Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenOude Geschiedenis (deeltijd)
Header image Oude Geschiedenis

Oude Geschiedenis

Waarom in Groningen?
  • Oude Geschiedenis in Groningen zoekt bewust naar interdisciplinaire benaderingen over de grenzen van periodes en specialismes heen
  • Interesse in de globale processen van culturele, religieuze, politieke en sociaaleconomische eenwording van het Mediterrane gebied
  • Specifieke aandacht voor theorieën en concepten met contemporaine relevantie voor wetenschap en maatschappij
  • Veel expertise in de omgang met zeer verschillende typen bronnenmateriaal

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexe zaken verwijst de studieadviseur je door naar een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, bijvoorbeeld over studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij het Studenten Service Centrum (SSC).

printView this page in: English