Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenPsychologieCognitive Psychology and Psychophysiology
Header image Cognitive Psychology and Psychophysiology

Cognitive Psychology and Psychophysiology

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Alle WO instellingen

Via een pre-master van maximaal 60 EC

Extra informatie:

De toelatingcommissie baseert toelating en evt. pre-master van externe studenten op basis van vooropleiding. Afronding bachelor noodzakelijk. Pre-master start in september. Deadline aanmelding master: 15 november/1 mei. Informatie/aanmelden: http://www.rug.nl/gmw/psychology/education/switch-modules

Toegepaste PsychologieAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Extra informatie:

De toelatingcommissie baseert toelating en evt. pre-master van externe studenten op basis van vooropleiding. Afronding bachelor noodzakelijk. Pre-master start in september. Deadline aanmelding master: 15 november/1 mei. Informatie/aanmelden: http://www.rug.nl/gmw/psychology/education/switch-modules

PsychologieAlle WO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Extra informatie:

De toelatingcommissie baseert toelating en evt. pre-master van externe studenten op basis van vooropleiding. Afronding bachelor noodzakelijk. Pre-master start in september. Deadline aanmelding master: 15 november/1 mei. Informatie/aanmelden: http://www.rug.nl/gmw/psychology/education/switch-modules

PsychologieRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Deadline aanmelding: 1 september/1 februari.

Psychologie (EN)Rijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Deadline aanmelding en betaling: 30 augustus/31 januari.

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
minimum kennis

Applicants should have qualifications that justify the expectation of successful completion of the programme in due time. These qualifications include knowledge and experience in relevant theories, statistics and experience with statistical software packages. Please be aware of our high level of statistics during the bachelor psychology programme and subsequent to this the required high level of statistics in our master Psychology programme.

If you have any deficiencies in connection with Statistics and Research Methodology then we offer the possibility to take pre-master courses. The Admissions Office will inform you if you would qualify for this.

taaltoets cijfer

Non-native English speakers must moreover provide evidence of satisfactory results for one of the standard tests. See https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/taaleisen-engels

vooropleiding

Applicants require a Bachelor's degree in Psychology or an equivalent competence in terms of:

  • Knowledge of disciplinary subjects in psychology and their applications,
  • Good skills in designing psychological research and reporting it,
  • Solid knowledge of methods of data collection and statistical analysis,
  • An analytical and critical attitude enabling you to assess scientific information,
  • Motivation to acquire knowledge and skills at a postgraduate level

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Voor Engelstalige tracks moeten studenten met een hbo-opleiding of een buitenlandse vooropleiding voldoen aan de taaleisen. Zie: https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/taaleisen-engels

intake gesprek

Als je bent toegelaten tot de master, wordt je uitgenodigd voor een planningsgesprek voor CPP. Dit zal plaatsvinden na de introductiebijeenkomst, die afhankelijk van het instroommoment wordt gehouden begin september of eind januari.

vooropleiding

Toelating is mogelijk voor

  • Studenten die de bacheloropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen of gevolgd hebben (onvoorwaardelijke toelating). Zie voor de deadlines en procedure: http://tinyurl.com/omvub7l
  • Studenten die een bacheloropleiding Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit volgen of gevolgd hebben (drempelloos, na toestemming toelatingscommissie)
  • Studenten die een andere (universitaire) bacheloropleiding volgen of gevolgd hebben. Hieronder vallen ook hbo-studenten die de opleiding Toegepaste psychologie volgen of gevolgd hebben (met pre-master)

De toelatingscommissie baseert toelating en eventueel aanvullende pre-master van externe studenten op basis van vooropleiding. Deadline aanmelding: 15 november (voor start op 1 februari) en 1 mei (voor start op 1 september).

Kijk voor meer informatie over de toelatingsprocedure op: http://www.rug.nl/gmw/psychology/education/switch-modules.

Let op: hbo-studenten die een andere opleiding volgen of gevolgd hebben dan (toegepaste) psychologie worden niet toegelaten tot de masteropleiding of de pre- master. Een aanvraag tot toelating zal niet in behandeling worden genomen.

schriftelijk verzoek

Afhankelijk van vooropleiding:

  • Studenten die de bacheloropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen of gevolgd hebben (onvoorwaardelijke toelating) melden zich via Progreswww aan. Zie voor de deadlines en procedure: http://tinyurl.com/omvub7l.
  • Studenten die een andere bacheloropleiding in Nederland hebben gevolgd melden zich aan via http://www.studielink.nl. Als je per 1 februari 2017 wil starten selecteer je in Studielink eerst "Psychologie (Master, Nederlandstalig)" of "Psychologie (Master, Engelstalig)" van de drop-downlijst met studies.

Als je per 1 september 2017 wil starten selecteer je in Studielink direct de mastertrack: “Psychologie:………….” of “Psychology: ……....”. Studenten die in het buitenland een vooropleiding hebben gevolgd melden zich aan via de procedure die geldt voor internationale studenten, zie http://www.rug.nl/masters/psychology-en/admission-and-application Kijk voor meer informatie bij het betreffende masterprogramma. Heb je nog vragen, neem dan contact op via: studieadvies.psy@rug.nl.

Aanmeldingsprocedure

The admission requirements depend on prior education.

For a full description of admission requirements, application procedure and admission procedure, please consult the MSc Psychology admission pages.

Students who have finished the Dutch bachelor in Psychology at the University of Groningen can register until 1 February / 1 September.

De toelatingseisen hangen af van de vooropleiding.

Uitgebreide informatie vind je op de pagina's Aanmelden en Toelating van de Masteropleiding Psychologie.
Studenten die de bacheloropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen of gevolgd hebben kunnen zich aanmelden tot 1 september/1 februari.

Collegegelden

NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 14350voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
niet EU/EER2019-2020€ 14600voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd

More information about tuition fees: http://www.rug.nl/education/tuition/fees/master-degrees

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 december 201901 februari 2020
non-EU/EEA studenten01 april 201901 september 2019
01 november 201901 februari 2020
Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 201901 september 2019
01 december 201901 februari 2020
Type studentDeadlineStart opleiding
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 december 201901 februari 2020
Praktische informatie
printView this page in: English