Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieLetteren & Samenleving

Goed besturen in Indonesië

De ontwikkeling van landen in opkomst staat en valt met een betrouwbaar en degelijk bestuur. Dat geldt ook voor Indonesië, waar de middenklasse snel groeit. Voor bureaucratische hervormingen, een goed bestuur, regionale ontwikkeling en innovatief leiderschap is het belangrijk dat de bestuurders van morgen goed opgeleid zijn en onderzoek kunnen doen. De Rijksuniversiteit Groningen heeft daarom een PhD-programma in het leven geroepen voor Indonesisch talent vanuit overheidsdiensten, universiteiten en maatschappelijke organisaties (NGO's). Het SInGA (Spirit Indonesia Groningen) onderzoeksprogramma bestaat sinds 2012 en wordt gesubsidieerd door de Wereldbank.

Indonesische onderzoekers op een SInGA-conferentie
Indonesische onderzoekers op een SInGA-conferentie

Een interdisciplinair programma voor toekomstige bestuurders

Dr. Ronald Holzhacker, docent Political Science and International Relations, geeft samen met Prof. Rafael Wittek (Gedrags- en Maatschappijwetenschappen) en Dr. Wendy Tan (Ruimtelijke Wetenschappen) leiding aan het SInGA-programma. Samen met andere collega's uit verschillende faculteiten bieden ze een interdisciplinair programma aan voor overheidsambtenaren, universitaire docenten en vertegenwoordigers van belangrijke maatschappelijke organisaties uit Indonesië. Op dit moment zijn er 9 promovendi bezig met hun onderzoek op verschillende aspecten van goed bestuur in Indonesië, waarvan zes bij de faculteit der Letteren.

Suwatin Miharti
Suwatin Miharti

De organisatie van zorg in lokale gezondheidscentra

Suwatin Miharti is één van de promovendi in het the SInGA-programma. In haar onderzoek kijkt ze naar de rol van lokale gezondheidscentra bij het verbeteren van de gezondheidszorg in Indonesië. Hieronder vertelt ze wat ze precies doet en waarom dat belangrijk is voor de Indonesische samenleving:

"Decentralisatie is de hoeksteen van hervormingen in het hedendaagse Indonesië, dat geldt sinds de hervormingen van 2004 ook voor de gezondheidszorg. In mijn onderzoek kijk ik naar de rol van lokale gezondheidscentra bij het verbeteren van de zorg aan de bevolking. Er zijn in Indonesië meer dan 9700 van deze lokale gezondheidscentra, we noemen ze “Puskesmas” en ze staan onder toezicht van het ministerie van Gezondheid. Door de decentralisatie hebben deze centra meer ruimte gekregen om een eigen strategie te bedenken en voorstellen te doen hoe ze dat willen financieren. Hoe werkt dat in de praktijk? Word de gezondheidszorg daardoor beter afgestemd op lokale behoeften en efficiënter? In mijn onderzoek probeer ik een totaalplaatje te maken van hoe de Indonesische gezondheidszorg is veranderd, hoe het nu werkt, wat voor invloed dat heeft op de gezondheid van de lokale bevolking en hoe de gezondheidszorg samenwerkt met die lokale bevolking. Om al deze aspecten te kunnen behandelen, heb ik mijn onderzoek verdeeld in vier deelstudies. In één van die deelstudies kijk ik naar hoe effectief de samenwerking is tussen organisaties in de gezondheidszorg en de sociale omgeving . Deze studie toonde hoe sterk en hecht die verbanden zijn en dat dat een belangrijk positief effect heeft op de gezondheidszorg in de "puskesmas".

Wat motiveert Suwatin om dit onderzoek te doen? "Het is heel gevarieerd onderzoek, met een praktische en een theoretische kant. Ik kan theorieën combineren met de werkelijke context en zo komen tot een testbare hypothese. En om grip te krijgen op de complexe praktijk van de gezondheidszorg moet je kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruiken. Dat betekent dat ik beleidsstukken en rapporten moet bestuderen, gezondheidszorgcijfers analyseren, maar ook informatie moet halen uit diepte-interviews en observaties. Op deze manier kan ik een goed beeld schetsen van de Indonesische situatie met adviezen voor beleid en organisatie van de gezondheidszorg. Daar kunnen Indonesische professionals hun voordeel mee doen. Persoonlijk biedt dit onderzoek mij ook veel. Ik ben onderzoeker en trainer bij the National Institute of Public Administration Indonesia en ik leer zelf ook veel van de lokale gezondheidscentra. Bijvoorbeeld van hoe zij de ruimte om eigen beslissingen te nemen gebruiken om heel innovatief in te spelen op de lokale situatie, en hoe ze daarbij rekening houden met de wensen en noden van de bevolking. Leerzaam is ook hoe ze zichzelf organiseren en samenwerken met anderen om de beste zorg te leveren. Al deze kennis kan ik weer doorgeven aan anderen via adviezen en trainingen."

Retno Marsudi en Ron Holzhacker in gesprek op de conferentie in 2014 conference
Retno Marsudi en Ron Holzhacker in gesprek op de conferentie in 2014 conference

Uitwisseling van kennis in Groningen en Jakarta

Binnen het SInGA-programma speelt de uitwisseling van kennis en ervaringen binnen de groep en met betrokkenen van buiten een belangrijke rol. In de lente van 2014 werd er een conferentie over goed bestuur en duurzame samenlevingen georganiseerd in Groningen. Daar presenteerden de promovendi hun onderzoek en ontvingen ze feedback. Andere belangrijke sprekers op deze conferentie waren: Ms. Retno Marsudi, destijds ambassadeur van Indonesië in Nederland en inmiddels minister van Buitenlandse Zaken in Indonesië, Rudolf Treffers, voormalig directeur van de Wereldbank en momenteel ambassadeur van Nederland in Indonesië en Theo Thomas, econoom bij de Wereldbank.

Daarnaast vindt er uiteraard regelmatig overleg plaats tussen de Rijksuniversiteit Groningen en Indonesische kennis- en overheidsinstituten over onderzoeksthema's. Ronald Holzhacker verzorgde een serie lezingen aan de Gadjah Mada University in oktober 2014. Daarna bezochten collegevoorzitter Sibrand Poppema en Ron Holzhacker verschillende ministeries en universiteiten in Jakarta en startte de nieuwe sollicitatieronde voor promovendi.

In het najaar van 2015 werd een landelijke conferentie georganiseerd in Amsterdam met promovendi van verschillende Nederlandse, Belgische en Engelse universiteiten en gasten uit de wetenschap, politiek en diplomatie. Het boek ‘Decentralization and Governance in Indonesia’ (New York: Springer 2015) werd tijdens deze conferentie gepresenteerd.

Laatst gewijzigd:08 januari 2016 16:01
printView this page in: English