Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

Universiteitsbibliotheek

Tentoonstelling: De Ploeg gedrukt

Boekbanden en ander werk uit de UB Groningen
06 maart 2018
Boekontwerp: Johan Dijkstra
Boekontwerp: Johan Dijkstra

Universiteitsbibliotheek Binnenstad

Broerstraat 4, 9712 CP Groningen
Trappenhuis, 3e verdieping; tevens in vitrines in de koffiekamers op elke verdieping.
Te bezichtigen van 23 maart t/m 1 september 2018.

De Ploeg 100 jaar

In 2018 is het 100 jaar geleden dat de Groninger kunstenaarskring De Ploeg werd opgericht. Een aantal jongere kunstenaars was van mening dat de mogelijkheden om te exposeren en zich te ontwikkelen in de stad Groningen te beperkt waren. Zij hoopten door samenwerking  tentoonstellingen te kunnen organiseren van de leden en daarnaast kunstenaars en publiek kennis te laten maken met nieuwste ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst, architectuur, literatuur in de vorm van exposities en lezingen.
Tot de initiatiefnemers behoorden Jan Wiegers, Johan Dijkstra, George Martens en Jan Altink. De laatste bedacht de verenigingsnaam. Hij vond dat aan de moderne kunst in Groningen nog veel terrein moest worden ontgonnen. Daarom stelde hij de naam De Ploeg voor.

De Ploeg in de Universiteitsbibliotheek

Van oudsher verzamelde de Universiteitsbibliotheek Groningen werk van De Ploeg, zich daarbij vooral concentrerend op drukwerk. Zo bezit zij een grote collectie boeken waarvoor Ploegkunstenaars het omslag ontwierpen. Verder is er veel losbladig grafisch werk aanwezig, ex librissen, manifesten, affiches en zelfs kalenders.

Expositie

Van 23 maart t/m 1 september 2018 zijn in de UB Binnenstad aan de Broerstraat tientallen werken van De Ploeg te zien.

 • In de vitrine bij de afdeling Bijzondere Collecties (trappenhuis, 3e verdieping) worden boekomslagen getoond, ontworpen door Johan Dijkstra en Jan Altink.
 • Daarnaast in de tafelvitrines vooral oorspronkelijk werk zoals ex librissen, tijdschriften door De Ploeg uitgegeven, statuten, expositie-aankondigingen en tentoonstellingscatalogi.
 • In de koffiekamers op de 1e tot en met 4e verdieping van het gebouw zijn in een twintigtal vitrines kleinere deelcollecties te zien: boeken over jubilea en De Ploeg als geheel, boeken over afzonderlijke kunstenaars, en de relatie van De Ploeg met de Universiteit.

Opening

De tentoonstelling De Ploeg gedrukt: boekbanden en ander werk uit de UB Groningen, wordt geopend op donderdag 22 maart, 16.00 uur.

 • Doeke Sijens zal inhoudelijk ingaan op de Ploegwerken uit de collectie van de UB en hun artistieke betekenis.
 • Voorzitter Frans Zwarts van de Vereniging Vrienden van Academisch Erfgoed Groningen zal iets vertellen over de nieuwe tentoonstellingsvitrine, door de VAEG geschonken aan de Universiteitsbibliotheek
 • Daarna is er de gelegenheid de exposities in het gehele gebouw te bekijken, en een hapje en een drankje te nuttigen.
Laatst gewijzigd:06 maart 2018 11:58

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...