Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekOpen Access

Wat is het amendement Taverne?

Vraag

Wat is het amendement Taverne?

Antwoord

Per juli 2015 is er een wetswijziging van kracht (het amendement van Taverne). De wetswijziging is van belang voor alle wetenschappelijke auteurs in dienst van Nederlandse universiteiten. De essentie is dat wetenschappelijke artikelen, waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk op kosten van de overheid heeft plaatsgevonden, na verloop van een redelijke termijn door de auteur open access geplaatst mogen worden. Het onderzoek moet geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen bekostigd zijn. Een Europese subsidie telt dus niet. Er is discussie over wat een redelijke termijn is.

Meer informatie over deze wetswijziging.

Laatst gewijzigd:07 februari 2018 14:48
printView this page in: English