Skip to ContentSkip to Navigation

All inclusive: lustrum UG, 5-15 June 2019

Lustrum: All inclusive Inclusivity and the UG

All inclusive – onze open academische gemeenschap

De Rijksuniversiteit Groningen bestaat dit jaar 405 jaar! En daarom vieren we feest, van 5 - 15 juni 2019. Bij deze respectabele leeftijd hoort ook een goed voornemen vinden we. Het thema van ons 81e lustrum is All Inclusive. Want natuurlijk nodigen we iedereen uit om onze verjaardag mee te vieren. Met All Inclusive stellen we onszelf een opdracht voor de toekomst.

De universiteit staat voor onderwijs en onderzoek wat in vrijheid plaats kan vinden. In de 405 jaar van haar bestaan is de universiteit uitgegroeid tot een zeer diverse gemeenschap van zo’n 6.000 medewerkers en 31.000 studenten, van allerlei leeftijden, en uit meer dan 120 verschillende landen. De RUG ziet die diversiteit als een belangrijk aspect van academisch succes. Uitzonderlijk onderwijs en onderzoek is gebaat bij een open academische gemeenschap, bestaand uit heel veel verschillende talenten. Verschil hoort erbij en maakt ons sterker. Maar die kracht van diversiteit komt alleen uit de verf als iedereen ook echt kan meedoen.

Verantwoordelijkheid

De universiteit is diverser geworden over de jaren, en daarmee is het besef gegroeid dat dat een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Een verantwoordelijkheid om te streven naar een inclusieve universiteit, waar iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht komt. We realiseren ons dat inclusiviteit niet automatisch ontstaat. Het is iets waar we moeite voor moeten en willen doen. De RUG wil zorgen voor een inclusieve omgeving, waarin alle medewerkers en studenten actief participeren. Waarin hun inbreng gewaardeerd wordt, ongeacht nationaliteit, etniciteit, leeftijd, gender, leeftijd, seksuele oriëntatie, levensovertuiging, religie en arbeids- of functiebeperking. Dit alles ten dienste van onafhankelijke wetenschap en intellectuele vrijheid (van meningsuiting).

Bredere kijk

Door het lustrum het thema All Inclusive mee te geven, willen we medewerkers en studenten van de RUG bewust maken van de wenselijkheid een zo inclusief mogelijke instelling te worden. De bedoeling is dat we als universiteit een bredere kijk op het vraagstuk van diversiteit bieden door er tijdens het lustrum vanuit verschillende disciplines en invalshoeken naar te kijken. Wellicht ten overvloede: het lustrumbureau agendeert geen beleid of actie op dit thema, maar creëert meer bewustwording rond inclusiviteit zodat we samen een open discussie kunnen voeren.

We gaan het doen

Inclusiviteit is de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. De ingezette programma’s die hiervoor ontwikkeld zijn lopen door. We willen een stimulerende werk- en leeromgeving bieden, waarin respect is voor ieders mening en ideeën, waar je die mening en ideeën kunt uiten, waar je authentiek mag zijn en waarin je je tegelijkertijd een onlosmakelijk onderdeel kunt voelen van de universitaire gemeenschap. We willen bewustzijn creëren ten aanzien van de meerwaarde van diversiteit voor dat waar de universiteit voor staat, goed onderwijs en onderzoek, en een verandering bewerkstelligen in de richting van een meer inclusieve cultuur. Daarnaast voelen we als universiteit een sterke maatschappelijke verbondenheid; samen werken en leren met mensen van verschillende achtergronden hoort daar één op één bij en vormt een belangrijke grondslag voor de inclusiegedachte.

Laatst gewijzigd:15 mei 2019 16:42
printView this page in: English
Follow us onfacebook twitter instagram