Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenNederlands rechtArbeidsrecht
Header image Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Programma

 • 1 jaar

  Binnen de eenjarige masterspecialisatie arbeidsrecht is aandacht voor de belangrijkste leerstukken uit het Nederlandse individuele arbeidsrecht, collectieve arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, én voor het Europese arbeidsrecht. In de verschillende vakken worden er waar mogelijk dwarsverbanden tussen deze verschillende onderdelen van het arbeidsrecht gelegd.

  Er is aandacht voor de achtergrond van arbeidsrechtelijke wetgeving – waarom heeft 'Den Haag' gekozen voor een bepaalde inrichting van bijv. het ontslagrecht? – en de gevolgen die bepaalde keuzes hebben voor werknemers, werkgevers en de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook is er aandacht voor de Europese herkomst van veel arbeidsrechtelijke regels en voor het waarom van de keuzes van de Europese wetgever ('Brussel') en de problemen en spanningen waartoe sommige regels binnen de Europese Unie leiden. Een uitgebreide omschrijving van het volledige programma vind je hier terug: http://www.rug.nl/rechten/education/images/arbeidsrecht-programma-beschrijving.pdf

Programma-opties

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Arbeidsovereenkomstenrecht (6 EC)
Ondernemingsrecht 1 (6 EC)
Seminaar Nederlands recht (6 EC)
Europees arbeidsrecht (6 EC)
Sociale zekerheidsrecht (6 EC)
Collectief arbeidsrecht (6 EC)
Scriptie (18 EC)
Masterclass Procederen in Arbeidszaken óf International Labour Law (6 EC)

De masterspecialisatie trapt af met de vakken Arbeidsovereenkomstenrecht (AOR) en Ondernemingsrecht 1. In het vak AOR staan de belangrijkste leerstukken uit het individuele arbeidsrecht centraal (bv kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, gelijke behandeling, zieke werknemer, wijziging van arbeidsvoorwaarden, zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever, ontslag en overgang van onderneming). Vrijwel wekelijks wordt geoefend met het oplossen van een complex arbeidsrechtelijk vraagstuk.

In blok 2 staan het Europese arbeidsrecht (EAR) en het socialezekerheidsrecht in de spotlights. Bij EAR gaat het, naast onderwerpen als sociale grondrechten en flexibele arbeid, om grensoverschrijdende arbeid en de doorwerking van het Europese arbeidsrecht in het nationale rechtssysteem. Je bent vrij in je keuze voor een Seminaar Nederlands Recht. Het Seminaar Onderneming en Arbeid (loopt in blok 1) is bij uitstek geschikt voor juristen die in de gecombineerde arbeids- en ondernemingspraktijk werkzaam willen zijn (en waarschijnlijk dus voor jou!). Onderwerpen die aan de orde (kunnen) komen zijn medezeggenschap en rechtspositie van werknemers bij een reorganisatie of bij een doorstart na faillissement van de werkgever. In blok 3 volg je het vak Collectief arbeidsrecht waarin je wordt ingewijd in de wondere wereld van het cao- en stakingsrecht. Daarnaast kun je ofwel het vak Masterclass Procederen in Arbeidszaken ofwel het vak International Labour Law kiezen. Tijdens de Masterclass doe je op locatie (in de regio en de Randstad) in de togapraktijk praktische vaardigheden op die belangrijk zijn in de arbeidsrechtelijke procespraktijk. De masterspecialisatie sluit af met een scriptie.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Waarom in Groningen?

In de specialisatie Arbeidsrecht is naast het arbeidsrecht veel aandacht voor het ondernemingsrecht. Met slechts drie extra vakken kun je beide specialisaties op je bul 'bijschrijven'. Een mooie cross-over van arbeidsrecht en ondernemingsrecht biedt het Seminaar Onderneming en Arbeid. Een uitstekende combinatie voor de praktijk! Uniek is de masterclass 'Procederen in arbeidszaken' waarin je kennismaakt met de arbeidsrechtelijke procespraktijk.

Tijdens deze masterclass woon je zittingen bij en krijg je op locatie les van bijvoorbeeld advocaten. Ook stel je aan de hand van een concreet dossier processtukken op, neem je een getuigenverhoor af, etc. In veel vakken worden colleges door gastdocenten uit de praktijk gedoceerd. Ook daaruit blijkt de relatie met de praktijk. Kenmerkend voor deze master is ten slotte de aandacht voor de Europese en internationale dimensies van het arbeidsrecht.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

 • Testimonial van Linton Posthumus

  Student Linton: de masterclass procederen in arbeidszaken geeft je een voorsprong

  In 2012 ben ik begonnen met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid aan de RUG. Mijn doel was om in de sportwereld als advocaat, jurist of spelersmakelaar aan de slag te gaan. Daarbij is een solide juridische basis onmisbaar.

  Vanaf het moment dat ik Rechtsgeleerdheid ging studeren deed ik dat met de insteek dat ik me in arbeidsrecht wilde specialiseren. Dit omdat het rechtsgebied aansloot bij wat ik wilde gaan doen. Daarnaast staat het arbeidsrecht dichtbij het dagelijks leven van iedereen, met als gevolg dat bijna iedereen er mee in aanraking komt.

  Het is een redelijk overzichtelijk rechtsgebied wat tot gevolg heeft dat de specialisatie ook op een overzichtelijke wijze aan de student gepresenteerd kan worden. Het leukste onderdeel vond ik de masterclass procederen in arbeidszaken. Door het volgen van deze masterclass kom je in aanraking met aspecten uit de praktijk die bij een academische studie normaliter minder vaak aan bod komen. Doordat je tijdens de masterclass meermaals verzoekschriften, pleitnota's en
  beschikkingen schrijft, heb je wel een ''voorsprong'' als je aan een eventuele stage begint. Daarnaast krijg je tijdens de masterclass feedback van verschillende advocaten, breng je een bezoek aan verschillende kantoren en woon je arbeidsrechtzaken bij.

  De docenten zijn kundig en zeer betrokken bij de studenten. Zo ben ik met hulp van mevrouw Saskia Peters (hoogleraar arbeidsrecht) aan mijn stage bij Lexence gekomen. Inmiddels ben ik al een tijdje vanuit mijn eigen onderneming LJ Sports & Employment actief als zaakwaarnemer in de voetballerij. Voorts ben ik als juridisch coördinator betrokken bij het steunpunt bemiddelingskosten Groningen.

  Ik heb 5 jaar in Groningen mogen wonen en heb er een hele leuke tijd gehad. Ik kan het iedereen dan ook aanraden om er gaan te studeren. Groningen wordt niet voor niks de studentenstad van Nederland genoemd!

  Sluiten
  – Linton Posthumus
 • Testimonial van Gerdien Oldenhuis

  Docent Gerdien Oldenhuis: College-onderwerpen keren regelmatig terug in de actualiteit

  Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen de werkgever en de werknemer, waarbij die laatste van oudsher wordt gezien als de zwakkere partij die meer bescherming nodig heeft. Het is een rechtsgebied waar veel mensen in onze maatschappij mee te maken hebben en waarin altijd ontwikkelingen zijn.

  In Groningen is de specialisatie arbeidsrecht zowel breed als verdiepend. Zo komen het Europese en internationale arbeidsrecht aan bod en wordt er onderwezen in het ondernemingsrecht en sociaalzekerheidsrecht. De specialisatie heeft een dynamisch en interactief karakter. In de masterclass ‘Procederen in arbeidszaken’ bijvoorbeeld stellen studenten zelf processtukken op en pleiten zij om te ervaren hoe een procedure in de praktijk verloopt. Regelmatig worden colleges verzorgd door gastdocenten uit de arbeidsrechtelijke praktijk.

  Het arbeidsrecht is overal om je heen en daarom al snel praktisch toepasbaar. Het is een verdiepende academische studie waarin je je bezig houdt met fundamentele rechtsvragen. Met een master arbeidsrecht op zak kun je terecht in veel verschillende functies.

  Het leuke aan mijn functie vind ik de interactie met de studenten. Onderwerpen uit de colleges keren met regelmaat terug in de actualiteit, dit maakt het levendig.

  Gerdien Oldenhuis is docent arbeidsrecht en onderzoeker bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

  Sluiten
  – Gerdien Oldenhuis
 • Testimonial van Saskia Peters

  Grote belangstelling voor nieuwe masterspecialisatie

  Uit het jaaroverzicht 2016 van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, een terugblik op het eerste jaar Arbeidsrecht:

  'Met een groep van zo'n 35 enthousiaste studenten is het collegejaar 2015/2016 volledig naar wens verlopen. Studenten zijn zeer te spreken over de master en over het arbeidsrecht als vakgebied. Een aantal studenten heeft stage gelopen bij onze gastdocenten uit de praktijk en een aantal mocht vervolgens hun scriptie schrijven op het betreffende advocatenkantoor in Amsterdam'.

  ‘Met name de advocatuur heeft interesse getoond in de masterspecialisatie. Men treedt bijvoorbeeld graag op als gastdocent en wil graag meewerken aan de Masterclass ‘Procederen in arbeidszaken’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onze eerste lichting alumni goed aan het werk is gekomen. Zij werken nu in de advocatuur als advocaat-stagiair of zijn aan de slag gegaan als jurist bij het Juridisch loket, een re-integratiebedrijf, vakbond en bij een groot internationaal bedrijf.
  ‘Het nieuwe ontslagrecht van de Wet Werk en Zekerheid heeft diverse problemen met zich mee gebracht. De roep om een échte hervorming van de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht klinkt steeds luider. Die hervorming is mijns inziens de grootste uitdaging voor het arbeidsrecht de komende jaren. Daar bereiden wij onze studenten op voor.‘

  Sluiten
  – Saskia Peters