Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekCollecties

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

DNPP

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) verzamelt zoveel mogelijk (digitaal) materiaal van en over Nederlandse politieke partijen, verstrekt informatie over en doet onderzoek naar Nederlandse politieke partijen. Het accent ligt hierbij op de activiteiten van politieke partijen buiten de Eerste en Tweede Kamer vanaf eind negentiende eeuw.

Op de website van het DNPP staat actuele en historische informatie over de Nederlandse politieke partijen. Daarnaast zijn er behalve digitale partijdocumenten - zoals verkiezingsprogramma’s, ledenbladen en wetenschappelijke tijdschriften - ook verkiezingsaffiches en, promotiemateriaal van partijen te vinden. De site verwijst ook door naar de door het DNPP gearchiveerde websites van partijen, en naar de op het Documentatiecentrum gedeponeerde archieven van onder meer D66, DS’70 en de VVD.

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Universiteitsbibliotheek Binnenstad, 4e verdieping
Broerstraat 4
9712 CP Groningen

Tel: (050) 363 6830
E-mail: dnpp@rug.nl

Laatst gewijzigd:07 februari 2019 09:56