Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

Universiteitsbibliotheek

Belangrijke veranderingen in dienstverlening voor leners

Overgang naar Worldshare Management Services
09 juni 2016

WMS vervangt LBS

De UB gaat een nieuw computersysteem voor haar dienstverlening gebruiken: Worldshare Management Services (WMS). Dat doen we omdat we elektronische bronnen (e-books, artikelen) voor onze gebruikers hiermee beter kunnen ontsluiten en omdat onze eigen processen er efficiënter mee kunnen worden uitgevoerd. Het huidige systeem LBS gebruiken we inmiddels meer dan 20 jaar en is aan het einde van zijn latijn.

De voorkant van onze systemen verandert nauwelijks. Zoeken in de collectie doen we nu en straks met SmartCat, uitlenen doen we met de uitleenautomaten. De achterkant van de systemen verandert een beetje, bij voorbeeld voor het reserveren van materialen.

De volgende zaken veranderen ook:

  • RUG-medewerkers en –studenten gaan straks inloggen met hun P- en S-nummers, in plaats van het lange lenernummer (onder de barcode) op de RUG-pas. Daar wordt het simpeler van. De overige gebruikers blijven hun huidige kaart gebruiken.
  • we versoepelen het leenreglement: we gaan automatisch verlengen en we gebruiken rappelering en boetes alleen nog om boeken die een ander nodig heeft, eerder terug te krijgen.

We hebben deze overgang ingevoerd per 11 juli. De UB Binnenstad is immers 5 weken dicht in verband met de verbouwing van het gebouw. Dat moment is ideaal voor de wisseling van de systemen, omdat onze gebruikers er dan het minst last van ondervinden.

Leenreglement

We passen het leenreglement aan en maken daarmee de dienstverlening klantvriendelijker. Het huidige systeem van verlengingen vervangen we door een systeem van automatisch verlengen.

Zolang geen andere lener een boek nodig heeft, verlengen we de uitlening volledig automatisch: medewerkers tot een maximum van 24 keer 4 weken, studenten en overige leners tot een maximum van 12 keer 4 weken. Als een andere lener een boek reserveert dan moet het boek aan het eind van de leenperiode worden teruggebracht. U ontvangt dan iedere 5 dagen een rappel (nu is dat 12 dagen per rappel).

Bij het niet tijdig terugbrengen van een boek betaalt een lener boete, € 2,50 per rappel tot een maximum van € 10,- per boek. We brengen daarnaast net als nu na 4 rappels de kosten voor vervanging in rekening. Deze maatregelen maken dat we een boek sneller kunnen leveren aan een lener die het nodig heeft.

Laatst gewijzigd:02 februari 2018 16:18
printView this page in: English

Meer nieuws