijks te maken met arbeidsrechtelijke rechten en plichten. Als zij hun baan verliezen, zijn zij aangewezen op een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Ook wordt er steeds vaker 'over de grens' gewerkt. Het arbeidsrecht wordt dan ook steeds internationaler.In deze master verdiep je je in al deze (en nog veel meer) aspecten van het arbeidsrecht. Je wordt opgeleid tot arbeidsrechtspecialist en volgt vakken als Arbeidsovereenkomstenrecht, Collectief Arbeidsrecht, Europees Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht en Ondernemingsrecht. Je komt op verschillende manieren in aanraking met de praktijk. Bijvoorbeeld door het Seminaar Onderneming en Arbeid waarbij je onderzoek doet, opdrachten uitvoert en presentaties houdt. Maar ook tijdens de Masterclass Procederen in arbeidszaken, georganiseerd in samenwerking met advocatenkantoren en de rechterlijke macht.Arbeidsrecht is een veel gevraagd specialisme waarmee je terecht kunt in bijvoorbeeld de advocatuur, het bedrijfsleven, bij vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid.

 • Staats- en Bestuursrecht (specialisatie)

  .

  Hoe ver gaat de bevoegdheid van de overheid? Wat zijn de rechten van burgers? Hoe verhoudt het bedrijfsleven zich tot ons openbaar bestuur? In deze master analyseer en problematiseer je cases als deze.Deze eenjarige master biedt verdiepend inzicht in de wijze waarop het openbaar bestuur omgaat met belangrijke maatschappelijke vraagstukken. In het socialezekerheidsrecht bijvoorbeeld is de balans tussen overheid, burger en uitvoerende partijen sterk aan het veranderen. Wat betekent dit voor lokale overheden? In hoeverre zet dit de rechtsstaat onder druk? Kan nog steeds recht worden gedaan aan de idealen achter de AWB? En wat is de wisselwerking tussen politiek en recht hierbij?Minstens zo actueel is de discussie over de verhouding van verschillende grondrechten tot democratische besluitvorming. Hoeveel ruimte is er nog voor de vrijheid van godsdienst en hoe verhoudt die zich tot de vrijheid van meningsuiting? Wat is hierbij de rol van Nederlandse en internationale rechters en van private actoren?En zo zijn er talloze voorbeelden te geven van actuele vraagstukken waar je je in deze master op richt. Denk bijvoorbeeld ook aan de nieuwe Omgevingswet en aan de Europese rol van nationale organen). Binnen de master leg je zelf de accenten door middel van een profielkeuze. Je kunt je o.a. richten op de politiek, het milieu, grondrechten, socialezekerheidsrecht of vreemdelingenrecht.

 • Strafrecht (specialisatie)

  Wil je werken in de justitiële keten of in het strafrechtelijk bedrijf, dan is deze master iets voor jou. Binnen de opleiding kun je kiezen tussen Strafrecht en Criminologie.

  Je wordt opgeleid tot jurist met verstand van het strafrecht en je krijgt inzicht en vaardigheden in criminologisch onderzoek. Ook heb je kennis van de ontwikkeling van het criminaliteits- en veiligheidsbeleid en de inrichting van de justitiële keten.

  De opleiding kent twee varianten. In de juridische variant leer je vraagstukken op te lossen over opzet en schuld. Je verdiept je kennis op het terrein van het materiële strafrecht en het strafprocesrecht.

  In de criminologische variant komen onderwerpen aan de orde zoals criminaliteit, zware overlast, dader- en slachtofferschap en ontwikkelingen in het criminaliteits- en veiligheidsbeleid. Daarbij staan nationale ontwikkelingen centraal zoals de opkomst van de risicomaatschappij, vormen van sociale uitsluiting en zwaardere strafmaatregelen. Ook internationale ontwikkelingen als globalisering, terrorisme en migratiestromen nemen een belangrijke plaats in.

  Binnen beide varianten kies je een profiel waarmee je accenten legt binnen de studie. Dit kan bijvoorbeeld op het terrein van het internationale strafrecht of de jeugdcriminologie. De eenjarige master wordt afgesloten met een scriptie.

 • Togamaster (specialisatie)

Opbouw programma

Vak
Scriptie (18 EC)

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - http://www.rug.nl/ocasys

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Waarom in Groningen?

In Groningen heb je keuze uit de volgende specialisaties: arbeidsrecht, ondernemingsrecht, privaatrecht, staats- en bestuursrecht of strafrecht. De verschillende specialisaties zijn eventueel te combineren voor een bredere juridische kennis en ruimere carrièremogelijkheden. De duale specialisatie, de Togamaster, biedt je de mogelijkheid tot een lange stageperiode en combinatie van theorie met (toga)praktijk. Vanwege deze insteek zijn juristen uit Groningen zeer gewild bij werkgevers.

Wanneer je deze masteropleiding volgt kun je je aanmelden voor een van de Master Learning Communities (MLC). Binnen een MLC werk je, onder begeleiding van een docent, met een kleine groep medestudenten aan een juridisch vraagstuk binnen een aansprekend thema. Je studeert samen, werkt samen, ontwikkelt vaardigheden én maakt kennis met het werkveld.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

printView this page in: English