Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMasteropleidingenPsychologieToegepaste Sociale Psychologie
Header image Toegepaste Sociale Psychologie

Toegepaste Sociale Psychologie

Arbeidsmarkt

In de masterroute SPT krijg je:

 • gedegen kennis van de belangrijkste sociaal psychologische inzichten en methoden.
 • kennis over de praktijkgebieden waar sociale psychologie kan worden toegepast.
 • een analytisch vermogen om theoretische en praktijkproblemen te analyseren, empirisch te onderzoeken en theoretische en praktische conclusies te trekken.

Wat doe je als SPT psycholoog?

Omdat sociaal-psychologen inzicht hebben in de oorzaken van grootschalige maatschappelijke problemen, verstand hebben van “normaal” menselijk gedrag en van “normale” problemen kunnen ze breed worden ingezet in verschillende toepassingsvelden. Ze kunnen bijvoorbeeld werken in bedrijven, bij overheidsorganisaties, en bij onderzoeksbureaus.

Vanwege hun inzicht in oorzaken van gedrag vinden sociaal psychologen werk bij diverse organisaties als beleidsmedewerker of in managementfuncties.

Vanwege hun capaciteiten als onderzoekers van sociaal gedrag verrichten ze bijvoorbeeld beleidsondersteunend en marketingonderzoek.

En vanwege hun inzicht in de beïnvloeding van gedrag werken ze in voorlichting en reclame, als communicatieadviseur en marketingconsultant, of als trainer/coach.

Potentiële beroepen

 • Voorlichter
 • Communicatieadviseur
 • Marketing consultant
 • Trainer/coach
 • Marketingonderzoeker
 • Beleidsmedewerker
 • Testimonial van alumnus Lodewijk Oostra

  Ik snap beter hoe groepsprocessen werken, dat is heel nuttig in mijn werk.

  Ik begon in Groningen met een studie Marketing, maar na mijn eerste jaar ben ik de studie Psychologie erbij gaan doen. Je zou het niet verwachten, maar eigenlijk sluiten die twee studies best goed op elkaar aan, vooral omdat ik me besloot te specialiseren in Sociale Psychologie. Bij beide studies leer je hoe je het gedrag van groepen mensen kan sturen en veranderen.

  Het onderwerp voor mijn masterscriptie kon ik dan ook gebruiken voor beide masters. Ik deed onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening bij de politie. Ik onderzocht wat mensen van de politie vonden, hoe men de dienstverlening ervaarde. Dit had raakvlakken met psychologie en marketing.

  Ik werk nu al meer dan zes jaar voor het bedrijf Fizr. Dat is een consultancybedrijf voor zorginstellingen. Wij zijn gespecialiseerd in zorgregistratie en administratie en helpen zorgaanbieders hier op een zo efficiënte manier mee om te gaan. In de zorg is er namelijk enorm veel wet- en regelgeving waar instellingen zich aan moeten houden. Het zorglandschap veranderd snel en de complexiteit neemt, door de veelheid aan regels, enorm toe. Dit maakt het voor zorginstellingen soms ingewikkeld en onoverzichtelijk. Wij adviseren en helpen hen daarbij.

  Ik vind mijn werk erg leuk en afwisselend. Als projectleider kom ik bij verschillende instellingen over de vloer en moet er dan voor zorgen dat processen binnen de organisatie veranderen. Dat is vaak een hele uitdaging omdat je iedere keer weer in een heel nieuw bedrijf met een nieuwe groep mensen aan de slag moet.

  Ik heb het meest gehad aan mijn studie Sociale Psychologie. Het is in mijn werk handig om te weten welke psychologische aspecten ervoor zorgen of een organisatie verandert. Ik snap beter hoe groepsprocessen werken, dat is heel nuttig in mijn werk.

  İk zou huidige studenten de tip geven om vooral stage te gaan lopen en werkervaring op te gaan doen. Daar leer je heel veel van. Ik leerde pas in de praktijk hoe het er echt aan toegaat in het bedrijfsleven, dat bleek toch anders dan in de theorie die ik tijdens mijn studie had geleerd.

  Sluiten
  – alumnus Lodewijk Oostra
 • Opleidingsvideo

  The Social Psychology Master Program at the University of Groningen

  A general overview of the master program in "Social psychology and its applications" offered by the University of Groningen

  Sluiten
  – Opleidingsvideo
 • Testimonial van Lecturer Martijn van Zomeren

  Martijn van Zomeren - Associate professor of Social Psychology

  My name is Martijn van Zomeren and I am associate professor of Social Psychology. In this degree programme we look at the surprisingly strong influence other people and the environment have on one's behaviour.

  The great thing about this programme is that it very much concerns the world right around you. We investigate and try to understand political, cultural and social issues familiar to you from the news. So in Social Psychology you will learn to understand human behaviour in its political, cultural and social context.

  I teach various course units in this programme, for example Cultural Psychology. In this course unit, we consider the connections and differences in behaviour. I also teach the course unit Group Dynamics. Here, we look at mass behaviour and the norms and values people want to adopt within a particular group.

  My area of expertise is human protest behaviour. I use surveys and experimental research to investigate what most motivates people to take to the streets, or to sign a petition – identity, emotion, or morality, for example.  Both the various political systems and cultural differences play a role here.  Complex but fascinating!

  At Social Psychology in Groningen we are especially skilled in putting theory and research into practice. For example, the University founded a regional centre for expertise on earthquakes. What impact does the earthquake situation have on people in this region, and how can they best be helped? A perfect example of applied social psychology! Other relevant issues include fostering environmentally friendly and healthy behaviour, the encouragement of protest behaviour, and preventing and combating hooliganism or other undesirable mass behaviour.  So during your studies here, you will work with a unique and extensive group of experts involved in important social issues.

  Sluiten
  – Lecturer Martijn van Zomeren
 • Testimonial van student Diana te Braake

  Within Applied Social Psychology I could focus on women's empowerment.

  I was born and raised in Zimbabwe, but moved to the Netherlands nine years ago. I completed the English Bachelor's programme in Psychology in Groningen and am currently doing the Master's programme in Social Psychology.

  I chose Groningen because the programme was in English, but immediately fell in love with the city. I liked that it was a city but also comparable to a cosy little village, and that it is really international. Unlike my previous experiences, I feel that diversity is truly celebrated in this city, which is important to me. I have also made many international friends.

  It was hard for me to choose between Clinical and Social Psychology. At first, I couldn't really imagine what a Social Psychologist really does, while it was easier to imagine what a Clinical Psychologist does. However, after asking around, I found out that Social Psychology also includes Cultural Psychology and that I could focus on women's empowerment. This convinced me to choose Social Psychology.

  I focus on Cultural Psychology, so have learnt about intergroup and group behaviours as well as the effect of culture on people's behaviours. A particularly significant course unit that I followed ('Managing Groups') taught me how to apply my research and theoretical knowledge in the real world. This gave me the confidence that I needed, as I was still unsure about my future career.

  I enjoy doing different extracurricular activities: I have been head-resident of my student flat building, a member of the board of the African Students Community, a research assistant and a statistics tutor. I also participated in the Honours College during my Master's programme. It was very demanding, but I am glad that I did it. I gained many new skills and got to know my strengths and weaknesses better.

  After my Master's, I would like to work in women's and/or refugee empowerment. It would be nice to be a policy advisor on such topics at a governmental organization.

  Sluiten
  – student Diana te Braake
 • Testimonial van student Laura Spitaleri

  "The best part about the programme, in my opinion, is the way it combines theory and practice."

  I'm originally German and Italian, but I have done all my studies in Groningen. I came here because I wanted to study in English, and German universities didn't offer English-taught programmes at the time. Dutch universities did, and they also had an outstanding reputation, which drew me to the Netherlands. I chose Groningen because it is relatively close to Germany.

  My experiences here have been very good. I like the city, it has a nice atmosphere and there's always a lot to do. The University of Groningen also suits me well. I find the lecturers here are quite open and approachable. Interaction with them is relaxed and informal and they are always willing to help and counsel students.

  After completing my BA in Psychology, I enrolled in the Master's programme of Applied Social Psychology. The best part about the programme, in my opinion, is the way it combines theory and practice. The course Designing Interventions is a good example. We started off by learning all the theories involved in intervention design, and then we were each assigned a real, existing situation to solve by designing an intervention of our own. The solutions were all aimed at changing people's behaviour: getting them to engage in car sharing, for example.

  Other than the courses, the thesis is a major part of the programme. We are free to choose our own topic to research, and if we want to, we can even choose to combine a thesis and an internship. There is a lot of flexibility in that respect. I opted for just the thesis. I know research isn't everyone's favourite part of the study, but personally, I really wanted to use the opportunity to study in depth a subject of my own choosing.

  My thesis deals with immigration. Through online questionnaires, I examine tolerance and intolerance in the context of migration issues. Migration is a topic that interests me greatly, so I'm hoping that I can continue to do something related to immigration after I graduate. Perhaps in a research project, but I haven't decided yet.

  Sluiten
  – student Laura Spitaleri
 • Testimonial van student Peter Meems

  Het was heel interessant voor de instelling dat ik wat marketingvakken had gevolgd.

  Ik koos de Master Sociale Psychologie omdat ik meer wilde weten over wat mensen motiveert om bepaalde keuzes te maken. Ik vind het bijvoorbeeld interessant om te weten waarom mensen ervoor kiezen om gezond te eten, of om minder energie te gebruiken.

  Ik had tijdens de master veel vrijheid om mijn eigen pakket samen te stellen, dat was erg fijn. Ik heb bijvoorbeeld ook een paar vakken over marketing gevolgd aan de faculteit van bedrijfskunde. Een interessant vak was bijvoorbeeld Consumer Psychology. Daar keken we naar de psychologische processen die ervoor zorgen dat consumenten bepaalde keuzes maken.

  In mijn scriptie onderzocht ik of het meten van energie in andere eenheden invloed had op het energieverbruik van mensen. Mensen weten vaak namelijk niet wat ze zich bij een Kilowattuur moeten voorstellen. Daarom gaf ik bijvoorbeeld aan hoeveel kilometer ze met dezelfde uitstoot hadden kunnen rijden met de auto, of het aantal bomen dat nodig was om de CO2 uitstoot weer om te zetten in zuurstof en dan keek ik of dat effect had om hun energieverbruik. Ik vond het erg leuk om te doen en ik kreeg veel vrijheid om mijn eigen onderzoek te bedenken en op te stellen.

  Na mijn afstuderen kreeg ik een werkervaringsplek bij een marktonderzoeksbureau. Ik deed daar onderzoek naar reclamecampagnes van grote bedrijven die wilde weten wat hun klanten daarvan vonden. Het was leuk om op die manier het werkleven te leren kennen en het had zeker raakvlakken met mijn studie door het onderzoek en de statistiek.

  Ik ben vervolgens gaan solliciteren en vond een baan als manager bij een psychologie instelling die is gespecialiseerd in het behandelen van trauma en nare ervaringen. Ik zorg voor het reilen en zeilen van de praktijk, ik organiseer onderwijsactiviteiten voor psychologen, doe de marketing en de verkoop van een apparaat dat wordt gebruikt bij EMDR therapie. Het was dan ook heel interessant voor de instelling dat ik wat marketingvakken had gevolgd. Ik heb nog steeds wat aan mijn studie, natuurlijk analytisch denkvermogen, maar psychologie geeft je ook gewoon een brede algemene basis.

  Sluiten
  – student Peter Meems
printOok beschikbaar in het: English