Skip to ContentSkip to Navigation
EducationProgrammesMaster's and PhD degree programmesDentistry
Header image Dentistry

Dentistry

During you Master's degree you will deepen and broaden the knowledge you have gained in your Bachelor. You will gain more responsibilities and execute more complex dental procedures.

In your first year of the Master in Dentistry, you will study the treatment of complex dental problems and specific groups of patients, such as the elderly, children and people with fear. In the Dentistry clinic you will work in teams with other Dentistry students and students of Dental Hygiene. In time, you will get more responsibilities. At the end of this programme you will not only have learned to cooperate, but you will also be able to treat patients with complex problems.

During the second year, you will do an internship in the department of Mouth Diseases and Oral Surgery at the University Medical Centre of Groningen (UMCG) or in one of the hospitals in Leeuwarden or Zwolle. Additionally, you will do an internship at an orthodontics clinic and at the outpatients' clinic of the Centre of Dentistry and Dental Hygiene Groningen. You will also carry out a scientific research project on the basis of which you will write a thesis.

During your second year, you will choose between several subjects. You may, for example, study periodontology, oral surgery or the treatment of elderly patients. You may also study abroad.

In deze master verdiep en verbreed je de kennis die je op hebt gedaan in de bachelor. Je krijgt meer verantwoordelijkheid en mag steeds complexere behandelingen uitvoeren.

In het eerste jaar van de master leer je complexe tandheelkundige problemen te behandelen. Ook bestudeer je de behandeling van specifieke groepen patiënten zoals ouderen, kinderen en mensen met angst.

In de kliniek van Tandheelkunde werk je in teams die zijn samengesteld uit studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Gedurende het jaar krijg je steeds meer verantwoordelijkheden bij het behandelen van patiënten. Aan het eind van de opleiding heb je niet alleen geleerd om samen te werken, maar kun je ook de zorg van patiënten met complexe problemen op je nemen.

In het tweede jaar loop je coschappen. Je doet een stage op de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie van het UMCG, of in een van de ziekenhuizen in Leeuwarden of Zwolle.

Verder loop je stage bij een orthodontiepraktijk en op de polikliniek van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde in Groningen. Ook voer je een wetenschappelijk onderzoek uit. Op basis daarvan schrijf je een scriptie.

In je tweede jaar maak je een keuze uit verschillende thema's. Je verdiept je bijvoorbeeld in de parodontologie, kaakchirurgie of in de behandeling van oudere patiënten. Een deel van de vakken kun je in het buitenland volgen.

Facts & Figures
Degree
MSc in Dentistry
Croho code
66588
Course type
Master
Language of instruction
Dutch (100%)
Duration
36 months (180 ECTS)
Start
Programme form
full-time
Faculty
Medical Sciences
printView this page in: Nederlands