Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenOudheidstudiesGriekse en Latijnse Taal en Cultuur
Header image Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Programma-opties

 • Master Honours College (honoursprogramma)

  Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

  Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

 • Masterstage (track)

  Tijdens deze mastertrack kun je een stage lopen voor studiepunten.

  De stage biedt de mogelijkheid praktijkervaring op te doen in een buitenuniversitaire omgeving en je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt stagelopen bij een instelling, organisatie of bedrijf in binnen- of buitenland. Op basis van inhoudelijke specialisatie, interesse en vaardigheden, zoek en solliciteer je zelf naar een stageplaats. Het Mobility Office kan je daarbij helpen. Via de link hierboven vind je voorbeelden van gelopen masterstages.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Landscape and Memory (5 EC)
Commentaarcollege Grieks en Latijn (10 EC)
Interdisciplinair onderzoekscollege (10 EC)
Griekse epigrafie (5 EC, facultatief)
Masterscriptie Oudheidstudies (20 EC)
Masterstage Oudheidstudies (10 EC, facultatief)
Themacollege Grieks en Latijn (10 EC)

In addition to the range of course units provided by this track itself, students can also follow Masterlanguage courses. Masterlanguage is a national programme that offers courses for students of European languages, but also of Greek and Latin. The courses are jointly organized by lecturers from Radboud University, the University of Groningen, Leiden University, Utrecht University, the University of Amsterdam and VU University Amsterdam. More information about the courses, entry requirements and registration can be found on the Masterlanguage website: www.masterlanguage.nl. You may follow Masterlanguage courses in consultation with the Board of Examiners of your Master's degree programme.

Als aanvulling op het eigen vakkenaanbod van deze mastertrack is er het landelijke Masterlanguage-programma. Masterlanguage is een landelijk cursusaanbod o.a. gericht op de talen Grieks en Latijn. De cursussen worden gezamenlijk verzorgd door docenten van de RU, RUG, UL, UU, UVA, en VU. Informatie over de cursussen, ingangseisen en inschrijving staat op de website van Masterlanguage: www.masterlanguage.nl. In overleg met de examencommissie van je masteropleiding kun je cursussen volgen bij Masterlanguage.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief

Contact for more information on studying abroad: study advisor drs. R.P. van der Borg (studieadviseur.gltc@rug.nl).

Neem voor meer informatie over studeren in het buitenland contact op met de contactpersoon uitwisselingen van GLTC: studieadviseur drs. R.P. van der Borg (studieadviseur.gltc@rug.nl).

Waarom in Groningen?
 • After completing the degree programme, students will be able to conduct independent research on written and material sources from Antiquity and to comment on Classical sources at an academic level.
 • The track is broadly orientated and has five course units
 • There is a great deal of emphasis on interdisciplinarity
 • The department has an internationally orientated research climate
 • Two staff members elected Lecturer of the Year of Arts, one even of the entire University
 • De Groningse opleiding GLTC onderscheidt zich door het onderwijs in het Grieks en Latijn aan te bieden op een geïntegreerde wijze met de cultuurhistorische vakken Oude Geschiedenis, Archeologie en Antieke Wijsbegeerte.
 • Relatief kleinschalige opleiding, dus veel onderling contact tussen studenten en docenten.
 • Mogelijkheid door te stromen naar de educatieve master Griekse en Latijnse taal en cultuur.
 • Drie docenten genomineerd/verkozen tot Docent van het Jaar van Letteren en zelfs de gehel

If you have any questions or doubts about your studies, you can always contact the study advisor. He or she knows all the ins and outs of the program and personal planning. Study advisors are impartial and everything that is discussed is treated confidentially. They can also help you find the right institutions and student desks for your problems.

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexe zaken verwijst de studieadviseur je door naar een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, bijvoorbeeld over studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij het Studenten Service Centrum (SSC).

 • Testimonial van

  Als ik met talen, culturen of onderwijs bezig kan zijn, ben ik blij

  Ik vond deze studie uitdagend en veelzijdig: je leert niet alleen Grieks en Latijn, maar ook andere aspecten van het leven in de oudheid komen uitvoerig aan bod, zoals filosofie en archeologie. Na de bachelor was ik begonnen met de educatieve master en heb ik enkele maanden stage gelopen in het onderwijs. Omdat het voor de klas staan niet goed voelde, ben ik in de eerste helft van het tweede jaar overgestapt naar de master Oudheidstudies, track Griekse en Latijnse taal en cultuur.

  In mijn laatste semester heb ik stage gelopen bij de Groninger Archieven, afdeling Publieksactiviteiten. Deze afdeling was door mijn ervaring in het onderwijs voor mij de meest interessante. Ik heb leerlingen en studenten wegwijs gemaakt in de archieven en begeleid bij onderwijsprojecten.

  Ik weet niet precies wat voor werk ik uiteindelijk wil gaan doen, maar als ik met talen, culturen en/of onderwijs bezig kan zijn, ben ik blij. Ik ben momenteel als oproepkracht aan het werk bij een educatieve uitgeverij en bij een bedrijfje dat een digitale leeromgeving ontwikkelt. Beide baantjes zijn tijdelijk, maar ik doe er ervaring op en het helpt me te bepalen of ik in de uitgeverswereld zou willen werken. Maar het zou heel goed kunnen dat ik nog heel ergens anders terechtkom!

  Sluiten
printOok beschikbaar in het: English