Skip to ContentSkip to Navigation
All inclusive: lustrum RUG 2019Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

All inclusive: lustrum RUG 2019

All Inclusive. 5-15 juni 2019: lustrum RUGInclusiviteit en de RUG

Het verhaal: inclusiviteit en de RUG

Het thema van dit 81e lustrum is All Inclusive. Honderd jaar na de invoering van het algemeen kiesrecht zijn onderwerpen als diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid actueler dan ooit in de samenleving. De Amerikaanse expert op het gebied van inclusie Verna Myers verwoordde het aldus:

‘Diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance’.

Inclusiviteit is het directe gevolg van diversiteit, en die is er ook binnen de RUG volop. Diversiteit van geslacht, seksuele oriëntatie, leeftijd, mogelijkheden en beperkingen, etniciteit, taal, nationaliteit, religie, sociaal-economische of andere status. Bij de organisatie van het lustrum staan respect, acceptatie en de viering van deze eigenschappen in elke persoon altijd centraal.

We gebruiken het etiket ‘All inclusive’ omdat we ons realiseren dat inclusiviteit niet een logische consequentie is van diversiteit, maar iets waarnaar we moeten blijven streven, iets dat we actief moeten bevorderen. In met name de wetenschappelijke onderdelen van de lustrumviering zal inclusiviteit daarom altijd een belangrijk uitgangspunt zijn.

Laatst gewijzigd:18 maart 2019 13:10
printView this page in: English