Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenGriekse en Latijnse Taal en Cultuur (deeltijd)
Header image Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Landscape and memory (5 EC)
Commentaarcollege Grieks en Latijn (10 EC)
Interdisciplinair onderzoekscollege (10 EC)
Griekse epigrafie (5 EC, facultatief)
Masterscriptie Oudheidstudies (20 EC)
Masterstage Oudheidstudies (10 EC)
Themacollege Grieks en Latijn

In addition to the range of course units provided by this track itself, students can also follow Masterlanguage courses. Masterlanguage is a national programme that offers courses for students of European languages, but also of Greek and Latin. The courses are jointly organized by lecturers from Radboud University, the University of Groningen, Leiden University, Utrecht University, the University of Amsterdam and VU University Amsterdam. More information about the courses, entry requirements and registration can be found on the Masterlanguage website: http://www.masterlanguage.nl. You may follow Masterlanguage courses in consultation with the Board of Examiners of your Master's degree programme.

Als aanvulling op het eigen vakkenaanbod van dit masterprogramma is er het landelijke MasterLanguage-programma. Masterlanguage is een landelijk cursusaanbod o.a. gericht op de talen Grieks en Latijn. De cursussen worden gezamenlijk verzorgd door docenten van de RU, RUG, UL, UU, UVA, VU. Informatie over de cursussen, ingangseisen en inschrijving staat op de website van Masterlanguage: www.masterlanguage.nl. In overleg met de examencommissie van je masteropleiding kun je cursussen volgen bij Masterlanguage.

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is facultatief

Contact for more information on studying abroad: study advisor drs. R.P. van der Borg (studieadviseur.gltc@rug.nl).

Neem voor meer informatie over studeren in het buitenland contact op met de contactpersoon uitwisselingen van GLTC: studieadviseur drs. R.P. van der Borg (studieadviseur.gltc@rug.nl).

Waarom in Groningen?
  • Na afronding is de student in staat zelfstandig onderzoek te doen naar schriftelijke en materiële bronnen uit de oudheid en om op academisch niveau commentaar te leveren op klassieke bronnen
  • Mogelijkheid door te stromen naar de educatieve master Griekse en Latijnse taal en cultuur

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexe zaken verwijst de studieadviseur je door naar een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, bijvoorbeeld over studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij het Studenten Service Centrum (SSC).

printOok beschikbaar in het: English