Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMasteropleidingenCultural Geography
Header image Cultural Geography

Cultural Geography

Onderzoek in de master

Het onderzoek binnen Culturele Geografie richt zich vooral op de thema's Place, Identity and Wellbeing. Deze thema's vallen onder het facultaire onderzoeksprogramma 'towards Well-being, Innovation and Spatial Transformation' (tWIST) en de thema's bevolkingskrimp en Healthy Ageing.

Het onderzoek in de Master Culturele Geografie is sterk ingebed in het onderzoek van de staf, op de thema's Place, Identity en Wellbeing. Centraal staan de ervaringen van lokale bevolkingen over de hele wereld. Onderwerpen van recente onderzoeksprojecten zijn: betrokkenheid van de gemeenschap; vergrijzing welzijn; innovatie en rurale transformatie; sociaal-ruimtelijke gevolgen van  bevolkingskrimp; erfgoed; verandering van het historisch landschap; natuur en gezondheid; ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen; werkgelegenheid; huisvesting en de leefomgeving van de verschillende groepen in de samenleving; sociale impact assessment; sociale aspecten van nieuwe technologie; sociale aspecten van de landbouw; sociale aspecten van het beheer van natuurlijke hulpbronnen; en de ervaringen van bezoekers en gastheren in toerisme.

De onderzoeksprojecten gaan over de relaties tussen mensen en plaatsen, en over de ervaring van ruimtelijke transformaties en leefbaarheid. Wij zijn van mening dat het kennen van de eigen 'plek' is van fundamenteel belang is voor de vorming van de menselijke identiteit en welzijn. Culturele uitingen zoals kunst, architectuur, ritueel en taal, en ons begrip en waardering van natuur en landschap dragen in wisselwerking met de fysieke omgeving bij aan onze individuele en gemeenschappelijke levensverhalen en aan de ervaren leefbaarheid. Daarom zijn de manieren waarop we ruimte en plaats construeren fysieke manifestaties van zowel onze verbeelding als ons zelfbewustzijn. Dit draagt bij aan het begrijpen en verklaren van verschillen tussen plaatsen en gemeenschappen en het menselijk ruimtelijk gedrag.

Ons onderzoek is sterk empirisch. Tijdens de Master leren de studenten kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden op het gebied van plaatsverbondenheid, identiteit en leefbaarheid. In de Master thesis is ruimte voor innovatieve methoden zoals visual methodologies en location-based applicaties (sociale of soft GIS).

Onderzoekers in beeld

printOok beschikbaar in het: English