Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieLetteren & Samenleving

Studenten CIW starten vervolgonderzoek communicatiestromen Juvaid

12 mei 2016
Het Poortje
Het Poortje

In het najaar van 2015 zocht Juvaid, onderdeel van Het Poortje Jeugdinrichtingen, contact met de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie van de RUG voor een samenwerking op het gebied van interne communicatie. Daarop starten 32 studenten van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen onderzoek naar communicatiestromen binnen Juvaid. Dit voorjaar is een nieuwe groep studenten gestart met vervolgonderzoek om te kijken wat Juvaid met de adviezen uit het eerste onderzoek zou kunnen doen.

Wanneer je als jongere een misdrijf pleegt, kun je door de (kinder)rechter in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst. Juvaid in Veenhuizen is zo’n inrichting, waar tal van begeleiders, leraren en specialisten werken die de jongeren helpen om hun situatie, vaardigheden en gedrag te verbeteren. Alles is daarbij gericht op het vergroten van de kans om met succes terug te keren in de maatschappij. Communicatie speelt hierbij een cruciale rol.

De eerste groep RUG studenten hebben in het kader van het mastervak Diagnose & Advisering een communicatiescan gemaakt met vragen als: Welke informatie is in deze organisatie precies belangrijk en voor wie? Welke communicatiemiddelen kun je het beste gebruiken voor je boodschap? En hoe gebruik je die communicatiemiddelen met elkaar het meest effectief? De bevindingen zijn na afloop gepresenteerd en de studenten deden adviezen voor verder onderzoek of verbetering. Daar bouwt de tweede groep nu op voort.

Lees hier meer over de samenwerking tussen CIW, Wetenschapswinkel en Juvaid.

Laatst gewijzigd:12 mei 2016 16:48

Meer nieuws