Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekCollectiesGedrags- en Maatschappijwetenschappen

Medewerkers

Naam Functie/taken t.b.v. Telefoon
Rienk Withaar

Clusterbibliothecaris faculteiten GMW, GGW, Filosofie / informatie- en collectiespecialist

050 363 54 78
Anneke Balka Collectiebeheer 050 363 62 67
Joost Driesens Informatievaardigheidstraining 050 363 64 59
Dorine Kieft-Wondergem Informatie- en collectiespecialist sociologie 050 363 66 06
Hannie Kok Acquisitie 050 363 78 92
Sander Sprik Informatie- en collectiespecialist psychologie, RefWorks 050 363 62 69
Ina Vrolijk Informatie- en collectiespecialist pedagogische
wetenschappen en onderwijskunde
050 363 78 91

Studentmedewerkers

Naam Functie/taken t.b.v. Telefoon
Maja Alilovic Studentmedewerker 050 363 65 55
Sanne Besteman Studentmedewerker 050 363 65 55
Dyanthe Brouwer Studentmedewerker 050 363 65 55
Nander Eisen Studentmedewerker 050 363 65 55
Marieke Folbert Studentmedewerker 050 363 65 55
Lisa Janssen Studentmedewerker 050 363 65 55
Anniek Kievitsbosch Studentmedewerker 050 363 65 55
Naomi Oving Studentmedewerker 050 363 65 55
Laatst gewijzigd:04 juli 2018 08:09
printOok beschikbaar in het: English