Skip to ContentSkip to Navigation

All inclusive: lustrum UG, 5-15 June 2019

Lustrum: All inclusive'Powered by...'

'Powered by...'

Deze evenementen zijn niet door het lustrumbureau geïnitieerd en georganiseerd, maar worden wel actief gesteund en in het lustrumprogramma opgenomen.

Vandaar het etiket 'Powered by Lustrum All Inclusive!' En natuurlijk worden we zelf 'powered by...' onze onvolprezen sponsoren.

printView this page in: English
Follow us onfacebook twitter instagram