Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekOpen AccessOndersteuning voor onderzoekers

Open data

Open Access

Financiers van onderzoek en overheden zijn steeds vaker van mening dat onderzoeksresultaten die zijn verkregen met publieke middelen zo veel mogelijk openbaar beschikbaar en herbruikbaar moeten zijn. Dit geldt voor zowel wetenschappelijke publicaties als voor onderzoeksdata.

Ondersteuning bij (open) data

Bij de Rijksuniversiteit Groningen ondersteunt het Research Data Office (RDO) onderzoekers en instituten van de Rijksuniversiteit Groningen bij het verzamelen, bewaren en presenteren van onderzoeksgegevens. Het RDO kan ook meer informatie op maat verstrekken over open data en over mogelijkheden om onderzoeksdata op te slaan bij de universiteit en beschikbaar te stellen voor derden.

Laatst gewijzigd:07 februari 2018 14:48
printView this page in: English