Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenOudheidstudiesOude Geschiedenis
Header image Oude Geschiedenis

Oude Geschiedenis

Arbeidsmarkt

Ancient History graduates are trained in historical insight, critical reflection and working in an interdisciplinary context. This makes them suitable for careers in

 • Academia
 • Government
 • Media
 • Cultural sector
 • Education

Oudhistorici worden getraind in historisch inzicht, kritisch vermogen en werken in interdisciplinaire context. Dit maakt dat je breed inzetbaar bent voor carrières in de wereld van:

 • wetenschap
 • overheid
 • media
 • cultuursector
 • onderwijs

Potentiële beroepen

 • Historisch onderzoeker
 • Beleidsambtenaar
 • Educatief medewerker
printView this page in: English