Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Library

University of Groningen Library

Twee belangrijke schenkingen voor de Universiteitsbibliotheek

07 april 2016

Door medewerkers van de afdelingen Documentverwerking en Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek wordt op dit moment druk gewerkt aan de verwerking van twee belangrijke recente schenkingen.

Collectie Koops

Oud-bibliothecaris mr. W.R.H. Koops (1925) draagt een belangrijke collectie boeken over waarbij het accent op kunstgeschiedenis ligt. Onderwerpen als 'De Groninger Ploeg' en de Duitse expressionistische schilderkunst zijn bijzonder goed vertegenwoordigd, maar de collectie bevat ook werken op het gebied van boek- en bibliotheekgeschiedenis en letterkunde. Deze 'collectie Koops' omvat tot op heden ruim 4600 titels waaronder veel unieke exemplaren, en is nog steeds groeiende.

Collectie Gerritsen

Prof. Johan Gerritsen (1920-2013) legateerde zijn complete verzameling boeken aan de Universiteitsbibliotheek. Johan Gerritsen was hoogleraar Engelse Taalkunde en Engelse Letterkunde der Middeleeuwen aan de RUG. Het zwaartepunt van de 'collectie Gerritsen' ligt dan ook op deze vakgebieden.

Maar Johan Gerritsen genoot ook grote bekendheid als lexicoloog en was zeer geïnteresseerd in boek- en bibliotheekgeschiedenis. Bovendien deed hij ervaring op als archeoloog onder de beroemde A.E. van Giffen en was hij een actief sporter en muziekliefhebber. Zijn nagelaten boeken weerspiegelen deze brede belangstelling. Reeds bij zijn leven schonk hij zijn unieke collectie Vondel-uitgaven aan de Bibliotheek. Tot nu toe zijn ruim 1700 titels afkomstig van Johan Gerritsen opgenomen, maar de verwerking is nog in volle gang.

Tentoonstelling

In twee vitrines in het trappenhuis van de derde verdieping van de UB wordt op dit moment een kleine selectie van de veelzijdige schenking van prof. Gerritsen getoond. Onder andere zijn enkele liedboeken te zien, zoals soldatenliederen uit de Eerste Wereldoorlog, maar ook sportboeken, plakplaatjes van cricketers en een woordenboekje met krijgstermen in het Engels, Duits en Russisch...

Beschikbaarheid

De door mr. Koops en prof. Gerritsen geschonken werken zijn opgenomen in de bibliotheekcatalogus (Smartcat) van de Universiteitsbibliotheek. Ze zijn beschikbaar (deels te leen, deels ter inzage op de afdeling Bijzondere Collecties) voor iedereen in het bezit van een UB-lenerspas.

Laatst gewijzigd:05 oktober 2018 11:27

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...

Follow us onfacebook twitter instagram