Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekOpen AccessFinanciering

Financiering

Open Access

Ook open access publiceren kan kosten met zich meebrengen. Sommige open access uitgevers vragen een vergoeding voor de geleverde diensten aan de auteur, de zogeheten article processing charges (apc's). De universiteit beschikt níet over een fonds waaruit deze kosten worden vergoed. Er zijn echter wel andere mogelijkheden.

Kortingsregelingen

Met verschillende uitgevers zijn door de VSNU of door de RUG deals afgesloten, waardoor u korting krijgt (tot 100%) op de apc's. In de journal browser kunt u zien bij welke tijdschriften open access gepubliceerd kan worden, en welke (kortings)regelingen gelden. Het gaat hier om deals die door de VSNU (inclusief RUG) met uitgevers zijn afgesloten. De afspraken die de universiteitsbibliotheek Groningen afzonderlijk met uitgevers heeft gemaakt zijn er ook in opgenomen. Meer informatie per uitgever, plus de bilaterale afspraken tussen de universiteitsbibliotheek Groningen en enkele uitgevers vindt u onder 'Overzicht kortingsregelingen'.

Onderzoeksbegroting

onderzoeksfinanciers rekenen de kosten van het verspreiden van de onderzoeksresultaten steeds nadrukkelijker tot de kosten van het onderzoek. Daarom bieden zij mogelijkheden om deze kosten vergoed te krijgen wanneer u kosten voor open access publiceren opneemt in uw onderzoeksbegroting. Zie verder onder 'Subsidie'.

Gebruik uw RUG e-mailadres!

Bent u de corresponding author, dan is het van belang om uw RUG- of UMCG-e-mailadres te gebruiken bij het indienen van het artikel. Alleen zo kan de uitgever bepalen dat u in aanmerking komt voor de korting die met de VSNU (en daarmee met de RUG) is overeengekomen.

Vragen?

Wij helpen u graag als u vragen heeft: openaccess@rug.nl

Laatst gewijzigd:07 februari 2018 14:48
printView this page in: English