Skip to ContentSkip to Navigation
EducationProgrammesMaster's degree programmesAncient History (part-time)
Header image Ancient History

Ancient History

Oude geschiedenis is een dynamisch vak met een lange traditie! Oude Geschiedenis in Groningen is een eenjarig masterprogramma dat zowel in voltijd als deeltijd kan worden gevolgd.

De basis was ooit de bestudering van het Griekse en Romeinse literaire erfgoed, maar moderne oudhistorici kiezen bewust voor een moderne en interdisciplinaire benadering die bijvoorbeeld ook de materiële cultuur omvat. 

Oude Geschiedenis in Groningen heeft de expertise in huis om de gehele periode van de oudheid vanaf archaïsch en klassiek Griekenland te kunnen bestrijken, maar legt de nadruk op de periode dat de Mediterrane wereld politiek, cultureel en economisch steeds verder verbonden raakte van het Hellenisme tot aan de late Oudheid. Daarbij gebruiken we contemporaine methoden en benaderingen ontleend aan andere wetenschappelijke disciplines, en brengen we de oudheid vanuit verschillende perspectieven tot leven. 

Naast elitecultuur, zijn we ook geïnteresseerd in aspecten van het dagelijks leven – en behalve literaire bronnen gebruiken we ook inscripties, papyri en archeologische bronnen die een heel ander licht werpen op de wereld van de oudheid.

Oude Geschiedenis is een specialisatie van de MA-opleiding Oudheidstudies. Binnen de specialisatie bieden we drie tracks aan:

  • Oude Geschiedenis en Antieke Cultuur
  • Oude Geschiedenis en Archeologie
  • Oude Geschiedenis en Godsdienstwetenschap 
More about this programme
Facts & Figures
Degree
MA in Classics & Ancient Civilizations
Croho code
60821
Course type
Master
Language of instruction
English (100%)
Duration
12 months (60 ECTS)
Start
Programme form
part-time
Faculty
Arts