Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der Letteren

Inloopbijeenkomst 25 januari

Vanmiddag vond een inloopbijeenkomst plaats waarbij staf en studenten de gelegenheid hadden in gesprek te gaan met het faculteitsbestuur Letteren, naar aanleiding van het artikel van Eelco Runia in de NRC. We zijn blij dat zoveel staf en studenten deze mogelijkheid benut hebben om hun zorgen en vragen met ons te bespreken.

Dankzij deze bijeenkomst hebben wij een beter beeld gekregen van de thema’s die binnen onze facultaire gemeenschap leven. De belangrijkste onderwerpen die in de gesprekken aan de orde kwamen zijn: werkdruk en bureaucratische last, internationalisering onderwijsprogramma's en bekostiging letterenfaculteit. We begrijpen dat deze onderwerpen een grote impact hebben op iedereen.

De meeste aanwezige studenten en stafleden zijn verbonden aan de opleiding Geschiedenis. Zij uitten expliciet hun zorgen over het Engelstalig maken van de Bachelor Geschiedenis. Gecombineerd met de signalen over de hoge werkdruk daar, zullen we medio volgende week een plenaire discussie voeren met alle geledingen van de opleiding Geschiedenis, waar ook ruimte is om over meer landelijke thema’'s –zoals aangesneden door Runia- te discussiëren.

We herkennen de signalen over de hoge werkdruk in de hele faculteit. Wij waren al bezig met de voorbereiding van maatregelen op dit terrein en gaan hierover in overleg met de faculteitsraad en clusterbesturen.

Runia snijdt in zijn stuk veel onderwerpen aan over het Nederlandse hoger onderwijsstelsel. In de loop van volgende week zullen wij een inhoudelijke reactie op zijn artikel publiceren. Deze reactie op het artikel, de uitkomsten van de inloopsessie en de schriftelijke vragen van Letteren Vooruit bespreken we op 16 februari met de Faculteitsraad.

Met vriendelijke groet,

Het faculteitsbestuur

Gerry Wakker

Daan Raemaekers

Wouter Heinen

Laatst gewijzigd:25 januari 2018 19:48
printOok beschikbaar in het: English